Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2021 18 kovo
Veiklos

Matematika kitu kampu. Kovo 15 dieną dviejų bendradarbiaujančiųjų mokyklų – Mažeikių Kalnėnų progimnazijos ir Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos – septintokai kartu su mokytojomis I. Durčaite ir N. Bulotiene paminėjo skaičiaus Pi dieną. Pi dieną sugalvojo 1989 m. fizikas Larry Shaw iš San Francisko. Įdomu tai, kad būtent kovo 14 dieną ir gimė reliatyvumo teorijos kūrėjas Albertas Einšteinas. Pamoka prasidėjo netradiciniu laiku – 13 val. 59 min. 26 s. Iš pradžių klausėmės kompozitoriaus Davido MacDonaldo, kuris pakeitė skaičių Pi natomis ir atkartojo garsą 122 skaitmenų tikslumu po kablelio. Tai iracionalusis skaičius, kurio apytikslė reikšmė 3,14, tad, atlikdami patyriminę veiklą, bandėme tai pagrįsti. Be šio skaičiaus neįsivaizduotume fizikos, geometrijos, inžinerijos mokslų. Pamokoje buvo bandyta įsiminti kuo daugiau skaitmenų po kablelio, pateikta įdomių faktų apie tai, kaip keičiasi rekordai ir atsiranda nauji rekordininkai. Ar mokiniai gerai įsiminė visus faktus, pasitikrino dalyvaudami www.kahoot.com viktorinoje. Pamokos metu praplėtė ir pagilino matematines žinias, patobulino komunikavimo, pažinimo, mokėjimo mokytis bei kūrybingumo kompetencijas.

63 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien