Simbolika

PROGIMNAZIJOS ŽENKLAS

PROGIMNAZIJOS DAINA

Ant žalios kalvos prie upės stovi mokykla.
Čia jaunystės žingsniai aidi, skamba lyg daina.
Mokslo šventė niekad nesibaigianti laisva,
Neša ją tolyn Venta.
Subėgame į saulės kupinus namus,
Kai pakviečia varpelio balsas nekantrus.
Balta kreida lentoj vedžioja žodį naują,
Jis duris žinių atvers, paguos…

Trykšta čia šaltiniai gėrio amžina versme.
Gal kada darbais galėsim tau grąžinti ją?
Širdyje nešiosim tiesą, kur išmokei mus,
Grįšim į jaukius namus.


Kai sodai pasipuoš auksiniais obuoliais,
Ir paukščiai į kelionę jau sparnus išskleis,
Praversime duris nedrąsiai lyg pirmokai,
Klasėj vėl mes būsim mokiniai.


Sugrįšime į saulės kupinus namus,
Kai nuaidės varpelio balsas nekantrus.
Ir vėl skaitysim lentoje tą patį žodį,
Su kuriuo gyvenom tuos metus.


Žodžiai I. Grinkevičienė


Muzika A. Grinkevičius.