Pailgintos dienos grupė

Mokykloje veikia pailgintos dienos grupė 1, 2, 3 ir 4 klasių mokiniams.


DĖL PASIKEITUSIO PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS MOKESČIO

Informuojame Jus, kad Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T1-335 „Dėl pailgintos dienos grupės paslaugų teikimo Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose“ nuo 2020 m. sausio 2 dienos mėnesinis mokestis už pailgintos dienos grupėje teikiamas paslaugas, nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus bus 20 eurų. (už 6 valandas per dieną nuo 12.00 val. iki 18.00 val.).
http://www.mazeikiai.lt/media/16006/nrt1-335-sprendimas.doc

Grupės paskirtis – teikti mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu papildomą mokamą neformaliojo švietimo paslaugą, po pamokų organizuojant 1 – 4 klasių mokinių priežiūrą, užimtumą, teikti pagalbą mokiniams atliekant namų užduotis, sudaryti sąlygas mokinių turiningam laisvalaikiui, bendravimo įgūdžiams tobulinti.


Vadovaujantis Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T1-18 ,,Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-315 „Dėl pailgintos dienos grupių“ dalinio pakeitimo“ 1 punkto pakeitimu,   imamas mokestis už pedagoginę priežiūrą pailgintos dienos grupėje 5,79 Eur už mėnesį.


Nėra galerija pasirinktas ar galerija buvo ištrintas.