Mažeikių Kalnėnų progimnazija

Pailgintos dienos grupė

Progimnazijoje veikia 3 pailgintos dienos grupės 1–4 kl. mokiniams. Mokestis už paslaugą – 10 eurų per mėnesį. Darbo laikas: 14.00–17.00 val.

Pailgintos dienos grupėje mokiniams sudarytos saugios ugdymo(si) sąlygos, darbas organizuojamas pagal progimnazijos direktoriaus patvirtintą veiklos planą. Grupės mokytojas organizuoja mokinių užimtumą, teikia pagalbą jiems atliekant namų darbų užduotis, vykdo kryptingą pažintinę, meninę, sportinę, komunikacinę ir kt. veiklą, užtikrina mokinių dalyvavimą progimnazijoje organizuojamoje neformaliojo švietimo veikloje, individualios švietimo pagalbos užsiėmimuose; prireikus informuoja tėvus apie grupės mokinių savijautą, sveikatą, elgesį, nuolat bendradarbiauja su mokytojais ir mokinių tėvais.

694 lankytojai aplankė iš viso 2 lankytojai aplankė šiandien