2023-06-19 „Gegužinė“

Mielos akimirkos iš tradicinių šokių festivalio „Gegužinė“ Mažeikių Juodpelkio parko stadione. Jame Kalnėnų progimnazijai atstovavo pradinių klasių mokiniai ir šokio mokytoja Vilma Slivskienė.
Dėkui organizatoriams už galimybę!

2023-06-09 Mentorystė UAB „ESPEKA“

Birželio 8 d. progimnazijos 8a kl. mergaičių komanda: Darija Urbonaitė, Gabija Kontvainytė, Skaistė Juzumaitė, Goda Mockutė, Gabija Vilimaitė ir karjeros konsultantė Loreta Bergmanienė, lankėsi Mažeikių verslo centre, UAB „ESPEKA“. Mokomųjų mokinių bendrovių (MMB) regioninėje eXpo 2023 laimėtas prizas suteikė dviejų valandų mentorystės galimybę, tad pasinaudojome šios įmonės kvietimu. Direktorius Paulius Kesminas ir jo padėjėjas, buvęs mūsų mokyklos mokinys, Eligijus Girdenis pasakojo apie įmonės veiklą, internetinės reklamos galimybes verslo plėtojime, šiam darbui reikalingas kompetencijas, tobulėjimo galimybes. Buvo įdomu , daug motyvacijos merginoms siekti savo tikslo, nebijoti išbandyti save įvairiose srityse.

2023-06-13 Gedulo ir vilties diena

GEDULO IR VILTIES DIENA

Kalnėnų progimnazija birželio 13-osios rytą dalyvavo pilietinėje iniciatyvoje „Vilties paukštis“, skirtoje paminėti birželio 14-ąją – Gedulo ir vilties dieną. Šiemet minimos 82-osios pirmųjų Lietuvos gyventojų trėmimų metinės (per vieną savaitę iš Lietuvos gyvuliniuose vagonuose ištremta apie 17 500 žmonių).
Pilietinės iniciatyvos tikslas – prisiminti mūsų šalies istoriją, pagerbti buvusius tremtinius, lagerių vargus patyrusius žmones ir puoselėti istorinę atmintį apie tai. Mokiniai su mokytojais gamino Vilties paukščius, ant jų užrašė mintis, atspindinčias minimą datą, žiūrėjo ir aptarė trumpametražį filmą „Į tremtį išvežta vaikystė“.
Masinius trėmimus vykdė mūsų šalį okupavę sovietai. Iš viso iš Lietuvos į Sovietų Sąjungos gilumą (daugiausia Irkutsko ir Krasnojarsko kraštą bei kitas sritis: Komiją, Buriatiją-Mongoliją, Molotovo (dabar Permės), Sverdlovsko, Tomsko ir kitas Sibiro bei Šiaurės sritis) deportuota apie 132 000 žmonių, daugiau kaip 70 proc. jų sudarė moterys ir vaikai. Civilių gyventojų trėmimais siekta įbauginti ir numalšinti pasipriešinimą sovietizacijai.

Atmintį išsaugokim ateinančioms kartoms,
Kad žinotų jie, kad nieko nepamirštų,
Tegu žino jie, tenepamiršta niekados,
Kad jėga negalima pavergt laisvos tautos! (ž. Kęstučio Genio)

2023-06-13 MOKINIŲ SAVIVALDŲ BENDRYSTĖ

Mažeikių Kalnėnų progimnazija ir Telšių „Atžalyno“ progimnazija bendradarbiauja įvairiais lygmenimis: vadovai, mokytojai ir mokiniai. Birželio 13 d. Kalnėnų progimnazijos Mokinių atstovybės nariai (koordinatorė direktorės pavaduotoja ugdymui Birutė Augustanavičiūtė) vyko į Telšius ir susitiko su bičiuliais. Veiklos buvo įsimintinos ir auginančios jauną žmogų: gvildentos partnerystės idėjos bendroms veikloms, ugdyti komandinės veiklos gebėjimai, stiprinta pažinimo kompetencija.
Nuoširdi padėka Telšių „Atžalyno“ progimnazijos Mokinių tarybai, vadovams!

2023-06-12 PARODA

„5 FAKTAI TAU IŠ „(NE)VAIKIŠKOS GETO ISTORIJOS“

Knygų skirtukų paroda „5 faktai Tau iš „(Ne)vaikiškos geto istorijos“ yra viena iš projekto „Kad tai nesikartotų“ veiklų. Projekto tikslas – mokinių švietimas apie žmogaus teises, socialinį teisingumą ir Holokaustą. 5a ir 5b kl. mokiniai dalyvavo Kauno IX forto muziejuje vykusiose edukacijoje apie Lietuvoje vykdytus nacių okupacinio režimo nusikaltimus, iš kurių ypatingas dėmesys skirtas žydų geto reiškiniui Antrojo pasaulinio karo laikotarpiu. Mokiniai supažindinti su į getą patekusių vaikų gyvenimu: išsiaiškinta, kaip konkrečiai atrodė geto buitis, nuolatinės stokos paženklintas maistas, kokie anuomet galiojo draudimai, kokios įtampos vyravo socialinėje aplinkoje, koks skurdus, bet šviesus buvo laisvalaiki. Remdamiesi autentiškomis dienoraščių ištraukomis, penktokai analizavo įvairius gete gyvenusių jaunuolių psichologinius patyrimus – jausenas ir emocijas, kurias vienaip ar kitaip nulemdavo išoriniai gyvenimo gete elementai. Veikla skatino pažinti skausmingąsias Lietuvos ir pasaulio istorijos patirtis, kvietė intensyviems empatijos momentams, ugdė loginį, analitinį mąstymą, gebėjimus generuoti idėjas ir bendradarbiauti grupėse.

2023-06-08 Žemaitijos sostinėje

Mokslo metų pabaigoje 1b ir 2c kl. mokiniai (mokytojos Vida Daugėnienė ir Jūratė Lupeikienė) praleido grožėdamiesi Žemaitijos sostine Telšiais. Vaikai aplankė Žemaičių kaimo muziejų, kuriame turėjo galimybę piešti ant stiklo. Atlikdami gido užduotį „Meškiukų paieška“, šmirinėjo po Telšių miestą ir skaičiavo, kiek šių gyvūnų iš viso slepiasi Žemaitijos sostinėje. Aplankyti buvo ir gamtos objektai: Džiuginėnų piliakalnis, Germanto kraštovaizdžio draustinio pažintinis takas. Puiki nuotaika, geras oras ir smagi draugija džiugiai pasitiko vasarą.

2023-06-08 Projektinė veikla

PROJEKTINĖ VEIKLA

Gegužės pabaigoje pradinių klasių mokiniai sugužėjo į aktų salę, kurioje vyko projektų „Nuo sėklos iki sėklos“, „Žemė tik viena – saugokime ją“ pristatymas.
2a ir 2c klasių mokiniai (mokytojos Lina Čikeliovienė ir Jūratė Lupeikienė) pasidalino patirtimi apie tai, kaip pasodinti ir prižiūrėti tulpę, kad pavasarį jus sukrautų žiedus. Antrokų tulpių žiedai pradžiugino Mažeikių ligoninės ir Mažeikių rajono savivaldybės darbuotojus.
2a, 2b kl. projektas „Žemė tik viena – saugokime ją“ (mokytojos Lina Čikeliovienė, Žaneta Norvilaitė ir mokytojos padėjėja Irma Lazauskaitė) priminė, kad gamtos išsaugojimu reikia rūpintis kiekvieną dieną, kad buitinių atliekų rūšiavimas yra labai svarbus. Mokomieji filmukai supažindino pradinukus su žiediniu atliekų tvarkymu.
Vykdydami projekto veiklas įrodėme, kad iš seno rūbo galima pasisiūti praktišką daiktą. 1–4 kl. mokiniai su tėveliais siuvo birių maisto produktų maišelius panaudodami nebedėvimus rūbus.
Projektinė patyriminė veikla buvo vertinga mokinių kompetencijų ugdymui ir gamtosauginių nuostatų diegimui.

2023-06-08 4 klasių mokiniams – paskutinis skambutis

Birželio 8 d. paskutinis skambutis nuskambėjo 4-tų klasių mokiniams. 103 Kalnėnų progimnazijos ketvirtokai baigė pradinio ugdymo programą. 4-tų klasių vadovės – Dalia Senkuvienė, Dalia Šiaulienė, Rasa Daugėnienė, Daiva Lukšaitė-Januškienė – organizavo jautrią šventę savo mokiniams, jų tėveliams ir kolegoms. Mokytojos būsimiesiems penktokams linkėjo drąsiai svajoti, nes svajonės pildosi! Tikrai!

2023-06-06 „Kalnėnų spindulys – 2023“

Birželio 6-osios vakarą Kalnėnų progimnazijoje vyko tradicinė pasiekimų šventė „Kalnėnų spindulys“. Gausiai susirinkusius dalyvius sveikino progimnazijos direktorė Regina Arbatauskienė, LR Seimo narės Laimos Nagienės patarėja Miranda Grigonienė, progimnazijos Tėvų komiteto pirmininkė Daiva Vitkauskienė.
Renginyje apdovanoti geriausiai besimokantys mokiniai, olimpiadų, konkursų, varžybų prizinių vietų laimėtojai.
Akademiškiausio mokinio nominacija įteikta Martynui Šauliui (7d kl.), Mokyklos lyderio – Ignui Jagminui (8a kl.).
1–4 kl. koncentre už labai gerą mokymąsi apdovanoti 68 mokiniai, 5–8 kl. koncentre – 46 mokiniai, iš jų – 5 mokiniai už puikų mokymąsi.
1–4 kl. koncentre už puikius pasiekimus konkursuose ir olimpiadose apdovanota 19 mokinių, 5–8 kl. koncentre – 51 mokinys.
60 (5–8 kl.) mokinių tapo „100 dešimtukų“ klubo nariais, t. y. per mokslo metus surinko atitinkamą skaičių dešimtukų.
35 (5–8 kl.) mokiniai apdovanoti už itin atsakingą požiūrį į socialinę-pilietinę veiklą. Ši veikla 5–8 kl. mokiniams yra privaloma (per metus – 10 val.). Padėkos įteiktos mokiniams, minėtai savanoriškai veiklai per metus skyrusiems 30 ir daugiau valandų.
Didžiuojamės, kad 2022–2023 m. m. Lietuvos mokyklų žaidynių II grupėje (į kurią patenka ne didžiųjų miestų progimnazijos bei pagrindinės mokyklos) pagal bendrą kompleksinę įskaitą Mažeikių Kalnėnų progimnazija iškovo III vietą!
Nacionaliniame projekte „Mokyklos eina“ Kalnėnų progimnazija tarp beveik 500 dalyvavusių mokyklų užėmė 11 vietą.
Mieli Mokiniai, Tėveliai, Mokytojai, dėkojame už Kalnėnų progimnazijos vardo garsinimą!

2023-05-30 Šeimų sporto diena

Gegužės 26-ąją Kalnėnų progimnazijoje organizuota netradicinė ugdymo diena – Šeimų sporto diena. Visa bendruomenė aktyviai įsitraukė į fizinio aktyvumo sąmoningumo skatinimo veiklas. 1–8 kl. mokiniai, remdamiesi vaizdo medžiaga, gilinosi į „Šiuolaikinių technologijų įtaką vaiko sveikatai“, analizavo „Sveikatai palankios mitybos ir fizinio aktyvumo“ poveikį, domėjosi žmogaus fenomenu (Aurimu Valujavičiumi), psichinės sveikatos, streso valdymo temomis.
Itin didelio dėmesio sulaukė visuomenės sveikatos specialistės Lauros Varapnickienės vesta „Jogos pasaka“, visuomenės sveikatos specialistės Ramutės Jonušaitės organizuotas „Futbolas vaikščiojant“ (jo metu negalima bėgti!). Daug džiaugsmo suteikė kvadrato, sparčiojo ėjimo varžybos, baudų ir snaiperių turnyrai.
Širdingai dėkojame visiems dalyvavusiems ir organizavusiems įtraukiančią veiklą!

2023-05-30 PATYRIMINIS MOKYMASIS

7a ir 7b klasės mokiniai technologijų (mokytojas Stasys Pauliukas) pamokose pagal savo sumanytus projektus pagamino mažuosius vabzdžių viešbučius. Mokiniai turėjo tikslą – ištirti, kokio tipo namelyje vabzdžių populiacija mūsų mokyklos aplinkoje geriausiai vystysis. Tam pasirinktos įvairios namelių formos, spręstos inžinerinės problemos, analizuota, kokiomis medžiagomis (šienu, spygliuočių medžių kankorėžiais, samanomis, šakelėmis, giliukais) geriausia užpildyti namelius, kad vabaliukai jaustųsi juose komfortiškai. Mažieji vabzdžių viešbučiai progimnazijos teritorijoje puikiai jungiasi į bendrą kompoziciją su didžiuoju vabzdžių viešbučiu.

2023-05-18 Žurnalai „Kuo būti“, „Kur stoti“

Gyvenimo kryptis – ateitis. Atrask save rinkdamasis profesiją! Naujausi žurnalai „Kuo būti“ ir „Kur stoti“ – jau bibliotekoje besidomintiems savo karjera, gyvenimo kelio pasirinkimu, mokymosi galimybėmis. Visais rūpimais klausimais jums padės progimnazijoje dirbantys karjeros konsultantai.

2023-05-12 Protmūšis „Ką žinau apie profesijas“

2023 m. gegužės 12 d. progimnazijos 8-kų komanda dalyvavo protmūšyje „Ką žinau apie profesijas“, kuris vyko Mažeikių politechnikos mokykloje. Renginį organizavo Telšių jaunimo užimtumo skyriaus specialistai. Moksleiviams teko atsakyti į daugybę klausimų apie profesijas, kurių jau nebėra, prisiminti apie dabartines ir ateityje galimai paklausias profesijas, žymių žmonių ir politikos veikėjų profesijas, darbo įgūdžius ir pan. Buvo nelengva, prizinės vietos neužėmėme, bet nepraradome geros nuotaikos ir pasiryžimo eiti pirmyn karjeros keliu.

2023-05-11 Kalbos viktorina „Linksmasis pavasarėlis“

Gegužės 9 dieną Viekšnių gimnazijoje vyko rajoninė kalbos viktorina „Linksmasis pavasarėlis“. Joje Mažeikių Kalnėnų progimnazijai atstovavo ketvirtokai: Benas Poltavskis (4d kl. - komandos kapitonas), Aurelija Pagojutė (4a kl.), Thomas Villiam Haris (4a kl.), Ugnė Daubarytė (4a kl.). Mokiniai atsakinėjo į klausimus, atliko įvairias kūrybines užduotis, žaidė kalbinius žaidimus. Už aktyvų dalyvavimą, puikų ir kūrybišką bendradarbiavimą vaikai buvo apdovanoti padėkos raštais ir dovanomis. Viktorinos dalyvius ruošė pedagogė logopedė Gražina Klovienė. Sveikiname!

2023-05-03 „ŠOK Į TĖVŲ KLUMPES“ – 2B

Gegužės 3 d. 2b klasės mokiniai (mokytoja Žaneta Norvilaitė) lankėsi Mažeikių priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje. Vaikai prisiminė, kaip elgtis, kad būtų išvengta gaisro ir ką daryti jam kilus. Įdomiausia dalis – pažintis su ugniagesių technika. Antrokai apžiūrėjo gaisrininkų mašinas su įvairiausia įranga, skirta gesinti, gelbėti. Išsiaiškino, kokia yra gaisrininkų dienotvarkė. Turėjo galimybę pasėdėti gaisrininkų mašinoje. Ekskursijos metu vaikai ne tik patyrė daug teigiamų emocijų, bet ir gavo naudingų patarimų bei žinių.

2023-05-10 „Aš – būsimas penktokas“

Gegužės 5 dieną progimnazijos ketvirtokų komandos dalyvavo Vaiko gerovės komisijos organizuotame renginyje „Aš – būsimas penktokas“. Mokiniai turėjo galimybę geriau pažinti savo mokyklą, susipažinti su būsimomis klasių vadovėmis, mokytojais, specialistais.
Dėkojame organizatoriams už iniciatyvą!

2023-05-09 GMP PROJEKTAS „MIŠKAS“

„Gamta – vienas galingiausių žmogaus auklėjimo veiksnių ir kruopščiausias auklėjimas be šito veiksnio visuomet bus sausas, vienpusis, nemaloniai dirbtinis.“ (K. Ušinskis)
1–4 klasių mokiniai vykdė GMP projektą „Miškas“. Pirmokai susipažino su medžių įvairove. Kiekvienas išsirinko jam patinkantį medį ir jį nupiešė. Antrokai gilino žinias apie miške gyvenančius žvėris. Trečiokai nupiešė ir aprašė paukščius. Ketvirtokų surinkta informacija apie miško naudą suteikė žinių apie gamtos puoselėjimą.
Surengta GMP projekto „Miškas“ parodėlė džiugins ir teiks žinių visai progimnazijos bendruomenei.

2023-05-08 Malonios staigmenos mylimiausiam žmogui – mamai

Mažeikių Kalnėnų progimnazijos 5b klasės (klasės vadovė Jūratė Fridrikienė) mokiniai ilgai nuo pačių artimiausių žmonių slėpė, ką veikia Mažeikių vaikų ir jaunimo daugiafunkcinio centro edukaciniame užsiėmime „Dovana mamai“, studijoje „Žalia“ ir būrelyje „Pasidaryk pats“. Vaikai su didele meile mamai ir atsakomybe darė puokštes-magnetukus su palinkėjimu ir lėktuvėlius su užrašu „Lengvo skrydžio su manim“.
Už nuoširdžiai pravestas veiklas dėkojame vadovams: Sandrai Bucevičienei ir Juozui Svirušiui. Tikime, kad staigmenos palies brangiausio žmogaus – Mamos – širdį!

2023-05-08 Projektas „My nature“

Balandžio 28 d. 2a klasės mokiniai su anglų kalbos mokytoja Jolanta Meiryte-Stuge dalyvavo programos „eTwinning“ projekto „My nature“ veikloje, apsilankė Šimkų augalų šiltnamiuose. Mokiniai išgirdo daug vertingos informacijos, kaip auginami augalai. Vėliau teorines žinias pritaikė praktiškai: mokėsi sodinti augalus, parinkti jiems tinkamus vazonėlius, laistyti. Po praktikos antrokų laukė šeimininkų vaišės, dovanos.
Nuoširdžiai dėkojame Šimkų šeimai už svetingumą ir skirtą laiką!

2023-04-25 GMP kodeksų pristatymas

Žemės dienos renginių pabaigoje pirmų ir penktų klasių mokiniai pristatė savo sukurtus gamtosauginės mokyklų programos kodeksus.
Kas yra Gamtosauginis kodeksas?
Gamtosauginis kodeksas – tai klasės siekių apibendrinimas, klasės noras pakeisti aplinką, pagerinti mokyklos ekologinę būklę. Kodeksas susijęs su veiksmų planu, realiais veiksmais, kurių imasi mokyklos bendruomenė.
Dėkojame mokiniams bei jų mokytojams ir linkime sėkmės įgyvendinant savo išsikeltus tikslus gamtosauginėje veikloje.

2023-04-28 Pasaulinės veiksmo dienos

Mažeikių Kalnėnų progimnazijos mokiniai kartu su mokytojais aktyviai įsitraukė į FEE kasmetines pasaulinės veiksmo dienas, kurios vyko balandžio 18–28 d. Mokiniai dalyvavo įvairiose veiklose: knygų skaityme, knygų mainuose, kūrė darbelius iš antrinių žaliavų, tvarkė aplinką, domėjosi sveika gyvensena, kokiais natūraliai produktais pakeisti cheminius valiklius, dalyvavo „Dienoje be mėsos“.
Daugiau informacijos galima rasti čia:
#MyActionsMatter | #GlobalActionDays | #LitterLessCampaign | #LitterLessPlus |

2023-05-02 Sveikatą stiprinančių mokyklų fiesta

Balandžio 26 d. Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pakvietė Mažeikių rajono ugdymo įstaigų komandas į tradicinį rajoninį renginį „Sveikatą stiprinančių mokyklų Fiesta“, skirtą Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos 30-mečiui paminėti.
Šio renginio tikslas – parodyti Mažeikių rajono ugdymo įstaigų bendruomenėms, kad sveikatos stiprinimas yra neatsiejama visų mūsų gyvenimo dalis ir jau 30 metų skleidžiama sveikatą stiprinančių mokyklų idėja keičia ir gali veikti ne tik mokinių, bet ir visos mokyklos bendruomenės sveikatą.
Šventėje moksleivių komandos dalyvavo įvairiose veiklose, kurių metu komandos dalyviai galėjo lavinti, prisiminti fizinį aktyvumą, reakciją, higienos įgūdžius, emocijų valdymą, žaisti protą lavinančius žaidimus, patirti kūno koordinacijos pokyčius, panaudojant žalingų įpročių prevencijos priemones. Kalnėnų progimnazijai fiestoje atstovavo 7-tų ir 4-tų klasių komandos.
Visa visuomenės sveikatos biuro, sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių sveikatos priežiūros komanda dėkoja bendruomenėms už smagų laiką ir linki visiems nepamiršti savo sveikatos ir rūpintis ja!!!
Kalnėnų progimnazija dėkoja visuomenės sveikatos specialistei Laurai Varapnickienei, kuri savo idėjomis ir veikla praturtina progimnazijos gyvenimą.

2023-05-02 „Patirties tiltai“

Atsižvelgiant į tai, kad 2022 metai buvo paskelbti Žemaičių kalbos metais, mūsų progimnazijos penktokų komandos buvo pakviestos dalyvauti Telšių „Atžalyno“ progimnazijos organizuotame renginyje „Esam žemaite“. Jo tikslas – suteikti žinių apie Žemaitijos krašto herbo simboliką, tautinio kostiumo išskirtinumą, žodyną, papročius, tradicijas.
Jau nuo pirmų autentiška žemaičių tarme ištartų vakaronės vedėjos mokytojos Danguolės Eirošienės žodžių pasijutome tikrame Žemaitijos kaime. Telšių „Atžalyno“ progimnazijos ugdytiniai deklamavo eilėraščius žemaičių tarme, dainavo, pakvietė žaisti žaidimus, net pašokti bei pasivaržyti atsakinėjant į klausimus apie žemaičių tarmės išskirtinumą.
Esame dėkingi Telšių „Atžalyno“ progimnazijos administracijai, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojoms už suorganizuotą renginį. Tikime, jog, būdami kartu ir tiesdami abiejų mokyklų bendradarbiavimo „Patirties tiltus“ puoselėsime savo tautos, krašto kultūrą, užauginsime pilnavertį, kūrybišką, savo Tėvyne besididžiuojantį, mylintį žmogų.

2023-04-27 Draugystės ratas grįžta

Balandžio 27 dieną Mažeikių Senamiesčio progimnazijoje vyko smagi popietė „Draugystės ratas grįžta“. Joje Mažeikių Kalnėnų progimnazijai atstovavo 3a klasės mokiniai: Elzė Žukauskaitė (komandos kapitonė), Kamilė Šlaustaitė, Aironas Gintauskas ir Ronaldas Šimkus. Mokiniai statė savo svajonių miestą, atsakinėjo į klausimus, atliko įvairias kūrybines užduotis, žaidė žaidimus. Už aktyvų dalyvavimą, puikų ir kūrybišką bendradarbiavimą vaikai buvo apdovanoti padėkos raštais ir dovanomis. Mokinius ruošė pedagogė Gražina Klovienė. Sveikiname!

2023-04-27 Paroda Žemės dienai

Kalnėnų progimnazijos I a. fojė veikia 6 kl. mokinių (mokytoja Raminta Lupeikienė) dailės piešinių-plakatų iš antrinių žaliavų paroda „Žemės paslaptys“, skirta Pasaulinei Žemės dienai paminėti. Parodoje eksponuojama ir Vilijos Česnauskytės (6c kl.) mini instaliacija-dėžutė. Ja siekiama atkreipianti mūsų dėmesį į retųjų augalų saugojimą.

2023-04-22 Šauliai

Balandžio 21–22 d. Kalnėnų, Tirkšlių, Sedos ir Židikų jaunieji šauliai rinkosi į Sedos V. Mačernio gimnaziją, kur vyko Gražinos Mitkuvienės organizuota Žemaitijos 8 rinktinės, Mažeikių 801 kuopos, Kalnėnų, Tirkšlių, Sedos ir Židikų jaunųjų šaulių stovykla, skirta sveikatingumui stiprinti. Jaunieji šauliai Sedos stadione atliko fizinius pratimus, taktines užduotis, dalyvavo mini žygyje, jėgas išbandė virvės traukimo, tinklinio, kvadrato, smiginio ir šaudymo varžybose. Komandos buvo sudarytos draugiškumo principu, iš visų būrių pagal susitarimą. Laimi draugiškumas, o ne būrys prieš būrį. Renginio metu sportinėms rungtims teisėjavo ir užduotis atliki padėjo buvusi Sedos jaunoji šaulė Gabrielė Čiapaitė, šauliai Stasys Dargis, Sofija Norkutė, Andrei Jonik ir Kalnėnų, Tirkšlių jaunųjų šaulių vadas Stasys Pauliukas. Įvykius, kaip visada, fiksavo mūsų stropioji fotografė Rugilė Stirbavičiūtė. Visi rungčių nugalėtojai buvo apdovanoti medaliais ir atminimo dovanomis, o būriai už aktyvumą ir puoselėjimą sveiką gyvenseną – taurėmis.

2023-04-20 „Susiūtos eilės Lietuvai“

5b kl. mokiniai (lietuvių k. ir literatūros mokytoja Birutė Augustanavičiūtė) dalyvavo respublikiniame 5–8 kl. mokinių kūrybinių darbų konkurse „Susiūtos eilės Lietuvai“, organizuotame Šiaulių Ragainės progimnazijoje.
Darbai kurti naudojant išbraukymo techniką (ang. „deletion poetry“), kuri pradėta taikyti apie 1965 m. Eilėraščiui kurti pasirenkamas teksto šaltinis: knygos, žurnalo ar laikraščio puslapis, straipsnis ir pan. Tekstas sukomponuojamas iš pasirinktame šaltinyje išrinktų žodžių ar frazių išbraukiant nereikalingus žodžius. Sujungus išrinktuosius elementus į eilutes, „susiuvamas“ eilučių skiautinys (savotiškas „eilėraštis-koliažas“). Tekste išrenkami eilėraščiui tinkami žodžiai ir išskiriami. Likusi teksto dalis paslepiama paverčiant iliustracija.
Sveikinimai konkurso dalyvėms: Ugnei Kazbaravičiūtei, Emilijai Petraitytei, Viltei Jakovliovaitei, Luknei Kvedaraitei, Kamilei Lupeikaitei ir Gustei Semčenkaitei.

2023-04-20 „Protmūšis“

Balandžio 20 dieną progimnazijos ketvirtokai dalyvavo akademinių žinių konkurse „Protų mūšis“ (renginį organizavo mokytojos Dalia Tamošauskienė ir Zita Savickienė). Šio konkurso tikslas – ugdyti kūrybingą, socialiai atsakingą, mąstančią asmenybę bei ugdyti mokinių kompetencijas.
Keturios komandos varžėsi dėl pagrindinio prizo, mokslo simbolio – pelėdos. Trijuose žaidimo turuose mokiniai rėmėsi savo žiniomis iš pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos ir matematikos. Neakivaizdžiai keliavo po Lietuvą ir įvardijo objektus bei vietoves. Kad mes gyvename Žemaitijoje, žinome visi, tačiau, ar visi mokame kalbėti žemaitiškai? Kapitonų laukė užduotis – žemaičių tarmės žodžius išversti į bendrinę kalbą. Šaunuoliai, kapitonai, jiems puikiai pavyko.
Geriausiai sekėsi 4a klasės komandai, jų mokytoja Dalia Senkuvienė. Sveikiname nugalėtojus ir linkime visiems ketvirtokams sėkmės penktoje klasėje.

2023-04-19 Socialinė akcija

„NENURAŠYKOPALAIKYK“

6c kl. mokiniai (klasės vadovė Daiva Valantė) minėdami Pasaulinę Dauno sindromo dieną dalyvavo socialinėje akcijoje „NenurašykOPalaikyk“. Ačiū už tolerancijos ugdymą.

2023-04-17 Gražiausio žodžio rinkimai

Kiekvienam žmogui pati gražiausia yra jo gimtoji kalba. Mūsų kalba yra pati brangiausia, ypatingiausia, skambiausia, nepakartojama, nes ją mums išsaugojo tėvai, seneliai, proseneliai.
Tad kovo mėnesį Kalnėnų progimnazijoje vyko gražiausio lietuviško žodžio rinkimai, į kuriuos įsitraukė daugelis progimnazijos mokinių, mokytojų. Renginys buvo skirtas Lietuvių kalbos dienoms paminėti.
Iš gausybės žodžių mokiniai gražiausiais išrinko šiuos žodžius:
ačiū, Lietuva, meilė, mama, tėtis, tėvynė, prašau, gamta.
Džiaugiamės, kad mokiniai kartu su mokytojomis aktyviai dalyvavo kūrybinėje-tiriamojoje veikloje ir plėtodami gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, ugdėsi pagarbą ir pasididžiavimą savo kalbai, žodžiui.

« 4 »
3542 lankytojai aplankė iš viso 6 lankytojai aplankė šiandien