Mažeikių Kalnėnų progimnazija

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis


Mažeikių Kalnėnų progimnazija dalyvauja Europos Sąjungos fondų investicijų projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). 1–8 klasių mokinių aprūpinimas gamtos mokslų priemonėmis suteikia galimybę daugiau dėmesio skirti gamtos stebėjimui, tyrinėjimui. Įdomūs bandymai atliekami ne tik klasėse, bet ir kitose erdvėse: mokyklos kieme, parke, prie upės. Tokios pamokos mokiniams yra įdomios ir įsimintinos. Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Projekto trukmė: 2014–2020 metai.


Daugiau informacijos apie projektą rasite:


https://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

http://www.vedlys.smm.lt/
1979 lankytojai aplankė iš viso 2 lankytojai aplankė šiandien