Mažeikių Kalnėnų progimnazija

Saulės fotoelktrinė

Mažeikių Kalnėnų progimnazija 2019 m. baigė įgyvendinti projektą, subsidijuojamą Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ ir įsirengė 50 kW saulės energijos elektrinę. Projektas buvo finansuojamas Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis. Mažeikių rajono savivaldybė finansavo saulės fotoelektrinės projekto rengimą. Skelbtą konkursą saulės elektrinės montavimo darbams atlikti laimėjo UAB „Terma“ iš Kauno, kuri tuoj pat pradėjo elektrinės montavimo darbus. Ji buvo sumontuota dar birželio mėnesį, bet, kol vyko derinimo darbai, ir rugsėjis atėjo. Ir pagaliau – pagamintos elektros energijos apskaitos skaitiklis pradėjo suktis! Elektros energija naudojama saviems poreikiams. Bendra elektrinės galia 50 kW. Ant mokyklos stogo sumontuoti saulės šviesos moduliai, kurie surenka saulės šviesos energiją ir paverčia ją buityje naudojama elektros energija.
Finansuojamo projekto tikslas – tausoti aplinką, mažinti išmetamų dujų kiekį, prisidėti prie atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo skatinimo bei pačios aplinkos taršos mažinimo ir sutaupyti nemenką dalį lėšų.
Mažeikių Kalnėnų progimnazija – Gamtosauginė mokykla. Gamtosauginės mokyklos pasižymi visa apimančiu dalyvavimu aplinkosauginėje veikloje, įtraukiant tiek mokinius ir mokytojus, bei vietos bendruomenę.
2047 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien