Specialusis pedagogas

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių, didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą siekiant asmeninės pažangos.    

Pagrindinės specialiojo pedagogo veiklos kryptys:

Tėvai gali kreiptis į specialųjį pedagogą, jei:

Mokytojai gali kreiptis į specialųjį pedagogą, jei: