Specialusis pedagogas

Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių, didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą siekiant asmeninės pažangos.    

Pagrindinės specialiojo pedagogo veiklos kryptys:

Tėvai gali kreiptis į specialųjį pedagogą, jei:

Mokytojai gali kreiptis į specialųjį pedagogą, jei:

Nekontaktinės valandos (12 val.) skirtos kitai veiklai:

Pirmadienis

12.00 – 13.00 Pasiruošimas pratyboms

13.00 – 14.00 Dienyno pildymas

Antradienis

11.00 – 12.00  Pasiruošimas pratyboms

12.00 – 14.00 Metodinė veikla

Trečiadienis

14.00 – 15.30  Dalyvavimas Vaiko Gerovės Komisijos posėdyje.

Ketvirtadienis

12.00 – 14.00 Metodinių priemonių rengimas

Penktadienis

10.00 – 15.00 Vaikų pedagoginis tyrimas, dokumentacijos į PPT ruošimas.

 

 

Darbo grafiką sudarė

Specialioji pedagogė                                                                        Inga Gailevičienė