Mažeikių Kalnėnų progimnazija

Specialusis pedagogas


Nekontaktinės valandos skirtos kitai veiklai:

Pirmadienis

12.00-13.00 Pasiruošimas pratyboms

13.00-14.00 Dienyno pildymas

Antradienis

12.00-13.00  Pasiruošimas pratyboms

13.00-14.00 Metodinė veikla

Trečiadienis

14.00-16.00  Dalyvavimas Vaiko Gerovės Komisijos posėdyje.

Ketvirtadienis

12.00-14.00 Mokytojų, mokinių tėvų konsultavimas, SUP turinčių mokinių pedagoginis vertinimas.

Penktadienis

10.00 – 14.30 Mokinių pedagoginis vertinimas, dokumentacijos į PPT ruošimas.


Specialiojo pedagogo veiklos tikslas – teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, sutrikimų bei negalių, didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą siekiant asmeninės pažangos.    

Pagrindinės specialiojo pedagogo veiklos kryptys:

Tėvai gali kreiptis į specialųjį pedagogą, jei:

Mokytojai gali kreiptis į specialųjį pedagogą, jei: 

8368 lankytojai aplankė iš viso 2 lankytojai aplankė šiandien