Socialinis pedagogas

Mažeikių Kalnėnų progimnazijos socialinės pedagogės
ERIKOS DOBROVOLSKIENĖ 
DARBO LAIKAS
2020–2021 m.m.

Mažeikių Kalnėnų progimnazijos socialinės pedagogės
DAIVOS STRAZDAUSKIENĖ 
DARBO LAIKAS
2020–2021 m.m.

Mažeikių Kalnėnų progimnazijos socialinės pedagogės
RENATOS SAMUILAITĖS
DARBO LAIKAS
2020–2021 m.m.

            Socialinio pedagogo veiklos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokyklos administracija, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.

Socialinio  pedagogo veiklos:

10440 lankytojai aplankė iš viso 3 lankytojai aplankė šiandien