Socialinis pedagogas

Mažeikių Kalnėnų progimnazijos socialinės pedagogės
DAIVOS STRAZDAUSKIENĖ 
DARBO LAIKAS

dirbant kontaktiniu/nuotoliniu būdu
2020–2021 m.m.

Mažeikių Kalnėnų progimnazijos socialinės pedagogės
RENATOS SAMUILAITĖS
DARBO LAIKAS

dirbant kontaktiniu/nuotoliniu būdu
2020–2021 m.m.

            Socialinio pedagogo veiklos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokyklos administracija, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.

Socialinio  pedagogo veiklos: