Mažeikių Kalnėnų progimnazija

Vaiko gerovės komisija

Direktoriaus įsakymas Nr. V1-477
2022 m. rugsėjo 1 d.


Pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jolanta Budrienė,

pirmininko pavaduotoja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Langienė,

sekretorė – psichologo asistentė Daiva Gerikienė.


Komisijos nariai:

logopedė Gražina Klovienė,

specialioji pedagogė Inga Gailevičienė,

sveikatos priežiūros specialistė Laura Varapnickienė,

socialinė pedagogė Renata Samuilaitė,

socialinė pedagogė Daiva Strazdauskienė,

matematikos  mokytoja Ilona Liutkutė-Žiaugienė,

pradinių klasių mokytoja Jūratė Lupeikienė,

tikybos mokytojas, mokyklos kapelionas Klemensas Jaraminas,

tėvų atstovė Ieva Kancė.12552 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien