Metodinė veikla

Metodinės tarybos  veiklos planas 2020–2021 m. m.

 

Metodinių grupių planai 2020–2021 m. m.:

Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės veiklos planas
Užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės veiklos planas
Tiksliųjų mokslų metodinės grupės veiklos planas
Gamtos mokslų metodinės grupės veiklos planas
Socialinių mokslų metodinės grupės veiklos planas
Meninio ugdymo metodinės grupės veiklos planas
Pradinių klasių metodinės grupės veiklos planas