Mažeikių Kalnėnų progimnazija

Metodinė taryba

MAŽEIKIŲ KALNĖNŲ PROGIMNAZIJOS

 METODINĖS TARYBOS VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

2023 m.

Metodinės veiklos tikslas – siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.

Metodinės veiklos uždaviniai:

  1. Skatinti pedagogų kūrybiškumą, atvirumą inovacijoms ir kaitai;
  2. Užtikrinti metodinį ir dalykinį pedagogų bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi;
  3. Užtikrinti kokybišką ugdomosios veiklos organizavimą, vertinimą ir tobulinimą.

METODINĖS TARYBOS SUDĖTIS

2023 m.

Metodinės tarybos pirmininkė, sekretorė – Diana Baranovienė, geografijos mokytoja metodininkė

Nariai:

Jūratė Fridrikienė, biologijos mokytoja metodininkė

Vida Daugėnienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Zita Savickienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė

Zina Brazienė, pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė, pradinių klasių vyr. mokytoja

Edita Jagminienė, lietuvių k. mokytojų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

Daiva Valantė, užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, anglų kalbos vyr. mokytoja

Danutė Prokopčukienė, tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Snieguolė Vitkevičienė, gamtos mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, chemijos mokytoja metodininkė

Diana Baranovienė, socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė, geografijos mokytoja metodininkė

Roma Skirmontienė, meninio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkas, muzikos mokytoja metodininkė

Vlada Jaroščukienė, klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, informacinių technologijų, matematikos vyr. mokytoja.

 Metodinės tarybos nuostatai43503 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien