Mažeikių Kalnėnų progimnazija

2018-2019 m.m.

2019-06-05 „Kalnėnų spindulys“

Birželio 5 d. Mažeikių Kalnėnų pagrindinėje mokykloje vyko tradicinė šventė – ,,Kalnėnų spindulys”. Į aktų salę susirinko ir buvo pagerbti geriausi mokiniai, jų tėveliai ir mokytojai.
Mokyklos direktorė Regina Arbatauskienė sveikino ir ranką spaudė net 104 puikiai ir labai gerai besimokantiems mokiniams bei 127 – užėmusiems prizines vietas įvairiose olimpiadose ir konkursuose. Direktorė dėkojo mokinių tėveliams už šilumą, meilę ir rūpestį, mokytojams, kurie, negailėdami savo laiko ir jėgų, perduoda akademines žinias.
Pasveikinti susirinkusiųjų atvyko Mažeikių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Sigutė Bernotienė, LR Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus patarėja Virginija Steponavičienė, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriau vyriausioji specialistė Daiva Radzienė ir Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios vikaras, Kalnėnų mokyklos kapelionas Klemensas Jaraminas. Svečiai džiaugėsi mokinių pasiekimais, dėkojo mokyklos direktorei, mokytojams, mokiniams ir jų tėveliams.
Taip pat mokyklos direktorė visiems susirinkusiesiems pranešė – nuo 2019 m. rugsėjo 1-osios mokykla taps Mažeikių Kalnėnų progimnazija.

2019-06-05 „Aš galiu - moku padėti“

Birželio 5 dieną Priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos patalpose ir atvirose erdvėse vyko varžybos ,,Aš galiu – moku padėti“. Jos skirtos ugdyti mokyklinio amžiaus vaikų gebėjimus suteikti pirmąją pagalbą žmonėms, atsidūrusiems įvairiose sveikatai ir gyvybei pavojingose situacijose. Varžybose dalyvavo 8-ų klasių moksleiviai, susiskirstę į komandas. Jų nariai turėjo savarankiškai atlikti užduotis, susijusias su nelaimingais atsitikimais: atlikti išorinį širdies masažą, dirbtinį kvėpavimą, tinkamą nukentėjusiojo paguldymą ir transportavimą.
Be to, moksleiviai apžiūrėjo priešgaisrinės ir gelbėjimo tarnybos patalpas, įrangą, stebėjo, kaip profesionaliai darbuotojai iš sumaitoto automobilio laisvino sužeistąjį, kaip pjaustė automobilį ir atliko kitus svarbius gelbėjimo veiksmus.
Visos moksleivių komandos, dalyvavusios varžybose, buvo apdovanotos padėkos raštais.
Gebėti suteikti reikalingą pagalbą yra pagirtinas kiekvieno žmogaus bruožas.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Džiuginta Valnickienė

2019-06-04 Pirmosios pagalbos pratybos

2019 metų birželio 4 d., Mažeikių Kalnėnų pagrindinėje mokykloje vyko pirmosios pagalbos pratybos, kurių metu mokiniai sužinojo, kas yra pirmoji pagalba. Išklausę teorinę medžiagą, patys galėjo išbandyti ir pritaikyti išklausytas žinias praktiškai. Pratybose dalyvavo 76 mokiniai, kurie mokosi aštuntose klasėse.
Visuomenės sveikatos specialistė Džiuginta Valnickienė

2019-05-30 „Liksmasis vaikystės kelias“

Š. m. gegužės 30 dieną priešmokyklinės grupės vaikai ir jų tėveliai dalyvavo renginyje „LINKSMASIS VAIKYSTĖS KELIAS“, skirtame paminėti Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Vaikai ir jų tėveliai žaidė, sportavo, atliko kūrybines užduotis ir vaišinosi ledais.

2019-05-29 „ESAM TRUOPNI ŽEMAITE“

Siekdama sustiprinti socialinę partnerystę, Kalnėnų pagrindinė mokykla bendradarbiauja su Telšių „Atžalyno“ progimnazija. Gegužės 29 dieną šių ugdymo įstaigų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos dalyvavo socialinės partnerystės renginyje „ESAM TRUOPNI ŽEMAITE“, skirtą Žemaitijos metams paminėti. Visi buvome sužavėti etnokultūriniu renginiu, taip pat nuoširdžiu susiklausymu bei bendradarbiavimu.

2019-05-07 „Lietuva skaito!“

Šiemet visus Lietuvos miestus ir miestelius bei jų bendruomenes vėl vienijo nacionalinė akcija „Lietuva skaito!“. Ši skaitymo šventė skirta gegužės 7-ajai – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.
Kalnėnų pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinė grupė sukvietė mokyklos bendruomenę ypatingam šios dienos paminėjimui. Siekėme daugiausiai vienoje vietoje skaitančių žmonių rekordo. Taigi bendruomenės nariams buvo pasiūlyta atsinešti knygą iš namų lentynos, pasiskolintą iš draugo ar bibliotekos, rekomenduotą bendraamžių ir tiesiog skaityti.
Susibūrę bendram tikslui skaitėme ir siekėme daugiausiai skaitančių žmonių rekordo vienoje vietoje. Mūsų buvo net 807 bendruomenės nariai. Knygos džiaugėsi, kai jas skaitėme. Tad gegužės 7-ąją nudžiuginome knygą!

2019-04-05 Dainų pynė

Kalnėnų pagrindinėje mokykloje vyko septintasis, kas dvejus metus rengiamas, dainuojančių pedagogų festivalis „Dainų pynė-2019“. Šiemet jis skirtas Žemaitijos metams, tad mokyklos šeimininkai dalyvius pasveikino žemaitiška daina. Šiemet į festivalį susirinko 9 kolektyvai iš Pavasario, Tirkšlių Juozo Vitkaus Kazimieraičio pagrindinių mokyklų, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos, Mažeikių miesto lopšelių-darželių „Gintarėlis“, „Žilvitis“, „Bitutė“, „Delfinas“, ,,Linelis“ ir, žinoma, patys kalnėniškiai.
Mokyklos direktorė Regina Arbatauskienė džiaugėsi gausiu būriu svečių, linkėjo dainininkams drąsos ir sėkmės. Paklausyti dainuojančių pedagogų atvyko ir Švietimo skyriaus atstovės – vyresniosios specialistės Daiva Radzienė, Violenita Juškevičiūtė, Ana Kelpšienė, Nijolė Zakalskienė. Komisijos narės negailėjo šiltų žodžių festivalio dalyviams ir renginio organizatoriams, apgalvojusiems visas smulkmenas.
Daina vijo dainą, per pertraukėles dalyviai taip pat nenuobodžiavo – reikėjo atpažinti dainą ir ją padainuoti, paaiškinti žemaitiškų žodžių reikšmes ir su jais sugalvoti palinkėjimą.
Lėkte pralėkė beveik 3 festivalio valandos, o pabaigoje kalnėniškiai visus apdovanojo padėkos raštais ir lauknešėliais, kuriuose įdėtas juodos duonos kepalėlis. „Bus duonos, bus ir dainų,– sakydavo mūsų senoliai“. Šiais prasmingais žodžiais vedėjos užbaigė renginį, o salės sienas sudrebino bendrai atliekama visų dalyvių daina ,, Visi kartu“.
Festivalio organizatoriai tikisi, kad viskas pavyko, kad 2021 metais į Kalnėnų pagrindinę mokyklą pinti spalvingos dainų pynės atvyks dar daugiau dainos mylėtojų.

2019-03-29 „Nepamiršk parašiuto“

     Pusmetį 8b klasės komanda vykdė projektą „Nepamiršk parašiuto“. Tai – Sodros inicijuotas projektas, kurio tikslas – ugdant savarankiškam gyvenimui besiruošiančio jaunimo pilietiškumą, socialinę atsakomybę ir socialinį solidarumą, perteikti jiems informaciją apie socialinio draudimo Lietuvoje sistemą, jos raidą ir „Sodros“ veiklą.
      Taigi siekdami, kad naudingą jaunam žmogui informaciją sužinotų kuo daugiau mokinių visoje Lietuvoje, SODRA pakvietė ir Kalnėnų pagrindinę mokyklą jungtis prie projekto, o mokytoją E. Jagminienę tapti jo savanore. Mokytoja dalyvavo mokymuose, susipažino su nauja metodine medžiaga, vedė pamokas mokiniams apie socialinį draudimą, ugdė mokinių pilietiškumą, socialinę atsakomybę ir socialinį solidarumą, perteikė jiems informaciją apie socialinio draudimo Lietuvoje sistemą, jos raidą ir apie „Sodros“ veiklą, padėjo mokiniams suvokti šešėlinės ekonomikos žalą. Taip pat projekto metu mokiniai sužinojo, kada ir kur atsirado socialinis draudimas, kaip kūrėsi valstybinio socialinio draudimo sistema Lietuvoje, kas yra ,,Sodra“ šiandien ir ką ji veikia, kada ir kaip ji padeda žmonėms. Mokiniai susipažino su valstybinio socialinio draudimo sąlygomis, įvairiomis draudimo rūšimis ir jų ypatumais, sužinojo, kur reikia kreiptis, įvykus netikėtoms situacijoms.
    Projekto eigoje mokiniai įgytas žinias pasitikrino „Sodros“ protų kovose „Nepamiršk parašiuto“ su Robertu Petrausku.
     8b klasė dėkoja mokyklos direktorei R. Arbatauskienei už suteiktą galimybę dalyvauti projekte.

2019-03-29 Be patyčių 2019

Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2019
2019 metų kovo mėnesį emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija” paskelbė Sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ ir kvietė visuomenę įvairiomis veiklomis ir idėjomis sutelkti dėmesį į patyčių problemą ir siūlyti būdus bei priemones, kad kiekvienas iš mūsų galėtų prisidėti patyčių skaičiui mūsų šalyje mažinti.
Mažeikių Kalnėnų pagrindinėje mokykloje visą mėnesį vyko suplanuotos veiklos mokiniams: vestos klasės valandėlės patyčių prevencijos tema, organizuotas mokinių užimtumas per pertraukas. Mokiniai kartu su mokytojais kūrė draugystės atvirukus, lankstinukus, skirtukus knygai, kuriuos dovanojo draugui, vaidino situacijas, žiūrėjo ir aptarė filmus prieš patyčias, mokėsi sakyti komplimentus bei organizavo staigmenas ir draugiškus susitikimus su kitų klasių mokiniais.
Mokyklos psichologė ir socialinės pedagogės vedė individualius pokalbius su mokiniais ir klasės valandėles patyčių prevencijos tema. 6 klasių mokiniams Vaiko gerovės komisijos nariai organizavo viktoriną patyčių prevencijos tema. Mokiniai atsakinėjo į klausimus, kūrė plakatus, eilėraščius. Geriausiai viktorinoje pasirodė 6a klasės mokiniai.
Stengiamės gyventi pagal OLWEUS projekto šūkį „Nesityčiok iš kitų ir turėsi daug draugų“.

2019-03-22 „Mokyklos talentai“

Kovo 22 dieną mokykloje vyko renginys „Mokyklos talentai“. Į konkursą užsiregistravo 16 dalyvių – 1-8-ų klasių mokinių, kurie tiki ir pasitiki savo gabumais. Mokiniai demonstravo įvairius talentus ir maloniai stebino tiek komisiją, tiek visus susirinkusiuosius.
Dvi I vietos skirtos 3a klasės mokinei Emilijai Rapalaitei, atlikusiai dainelę apie laimę ir 1b klasės pramoginių šokių poroms Mangirdui Mažūnai ir Lukai Paulauskaitei bei Gustui Idzeliui ir Godai Jaremčiukaitei. Jie pašoko šokį ,,Čia čia“.
Dvi II vietos skirtos 2c klasės mokinei Kamilai Semezenko, Kamila kanklėmis atliko lietuvių liaudies dainą „Tek saulelė“ ir 8b klasės mokiniui Arnoldui Ramanauskiui, atlikusiam dainą „What a wonderful world“.
Dvi III vietos atiteko 5a klasės mokinei Smiltei Saltonaitei, pagriežusiai smuiku kūrinį „Sheherazade“ ir 6d klasės mokinei Majai Kaminskaitei už šokį „Riba“.
Mokiniams buvo suteikta unikali galimybė parodyti savo talentą, atskleisti kūrybiškumą.

2019-03-18 Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2019

Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ 2019
2019 metų kovą emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“ paskelbė Sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ ir kviečia visuomenę įvairiomis veiklomis ir idėjomis sutelkti dėmesį į patyčių problemą ir siūlyti būdus bei priemones, kad patyčių mūsų šalyje būtų mažiau.
Mokykloje visą mėnesį vyksta suplanuotos veiklos mokiniams: vedamos klasės valandėlės patyčių prevencijos tema, organizuojamas mokinių užimtumas pertraukų metu, mokiniai kartu su mokytojais kuria draugystės atvirukus, lankstinukus, skirtukus knygai, kuriuos dovanos draugui, vaidina situacijas ir jas aptaria, žiūri filmus prieš patyčias ir juos aptaria, mokosi sakyti komplimentus bei organizuoja staigmenas ir draugiškus susitikimus su kitų klasių mokiniais. Mokyklos psichologė ir socialinės pedagogės veda individualius pokalbius su mokiniais bei klasės valandėles patyčių prevencijos tema.
Stengiamės gyventi pagal OLWEUS projekto šūkį „Nesityčiok iš kitų ir turėsi daug draugų“.

2019-03-14 EUROPIJA 2020

Kovo 11-14 dienomis trys Kalnėnų pagrindinės mokyklos mokytojos, dalyvaujančios ERASMUS + projekte „Europos dizainas – Europija 2020“, lankėsi Slovėnijoje, Koperyje, Gian Rinaldo Carli gimnazijoje. Čia projekto partneriai iš Lenkijos, Bulgarijos, Portugalijos, Belgijos ir Austrijos susirinko pasidalinti patirtimi, kaip sekasi vykdyti projektą, kas jau nuveikta; padiskutuoti, kaip galima pasiekti geresnės projekto vykdymo kokybės; pasitarti dėl ateities darbų ir juos suplanuoti.
Nusprendėme ypatingą dėmesį skirti projekto veiklos sklaidai ir pasiekimų įvertinimui. Kad pasiektume šiuos tikslus, patobulinome projekto vertinimo klausimyną ir aptarėme prevencinį planą galimiems rizikos faktoriams.
Artimiausiu laiku, gegužės mėnesį, projekto dalyviai – mokiniai ir mokytojai iš šešių šalių – lankysis mūsų mokykloje. Šiam susitikimui mokyklos bendruomenė jau ruošiasi.

2019-03-04 Kaziuko mugė

Kovo 4 d. rytas buvo kaip niekada šurmulingas. Visą savaitę mokiniai ruošėsi Kaziuko mugei: vėrė ir vėlė papuošalus, gamino įvairius darbelius. Padedami tėvelių, kepė pyragus, riestainius. Pradinių klasių mokiniai, lydimi savo tėvelių, rinkosi į klases. Jas puošė spalvingais ąsočiais, kabino plakatus su kvietimais į mugę. Prasidėjus turgui, į jį sugužėjo visa mokyklos bendruomenė, mokinių tėveliai, seneliai. Vyravo puiki nuotaika. Smagiu renginiu džiaugėsi ir mugę organizavusios antrokų mokytojos, Lina Čikeliovienė, Larisa Rimiškienė, Regina Jazdauskienė, Jolanta Budrienė.

2019-02-27 Rajoninė IT ir matematikos viktorina, skirta Žemaitijos metams.

2019-02-27 Kalnėnų pagrindinėje mokykloje vyko rajoninė IT ir matematikos viktorina, skirta Žemaitijos metams.
Renginyje dalyvavo komandos iš „Ventos“ progimnazijos, Senamiesčio, Pavasario bei Sodų pagrindinių mokyklų. Mokiniai atliko įvairias kūrybines užduotis, susijusias su Žemaitija – rašė kompiuteriu eilėraštį žemaitiškai, sprendė uždavinius.
Mūsų mokyklos komanda užėmė II vietą. Komandą sudarė Augustė Čeporytė, 6 a kl., Gabija Ščuckytė , 7 c kl., Damir Samarin, 7 a kl., Ugnius Pocevičius, 8 c kl., Vaiva Margelytė, 8 d kl.
Džiaugiamės kūrybingais ir sumaniais mokiniais!

2019-02-26 „Protų mūšis 2019“

Vasario 26 d. savo akademines žinias, kūrybiškumą, gebėjimą dirbti komandoje demonstravo ketvirtokai „Protų mūšyje 2019“, skirtame Žemaitijos metams paminėti. Mokiniai kovojo dėl mokslo simbolio – Pelėdos statulėlės. Atlikus visas užduotis, paaiškėjo, kad geriausiai sekėsi 4a klasės komandai. Jų mokytoja Dalia Senkuvienė. Visos komandos, dalyvavusios „Protų mūšyje“, apdovanotos padėkomis ir saldžiomis dovanėlėmis.
Konkursą organizavo mokytojos Birutė Savickienė, Dalia Tamošauskienė, Zita Savickienė.

2019-01-30 „Linksmųjų labirintų šalyje“

2019 m. sausio 30 dieną mokykloje vyko VGK organizuojama kasmetinė tradicinė popietė „Linksmųjų labirintų šalyje“, skirta pradinių klasių mokiniams ir jų tėveliams. Dalyvius pasveikino ir palinkėjo sėkmės mokyklos direktorė. Dvi trečių – ketvirtų klasių komandos turėjo aplankyti „Mandalos dirbtuvėles“, „Mįslių pasaulį“, „Smalsučių, Žiniukų, Sveikatos“ stoteles, dalyvauti „Gelbėjimo misijoje“. Atlikę visas užduotis, mokiniai rinkosi į „Štabą“ pasidalinti įspūdžiais. Visi dalyviai apdovanoti padėkos raštais.

2019-01-23 „Aš mylių gamtą“

2019 m. sausio 23 dieną pradinių klasių mokiniams mokykloje vyko ugdymosi netradicinėje aplinkoje diena „Aš myliu gamtą”. Mokiniai kalbėjo aplinkosaugos tema, stebėjo filmus, piešė, tyrinėjo sniego sandarą, ieškojo paukščių, kitų gyvūnėlių sniege paliktų pėdsakų.
Mokiniai turėjo galimybę dalyvauti gamtos pažinimo „Gamtukų“ pamokoje, kurioje šiuolaikinėmis, moderniomis, patraukliomis priemonėmis vaikai buvo skatinami pažinti gamtą, ją saugoti ir puoselėti. Pamokoje vaikus sužavėjo mobilioje gamtos pažinimo studijoje vykdyti moksliniai eksperimentai. Mokiniai stebėjo 3D filmą apie gamtą ir jos tausojimą, susipažino su mokslininko profesija, išmoko naujų žaidimų, pasisėmė žinių. „Gamtukų” pamokos organizatoriai mokinius apdovanojo knygelėmis apie gyvąją ir negyvąją gamtą.

2019-01-17 „Įdomioji gramatika“

Sausio 17 dieną mokykloje vyko viktorina 7 klasių mokiniams „Įdomioji gramatika“, kurią organizavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Lina Beržinskienė ir Edita Jagminienė. Atlikdami užduotis, mokiniai pasitikrino, ar moka parinkti ir kalbėdami taisyklingai vartoti žodžio giminę, linksnį, ar geba pažinti sangrąžines ir nesangrąžines formas, ar neklysta vartodami skaitvardžių, įvardžių, veiksmažodžių, daiktavardžių formas, ar nedaro kalbos kultūros klaidų vartodami linksnius, prielinksnius ir polinksnius. Geriausiai savo žinias parodė 7c klasė. Už dalyvavimą viktorinoje mokyklos direktorė R. Arbatauskienė kiekvienos klasės komandą apdovanojo padėkos raštais.

2019-01-14 ,,Žemaitija, tu mieliausia“

Ugdymosi diena ,,Žemaitija, tu mieliausia“

2019 metai paskelbti Žemaitijos metais, nes prieš 800 metų pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose aptiktas Žemaitijos vardas. Šiai gražiai sukakčiai paminėti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos mokykloje pasiūlė vesti netradicines pamokas. Dalykų mokytojai pristatė mokiniams Žemaitijos istoriją, kunigaikščius, teritoriją, simboliką, žaidimus ir dainas, žemaičių tarmės žodyną, buvo sudaromi ekskursijos maršrutai po Žemaitiją.
5-8 klasių mokiniai susitiko su Mažeikių muziejaus darbuotojomis Jūrate Miliauskaite ir Raimonda Ramanauskiene. Jų pasiūlyta užsiėmimo tema ,, Rokunda apei rakandus“. Šmaikščiai ir įdomiai mokiniai pristatė senovinius daiktus – šukas linams šukuoti, ąsotį, klumpes, šaudyklę. O apie daiktus, kurių mokiniams nepavyko atpažinti, gražia žemaitiška kalba papasakojo muziejininkės.
8-ų klasių mokinių komandos buvo pakviestos dalyvauti protmūšyje apie Žemaitiją, sulaukėme ir svečių iš Telšių ,,Atžalyno“ progimnazijos.
Susirinkusiuosius pasveikino mokyklos direktorė Regina Arbatauskienė, Telšių ,,Atžalyno“ progimnazijos direktorius Vytautas Vaitkus džiaugėsi užsimezgusia tarp mokyklų draugyste, linkėjo gražių akimirkų. Protmūšio klausimai, kapitonų mūšis, kryžiažodžio sprendimas – tokios užduotys laukė aštuntokų. Geriausiai pasirodė svečių komanda ir mūsų mokyklos 8d klasės mokiniai.
Džiugu, kad mokiniai turėjo puikią galimybę smagiai praleisti laiką, daugiau sužinoti apie savo gimtąjį kraštą.

2018-12-18 Seminaras mokyklos bendruomenei

2018 m. gruodžio 18 d. vyko psichologo Vaido Arvasevičiaus seminaras mokyklos bendruomenei „Vaikai ir aplinka. Mokyklos bendruomenės santykių ypatumai“. Lektorius susitiko ne tik su mokyklos darbuotojais, bet ir su mokiniais, jų tėvais. Iš tėvelių atsiliepimų: „Norime pasidžiaugti ir padėkoti mokyklai už pasikviestą puikų lektorių Vaidą Arvasevičių. Buvo tokių, kurie jį matė pirmą kartą - vyras, dukra, klasės tėveliai, - visi liko sužavėti ir maloniai nustebinti, nes buvo lengva klausyti ir nesudėtinga patarimus pritaikyti sau. Dukra taip pat liko patenkinta lektoriaus įžvalgomis, patarimais. Mums reikia tokių lektorių!!!”. Lektoriaus pravesti užsiėmimai buvo naudingi visai mokyklos bendruomenei.

2018-12-17 Kalėdų stebuklo belaukiant

2018 metų gruodžio 17 d. dauguma pradinių klasių mokinių Kalėdų stebuklo ieškojo Klaipėdoje, stebėdami nuotaikingą Klaipėdos jaunimo teatro spektaklį „Voro vestuvės“, kuris suteikė mokiniams daug džiugių akimirkų. Didžiulei visų nuostabai, juos aplankė ir Kalėdų Senelis. Jis išmokė vaikus naujų žaidimų, dovanojo gerą šventinę nuotaiką. Kiti mokiniai Kalėdų stebuklo laukė mokykloje ir Mažeikių kultūros centre.

2018-12-01 Pasaulinė AIDS diena

Gruodžio 1 d. pažymėta Pasaulinė AIDS diena, ji Lietuvoje minima jau 30 kartą.   Pasaulinei AIDS dienai paminėti š. m. gruodžio 3 dieną mokykloje vyko protmūšis – ,,AIDS: geriau žinoti 18“. Dalyvavo keturios 8-ų  klasių mokinių  komandos. Mokiniai šauniai ir išradingai  atsakinėjo į pateiktus klausimus. Už dalyvavimą Pasaulinės AIDS dienos iniciatyvoje komandoms įteiktos ULAC centro padėkos.

8b klasės mokinės  Skaistė Intaitė, Rugilė Čekytė, Ieva Jančiauskytė, Gabrielė Jakavickaitė lapkričio 28d. dalyvavo diskusijoje „Miestas be narkotikų – mano iniciatyvos“, kurią organizavo Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras drauge su Mažeikių narkotikų kontrolės komisija. „Ventos“ progimnazijos salėje buvo  susirinkę dvylikos rajono mokyklų atstovai .

8b klasės mokinės teikė įdomias ir naudingas iniciatyvas psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijai ir  buvo apdovanotos padėkos raštais.

2018-12-03 Adventas

Džiugios nuotaikos įkvėpti mokyklos 7–8 klasių mokiniai kartu su mokyklos direktore Regina Arbatauskienė, kapelionu Klemensu Jaraminu bei floriste Virginija pynė advento vainiką taip sukurdami adventinę Kalėdų laukimo nuotaiką.

2018-11-30 Kalėdų eglutės įžiebimo šventė

Vėl žiema... Žiemos peizažą ir pačią žiemą daugelis įsivaizduoja skirtingai: vieniems tai – užburta karalystė, kitiems –  mažyčių baltų snaigių šokio stebėjimas,  tretiems – šaltuko kruopščiai raižomų gėlių tapymas. O Mažeikių Kalnėnų pagrindinėje mokykloje žiemos pradžia neįsivaizduojama be eglutės įžiebimo.

        Tad  šių metų lapkričio 30 dieną visi mokyklos mokiniai, jų tėveliai, mokytojai,  mokyklos administracija rinkosi mokyklos kieme į  Kalėdų eglutės įžiebimo šventę. Tradicinės jaukios mokyklos bendruomenės šventės nekantriai laukė visi mokiniai, nes tai ženklas, kad Kalėdos (gražiausia, ypatingiausia ir šviesiausia šventė) jau čia pat. 

          Linksmą šventę pradėjo neįprastas nykštukų siautulys pasitinkant visus mokyklos bendruomenės narius. Mokyklos direktorė Regina Arbatauskienė visai mokyklos bendruomenei padėkojo už nuveiktus darbus, pasveikino su artėjančiomis šventėmis, palinkėjo, kad dosnus Kalėdų Senelis aplankytų visų šeimas. Po ypatingo signalo eglutė suspindo įvairiaspalvėmis lemputėmis. Garsūs mokinių plojimai ir kartu atliekama daina kvietė pasidžiaugti artėjančiomis kvapiomis Kalėdomis.

         Šį kalėdinės eglutės įžiebimo rytmetį Kalnėnų pagrindinės mokyklos bendruomenė nuoširdžiai džiaugėsi ir Švietimo ir mokslo ministerijos dovana - mokykla gavo naują mokyklinį autobusą. Palinkėjęs gero bei saugaus kelio, autobusiuką pašventino mokyklos kapelionas Klemensas Jaraminas.

         Taigi šis kupinas optimizmo ir džiugios nuotaikos rytmetys mokyklos bendruomenei įsimins ilgam.  Džiugios nuotaikos įkvėpti mokyklos 7–8 klasių mokiniai kartu su mokyklos direktore Regina Arbatauskienė, kapelionu Klemensu Jaraminu bei floriste Virginija pynė advento vainiką taip sukurdami adventinę Kalėdų laukimo nuotaiką.

 

2018-11-22 „Atverk akis į gamtą“

2018-11-22 Gamtamokslinė viktorina „Atverk akis į gamtą”

2018 metų lapkričio 22 dieną Kalnėnų pagrindinėje mokykloje vyko gamtamokslinė viktorina „Atverk akis į gamtą“ 5-8 klasių mokiniams, skirta globalaus švietimo savaitei paminėti.
Tikslas: skatinti moksleivių domėjimąsi gamtos mokslais, formuoti tyrimo įgūdžius ir ugdyti moksleivių bendradarbiavimą skirtingo amžiaus grupėse. Viktoriną organizavo ir vedė būrelio „Chemija ir aplinkotyra“ nariai ir mokytoja Snieguolė Vitkevičienė.
2018 m. lapkričio 19–25 d. visoje Europoje vyksta Šiaurės - Pietų centro prie Europos Tarybos inicijuojama jau 20-oji kasmetinė Globalaus švietimo savaitė „Pasaulis keičiasi. O mes?“, kviečianti propaguoti darnų gyvenimo stilių ir kalbėti apie 17-ka Jungtinių Tautų patvirtintų darnaus vystymosi tikslų, kuriais siekiama iki 2030 panaikinti skurdą, sumažinti visokeriopą nelygybę bei sustabdyti klimato kaitos procesus.
Viktorinoje dalyvavo 32 mokiniai. Susiskirstę į penkias komandas mokiniai turėjo sukurti savo komandos pavadinimą ir šūkį, atlikti žaliąją gamtos užduotį, išspręsti raudonąjį biologijos laiptažodį, sugalvoti geltonąjį fizikos eksperimentą, atlikti mėlynąjį chemijos praktinį darbą. Iš pateiktų antrinių žaliavų komandos kūrė plakatus, skirtus darnaus vystymosi idėjoms.
Nugalėjo „Mėlynųjų protų“ komanda – Mangirdas Stasys (5c), Faustas Steponavičius (6d), Auksė Galdikaitė (6b), Arnoldas Ramanauskis (8b), Ugnė Tarasaitytė (8d) ir Vakarė Sakalauskaitė (8d).

2018-11-19 Programavimo valanda

Šimtmečio programavimo valanda

Lapkričio 19 d. mokykloje lankėsi buvęs mūsų mokyklos mokinys UAB įmonės ,,TeleSoftas” savininkas ir direktorius Algirdas Stonys. Jo komanda pristatė įmonės Kaune ir jos padalinių JAV, Šveicarijoje, Skandinavijos šalyse įkūrimo istoriją ir veiklas. Projektą ,,Šimtmečio programavimo valanda” įmonė skiria Lietuvos valstybės Nepriklausomybės 100-mečiui ir per 2018 metus žada aplankyti 100 Lietuvos mokyklų. Mentorių komanda vieną pamoką praleido kalbėdami apie technologijų pasaulį, išradimus, sukurtus Lietuvoje ir pasaulyje. Kitą pamoką jie kartu su aštuntų klasių mokiniais sprendė bit&Byte specialiai Lietuvos šimtmečiui sukurtas programavimo užduotis.

,,Švenčiame Lietuvos Nepriklausomybę, švęsdami ir šviesdami ATEITĮ – imamės mūsų visų bendros atsakomybės užauginti drąsius, kūrybiškus ir technologiškai  raštingus ateities kolegas”, – sakė Algirdas Stonys.

2018-11-16 LIMK konferencija

2018 m. lapkričio 15–16 dienomis Šakių „Žiburio“ gimnazijoje vyko tradicinė ataskaitinė Lietuvos Iniciatyvių Mokyklų Klubo (LIMK) konferencija tema „Lyderystė“, kurioje dalyvavo mokyklos direktorė Regina Arbatauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui Violeta Langienė, mokytoja Jolanta Budrienė ir mokyklos kapelionas Klemensas Jaraminas.
Klubo Tarybos narė Regina Arbatauskienė pateikė finansinę ataskaitą už 2017–2018 metus. Vyko nauji LIMK Tarybos rinkimai. Į Tarybą jau ketvirtą kartą išrinkta mūsų mokyklos direktorė Regina Arbatauskienė. Ji vėl bus atsakinga už klubo iždą.
Konferencijos dalyviams pranešimą „Švietimo lyderis, jo kompetencijų plėtros galimybės“ skaitė Šakių rajono Kriūkų mokyklos – daugiafunkcinio centro direktorė Lilija Liutvinienė. Buvo aplankytos įvairios mokyklos, susipažinta su Šakių rajono istorija.
Kita LIMK konferencija vyks 2019 metais Ukmergėje.

2018-10-31 Kelionė į Platelius

2018 m. spalio 31d. geriausiai besimokantys 3-4 klasių mokiniai vyko į edukacinę pažintinę kelionę į Platelius.
Mokiniai apsilankė Žemaitijos nacionalinio parko lankytojų centre, kuriame veikia šiuolaikinė ekspozicija su liečiamais ekranais, garso efektais, gamtiniais žaidimais ir įvairiausių maršrutų bei lankytinų objektų aprašymais. Vartydami lašelių formos langelius, mokiniai susipažino su ežero ir jo apylinkių įdomybėmis, sužinojo, iš kur kilo ežero salų pavadinimai, turėjo galimybę pamatyti Lietuvos miškų ir pievų gyventojus, pasiklausyti jų skleidžiamų garsų.
Po to mokiniai aplankė Platelių dvarą, dalyvavo edukacinėje pamokoje „Valstiečių buitis“.
Susipažinę su senoviniais amatais, buitimi, žaidimais mokiniai pasivaikščiojo po rudenėjantį dvaro parką. Įdomu tai, kad Platelių dvaro parke auga storiausias Lietuvos uosis, vadinamas Raganos uosiu. Jis- vienintelis toks Lietuvoje.
Kelionę mokiniai baigė žvelgdami į ežerą nuo apžvalgos aikštelės prie jachtų klubo. Iš čia atsiveria bene gražiausias Platelių ežero vaizdas, akį traukia arčiausiai šio kranto esančios salos.
Už įdomią edukacinę kelionę dėkojame mokyklos direktorei Reginai Arbatauskienei.

« 2 »

25639 lankytojai aplankė iš viso 5 lankytojai aplankė šiandien