Mažeikių Kalnėnų progimnazija

Logopedas


Progimnazijos logopedė metodininkė Gražina Klovienė teikia logopedinę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Logopedo darbo tikslas – nustatyti kalbėjimo ir kalbos sutrikimus ir juos šalinti.

Mokinių kalbos tyrimas – tai viena pagrindinių logopedo veiklos krypčių

Mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų korekcija

Dalyvavimas gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje

Konsultavimas ir pedagoginis švietimas

Kvalifikacijos tobulinimas ir profesinis tobulėjimas

Progimnazijos logopedė susipažįsta su naujomis kalbos tyrimo bei korekcinio darbo metodikomis, išbando jų galimybes ir taiko jas savo darbe, turtina logopedinį kabinetą vaizdine metodine medžiaga. Aktyviai dalyvauja kvalifikacijos tobulinimo seminaruose. 

11186 lankytojai aplankė iš viso 2 lankytojai aplankė šiandien