Ugdymo turinio atnaujinimas

Bendrųjų programų projektai

Patvirtintos pirmosios atnaujintos Bendrosios programos