Mokyklos taryba

Mažeikių Kalnėnų progimnazijos tarybos sudėtis:
MOKYTOJAI: 

1. Jolanta Slančiauskienė (tarybos pirmininkė)
2. Zita Savickienė (tarybos pirmininko sekretorė)
3. Violeta Semčenkienė
4. Vida Daugėnienė


TĖVAI: 

1. Ramūnas Steponavičius (Tėvų komiteto pirmininkas)
2. Jūratė Lupeikienė
3. Aleksandra Borusevičienė
4. Ramunė Žutautienė


MOKINIAI: 

1. Haroldas Pogojus 7a (Progimnazijos mokinių prezidentas)
2. Gintarė Stanytė 8a
3. Saulė Skabeikytė 8d
4. Maja Kaminskaitė 8d


SOCIALINIS PARTNERIS:

Kunigas, tikybos mokytojas Klemensas Jaraminas


Kalnėnų progimnazijos Tarybos nuostatai