Mažeikių Kalnėnų progimnazija

2020–2021 m.m.

2021-05-16 Pradinio ugdymo baigimo šventė

Gegužės 16 d. Kalnėnų progimnazijoje – paskutinė mokslo metų diena pradinukams ir priešmokyklinės grupės vaikams. Ketvirtokams įteikti pradinio ugdymo baigimo pažymėjimai. Šventėje persipynė susikaupimas, mažųjų jaudulys ir džiaugsmas, tėvelių ir progimnazijos direktorės R. Arbatauskienės  sveikinimai. Mokiniai ir tėveliai nuoširdų AČIŪ tarė savo mokytojoms Linai Čikeliovienei, Larisai Rimiškienei, Reginai Jazdauskienei, Jolantai Budrienei bei visai mokyklos bendruomenei. Savo mokinius sveikino ir jų mokytojos, kurios linkėjo sėkmės, drąsos ir stiprybės penktoje klasėje, darniai įsilieti į vyresnėlių gretas. Ketvirtokams pavyko įrodyti, kad jie verti pradinės mokyklos baigimo pažymėjimų – jie šoko, dainavo, deklamavo eilėraščius.  Linkime visiems skrieti į vasarą, pasitikti naujų ir neišmėgintų iššūkių!

2021-03-31 Kovas – Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ

Kovas – Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ
Mažeikių Kalnėnų progimnazijos mokiniai kovo mėnesį dalyvavo „Vaikų linijos“ inicijuoto Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ veiklose.
Vaiko gerovės komisijos siūlymu 1– 8 klasių mokiniai, padedami klasių vadovų, kūrė „Draugystės receptus“. Akcijos tikslas – skatinti mokinių draugiškumą, pagarbų bendravimą bei kito žmogaus priėmimą.
Dėkojame 1a, 1c, 2a, 2d, 4c, 5b, 5d, 6a, 6c, 7a, 7b, 7d, 8a ir 8d klasių mokiniams už aktyvų dalyvavimą šioje veikloje.
Būkime draugiški visada!
Vaiko gerovės komisija

2021-03-26 DRAUGIŠKA SEU OLIMPIADA „DRAMBLYS“

Kovo 22–26 dienomis 1a klasės mokiniai dalyvavo DRAUGIŠKOJE SEU OLIMPIADOJE „DRAMBLYS“.
Olimpiados uždavinys – ugdyti(s) penkias pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą.
Užsiėmimo metu mokiniai mokėsi kaip įvairiose situacijose valdyti savo emocijas, mintis bei elgesį, kaip užmegzti bei palaikyti draugiškus santykius. Šis gebėjimas padeda bendradarbiauti, išklausyti, konstruktyviai spręsti konfliktus, surasti ir priimti siūlomą pagalbą pačiam ir teikti ją kitiems. Mokiniai mokėsi pažinti problemą, priimti išmintingą sprendimą, numatant savo veiksmų pasekmes, prisiimant asmeninę, socialinę ir moralinę atsakomybę. Žaisdami žaidimą „Klasės šnipai“ mokiniai galėjo labiau pažinti savo klasės draugus.
Ši olimpiada parodė, kaip svarbu pažinti save ir su šalia esančiais žmonėmis palaikyti šiltus ir artimus santykius.

2021-03-22 Mums rūpi Žemės likimas

Kovo 22 dieną Kalnėnų progimnazijos 1–8 kl. mokiniams vyko nuotolinė netradicinė pamoka „Mums rūpi Žemės likimas“, skirta Žemės dienos renginiams. Pamokos svečias – Mažeikių rajono meras Vidmantas Macevičius. Pamoką vedė 8a kl. mokinės Ramunė Dulinskytė, Norgailė Zubavičiūtė, 4d kl. mokinys Jokūbas Bumbliauskas ir biologijos mokytoja Jūratė Fridrikienė.
Žemės dieną minėti kovo 20 dieną, per pavasario lygiadienį, nutarta 1971 metais Jungtinių Tautų iniciatyva. Lietuva šios dienos minėjimą įteisino 1992 metais. Žemės dienos renginiai yra skirti Žemei pagerbti, saugiai ir sveikai aplinkai kurti, aplinkos apsaugos problemoms aptarti, aplinkai draugiškiems darbams plėtoti. Ši diena – puiki proga pagalvoti apie mūsų vienintelę planetą Žemę, ką mes darysime, kaip gyvensime, kad ją išsaugotume.
Kalnėnų progimnazijos mokiniai svečiui pateikė klausimų apie šiukšlių rūšiavimą, atsinaujinančius elektros energijos šaltinius, vėjo jėgaines, naujas galimybes rūšiuojant atliekas. Pamokos pabaigoje Mažeikių rajono meras Vidmantas Macevičius prisiminė savo mokyklą, linkėjo mokiniams aktyviai prisidėti prie naujų tvarių idėjų. Pamokos svečią sveikino ir už dalyvavimą dėkojo Kalnėnų progimnazijos direktorė Regina Arbatauskienė.
„Kuo daugiau mes pažįstame gamtos dėsnius, tuo labiau mums neįtikėtini jos stebuklai.“ Čarlsas Darvinas

2021-03-15 Matematika kitu kampu.

Matematika kitu kampu. Kovo 15 dieną dviejų bendradarbiaujančiųjų mokyklų – Mažeikių Kalnėnų progimnazijos ir Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos – septintokai kartu su mokytojomis I. Durčaite ir N. Bulotiene paminėjo skaičiaus Pi dieną. Pi dieną sugalvojo 1989 m. fizikas Larry Shaw iš San Francisko. Įdomu tai, kad būtent kovo 14 dieną ir gimė reliatyvumo teorijos kūrėjas Albertas Einšteinas. Pamoka prasidėjo netradiciniu laiku – 13 val. 59 min. 26 s. Iš pradžių klausėmės kompozitoriaus Davido MacDonaldo, kuris pakeitė skaičių Pi natomis ir atkartojo garsą 122 skaitmenų tikslumu po kablelio. Tai iracionalusis skaičius, kurio apytikslė reikšmė 3,14, tad, atlikdami patyriminę veiklą, bandėme tai pagrįsti. Be šio skaičiaus neįsivaizduotume fizikos, geometrijos, inžinerijos mokslų. Pamokoje buvo bandyta įsiminti kuo daugiau skaitmenų po kablelio, pateikta įdomių faktų apie tai, kaip keičiasi rekordai ir atsiranda nauji rekordininkai. Ar mokiniai gerai įsiminė visus faktus, pasitikrino dalyvaudami www.kahoot.com viktorinoje. Pamokos metu praplėtė ir pagilino matematines žinias, patobulino komunikavimo, pažinimo, mokėjimo mokytis bei kūrybingumo kompetencijas.

2021-03-05 Konferencija „Moksleivių matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos projektiniai darbai“

Kovo 5 d. Kalnėnų progimnazijos 8a klasės mokinė Augustė Čeporytė dalyvavo XX Tarptautinėje konferencijoje „Moksleivių matematikos, informacinių technologijų ir ekonomikos projektiniai darbai“. Mokinė skaitė pranešimą „Patyriminis mokymas/is matematikos pamokose“. Aštuntokei padėjo pasiruošti matematikos mokytoja Inesa Durčaitė.

2021-03-01 Klasės valandėlė „Mano jausmai“

5d klasė pavasarį pasitiko nuotaikingai. Kovo 1 d. 5d klasės valandėlėje lankėsi mokyklos psichologo asistentė Daiva Gerikienė, kuri vedė mokiniams užsiėmimą „Mano jausmai“. Užsiėmimo metu mokiniai susipažino su plačia jausmų palete, mokėsi įvardyti savo jausmus ir dalinosi patirtimi, kokiu metu dažniausiai išgyvena skirtingus jausmus. Užsiėmimo tikslas – padėti mokiniams pažinti savo jausmus ir ugdyti emocinį raštingumą. Tegul bundantis pavasaris į kiekvieno namus atneša kuo daugiau pozityvumo!

2021-02-25 Bakterijos ir jų sukeliamos infekcijos

Atsparumas antimikrobinėms medžiagoms yra viena iš dešimties didžiausių visuomenės sveikatos grėsmių žmonijai, kurias įvardijo Pasaulio sveikatos organizacija. 2021 m. Vasario 22–25 d. kartu su 5–6 klasių Mažeikių Kalnėnų progimnazijos mokiniais diskutavome apie bakterijas ir jų sukeliamas infekcijas. Kalbėjome apie antimikrobinį atsparumą ir kaip tinkamai vartoti vaistus. Aptarėme sveikos gyvensenos principų svarbą (sveikatai palanki mityba, fizinis aktyvumas, darbo-poilsio režimas), kurie padeda išlikti sveikiems.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Laura Varapnickienė

2021-02-19 Mokymai Mažeikių Kalnėnų progimnazijos mokinių savivaldai

Vasario 19 d. Kalnėnų progimnazijos 5–8 kl. mokinių atstovybės nariai dalyvavo virtualiuose mokymuose „Mokymai Mažeikių Kalnėnų progimnazijos mokinių savivaldai“, kuriuos vedė LMS narys Simas Ciplinskas. Mokiniai kūrė renginio veiklas, kalbėjo apie atsakomybę, tarpusavio pasitikėjimą ir bendrystę.

2021-02-12 Pilietiškumo pamoka

2021 m. vasario 12 d. Mažeikių Kalnėnų progimnazijos 1–8 klasių mokiniai buvo pakviesti į virtualią Vasario 16–osios minėjimui skirtą pilietiškumo pamoką „Įsiminkime jų vardus”. Pamokos metu mokiniai buvo supažindinti su 1918 m. pasirašyto Lietuvos nepriklausomybės akto signatarais. Atlikdami interaktyvias užduotis, išbandydami Signatarų namų paruoštas programėles, virtualiai susipažino su Signatarų namų muziejuje saugomais originaliais Tarybos narių daiktais. Pamokos pabaigoje mokiniai įgytas žinias pasitikrino dalyvaudami virtualioje Kahoot viktorinoje. Sužinoję įdomių ir naujų dalykų apie Vasario 16–ąją, užbaigėme prieššventinį penktadienį ir pakilia nuotaika pasitinkame 103–ąjį Nepriklausomos valstybės gimtadienį.

2021-02-09 Aidaro Kerpausko fotografijų paroda

Vasario 9 d. Kalnėnų progimnazijos bibliotekoje atidaryta 8d klasės mokinio Aidaro Kerpausko fotografijų paroda „Tai, ko pasiilgstame“. Anot Aidaro, „ši paroda skirta Lietuvos valstybinėms šventėms paminėti, kurias mes švęsime neįprastomis aplinkybėmis, kai negalime bendrauti gyvai, laisvai keliauti, susitikti su įdomiausiais žmonėmis, tačiau negalime pamiršti, kad gyvename laisvoje šalyje, kurioje stengiamės būti socialiai atsakingi, pilietiški ir ypač turėtume atkreipti dėmesį į gamtos apsaugą, nes mano karta džiaugiasi, galėdama matyti mūsų Lietuvą kaip žalią kraštą su nuostabaus grožio ežerais, vingiuojančiomis upėmis ir upeliais“.

2021-02-05 Meninio skaitymo konkursas

Vasario 5 dieną Kalnėnų progimnazijoje įvyko gimtojo žodžio šventė – meninio skaitymo konkursas (mokyklos etapas). Renginio vedėjas šeštokas Matas Vaitalas konkurso pradžioje pašmaikštavo, kad dėl saugumo draudžiama būriuotis, tad ir dalyvių šįkart mažiau negu įprasta, bet yra atstovaujamos visos amžiaus grupės – nuo penktokų iki aštuntokų. Mokinius konkursui ruošė lietuvių kalbos mokytojos, o skaitovų pasirodymą įvertinti padėjo direktorės pavaduotojos ugdymui Adelė Staigvilienė ir Inga Steponavičienė.
Nutarta, kad mūsų progimnazijai rajoniniame etape atstovaus 6c klasės mokinė Dominyka Grigaitė (mokytoja Liudmila Andrijauskienė) ir dvi 8a klasės mokinės: Augustė Čeporytė ir Ramunė Dulinskytė (mokytoja Daiva Misevičienė).
II vieta: Ugnė Dulinskytė, 5c klasė (mokytoja Loreta Gedvilienė), Aistrė Bušmaitė, 6a klasė,
Lukas Sutkevičius, 7c klasė (abiejų mokytoja Edita Jagminienė).
III vieta: Kotryna Antanavičiūtė, 5c klasė (mokytoja Loreta Gedvilienė), Austėja Šakytė, 6a klasė (mokytoja Edita Jagminienė).
Dėkojame visiems dalyviams! Linkime tolesnės sėkmės konkurso nugalėtojams!

2021-01-13 Sausio 13 konferencija

Minėdami Sausio 13-osios – Laisvės gynėjų dienos – 30–metį, Kalnėnų progimnazijos iniciatyva vyko respublikinė virtuali mokinių konferencija „Atmintis gyva, nes liudija“. Konferenciją organizavo ir į susitikimą pakvietė istorijos mokytoja Simona Batakytė–Levinienė. Dalyvius sveikino ir prisiminimais dalijosi progimnazijos direktorė Regina Arbatauskienė, Laima Nagienė – Lietuvos Respublikos seimo narė, Regina Pocienė – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Regioninės plėtros departamento vyriausioji specialistė, Vidmantas Macevičius – Mažeikių rajono meras. Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė mokiniai iš Kalnėnų progimnazijos, Šiaulių Dainų progimnazijos, Mažeikių Pavasario pagrindinės mokyklos, Kretingos rajono Salantų gimnazijos, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos, ,,Ventos“ progimnazijos, Šiaulių rajono Kuršėnų Daugėlių progimnazijos, Telšių „Atžalyno“ progimnazijos.
,,Laisvės gynėjų diena – tai ne tik gedulo diena, visų pirma, tai mūsų pasididžiavimo, mūsų kovos ir laisvės simbolis“. (A. Pečiulytė)

2021-01-11 Susitikimas su J. Žilinsku

Mažeikių Kalnėnų progimnazijos 6a ir 7a klasių mokiniai sausio 11 dieną skubėjo į pamoką–nuotolinį susitikimą su Mykolo Riomerio universiteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto profesoriumi, dėstytoju, publicistu, rašytoju, vaikų ir jaunimo literatūros autoriumi, tinklaraštininku, mokslo populiarintoju Justinu Žilinsku.
Tarptautinės vaikų ir jaunimo asociacijos Lietuvos skyriaus apdovanojimą už geriausią debiutą pelnęs rašytojas pasakojo apie nuolatinį poreikį pažinti pasaulį, būtinybę skaityti ir kurti. J. Žilinskas pasakojo, kad tapti rašytoju nėra lengva, nes būtinas įkvėpimas. Pats kūrėjas idėjų semiasi iš istorijos, mitologijos, o viską pagardina humoro prieskoniu.
Netradicinėje pamokoje netrūko geros nuotaikos, mokiniai turėjo galimybę paklausti rašytojo, apie mėgstamiausią knygą, žaidimus, teiravosi, kodėl teisininkas sugalvojo nerti į kūrybos pasaulį, domėjosi, nuo ko prasideda kūryba.
Nuotolinio susitikimo pabaigoje vaikų ir jaunimo autorius paklaustas, ko galėtų palinkėti Lietuvai, atsakė, kad šiandien itin svarbu saugoti atsikovotą laisvę ir įgalinti vienas kitą puoselėti amžinąsias vertybes.
Mokiniai džiaugėsi, kad buvo praskaidrintos nuotolinio mokymosi pamokos virtualiu susitikimu su rašytoju, laikas sutirpo nepastebimai. (Klasės vadovės Edita Jagminienė ir Inesa Durčaitė).

2020-11-25 #walk15

Kalnėnų progimnazijos 5–8 kl. mokiniai lapkričio 25 dieną dalyvavo virtualiame susitikime su profesoriumi Arūnu Emeljanovu. Susitikimą organizavo mobiliosios programėlės „#walk15“ komanda. Profesorius kalbėjo apie fizinį aktyvumą, sveikatingumo naudą ir tyrimų rezultatus, kurie keičia gyvenimo kokybę. Mokiniai uždavinėjo klausimus, atidžiai klausėsi patarimų ir kasdienių pasiūlymų. Dėkojame projekto „Mokyklos eina“ komandai, kuri pakvietė į šį renginį. Kalnėnų progimnazija varžosi dėl labiausiai einančios Lietuvos mokyklos titulo. Mūsų tikslas – apeiti Žemę, t.y., nužingsniuoti 50 milijonų žingsnių. Nepamirškite, kad ėjimas gerina nuotaiką, mažina nerimą ir didina energijos lygį!

2020-10-23 Penktokų krikštynos

Kalnėnų progimnazijoje spalio 23 diena buvo ypatinga penktų klasių mokiniams. Mokykloje vyko labai laukiama šventė – penktokų Krikštynos, simbolizuojančios buvusių pradinukų šventinimą į vyresniuosius. Jas, žinoma, rengė aštuntokai – vyriausieji progimnazijos mokiniai. Pasipuošę ir puikiai nusiteikę kiekvienos klasės mokiniai su savo auklėtoja skubėjo į šokių salę, kur juos pasitiko „krikštytojos“. Šių metų pagrindinis šventės tikslas – kurti ir puoselėti draugystę klasės bendruomenėje, pasitikėti klasės auklėtoja. Norėdami tapti progimnazijos penktokais, mokiniai visas užduotis puikiai atliko, įveikė išbandymus, prisiekė būti šauniais mokiniais. Šventė neprailgo, o progimnaziją papildė šaunūs, drąsūs bei išradingi penktokai.

2020-10-05 Diena su knyga

Knygos lavina sielą, kelia ir stiprina žmogų, žadina geriausius troškimus, ugdo protą ir sušildo širdį. (V. M. Tekerėjus)
Spalio 5 dieną Kalnėnų progimnazijoje lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos organizavo kultūrinę pažintinę dieną ,,Diena su knyga“. Ne paslaptis, kad vis mažiau mokinių, skaitančių knygas. Tad šią dieną norėta suteikti vaikams žinių apie rašto, knygos istoriją, supažindinti su įdomiausiais faktais, skatinti rūpintis gimtąja kalba, ugdyti meilę lietuviškam žodžiui, lavinti kalbą, skaitymo įgūdžius, aktyvinti mąstymą, plėsti ir turtinti žodyną, mokyti bendravimo kultūros, skatinti atrasti skaitymo malonumą, suvokti literatūrą kaip meną, lavinti estetinę pajautą, įžvelgti literatūros jungtis su kitais menais. Mokiniai žiūrėjo filmukus, nagrinėjo pateiktis, skaitė straipsnius ir savo atsineštas knygas, diskutavo bei patys kūrė savo svajonių knygą. Kiekvienos klasės ,,Svajonių knyga“ eksponuojama mokyklos bibliotekoje.

2020-10-05 Tarptautinė mokytojų diena

Spalio 5 d. kasmet minima Tarptautinė mokytojų diena. Šia proga Kalnėnų progimnazijoje nuo ankstaus ryto šurmuliavo mokiniai, nešini gėlėmis, nes skubėjo sveikinti mokytojų. Mokinių atstovybės komanda atliko paštininkių darbą ir išdalino laiškus, sveikinimus, kuriuos kūrė kiekviena klasė. Koncerto metu skambėjo muzika ir specialiai jiems, mylimiems mokytojams, skirtos dainos. Renginio metu apdovanoti mokytojai už 2019-2020 m.m. mokinių pasiekimus. Dienos refleksijai mokytojai buvo pakviesti į biblioteką, kur 8a klasės mokinė Gintarė Stanytė pristatė savo foto parodą „Mano akimis“. Anot Gintarės, mes visi esame skirting ir į pasaulį žvelgiame „savo akimis“. Sveikais ir spalvingais užkandžiais kvietė pasmaguriauti projekto „Valgyk protingai“ vykdytojos technologijų mokytojos Tatjana ir Aušra. Aštuntokai dėkojo mokytojams ir įteikė smagias dovanėles, kurias dekoravo 5-8 kl. mokiniai. Kalnėnų progimnazijos direktorė priminė, kad Mokytojų diena – tai diena, leidžianti pajusti savo darbo prasmę, pažvelgti į rytojų, pamąstyti apie tai, kokie bus mokiniai ryt ar po daugelio metų. Mokytojas ne tik perteikia savo dalyko žinias, bet ir perduoda moralines vertybes, ypač atsakomybę, kantrybę ir išmintį. Būti mokytoju – ne darbas, o pašaukimas, todėl kiekvienas mokytojas, kuris turi pašaukimą, visada bus įvertintas savo mokinių.

2020-09-25 Sporto diena

2020 metų rugsėjo 25 dieną Kalnėnų progimnazijoje vyko Solidarumo–sporto diena, kurioje dalyvavo visi 5–8 klasių mokiniai. Sporto dienos tikslas – organizuoti Solidarumo bėgimą ir fizinę veiklą, kuri apima judėjimo ir pažinimo sritis, ugdyti judesių kultūrą, savarankiškumą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, pilietiškumą, skatinti moksleivių ir mokytojų fizinį aktyvumą ir gerinti jų sveikatą. Visą saulėtą dieną mokiniai su mokytojais aktyviai ir turiningai leido laiką Mažeikių miesto ir rajono apylinkėse, organizavo ir vykdė įvairias sportines veiklas, gilino žinias apie sveiką ir aktyvią gyvenseną.

2020-09-22 M. K. Čiurlionio gimimo metinės

„Aš esu pasiryžęs visus savo buvusius ir būsimus darbus skirti Lietuvai.“ (M. K. Č.)
Rugsėjo 22–30 dienomis mokyklos bibliotekoje pertraukų metu skamba muzika, vyksta edukacinės pamokėlės 1–8 klasių moksleiviams, skirtos paminėti M. K. Čiurlionio 145–tąsias gimimo metines. Apie žymiausią visų laikų Lietuvos menininką, genialų žmogų, savo kūrybiniais darbais žavintį pasaulį ir šiandien – Mykalojų Konstantiną Čiurlionį mokiniams pasakoja bibliotekininkė Loreta Bergmanienė.

2020-09-01 Rugsėjo 1. Mokslo ir žinių šventė

Rugsėjo 1–oji. Mokslo ir žinių šventė.

4048 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien