Nuotolinis mokymas

Dėl COVID-19 ligos valdymo priemonių plano organizuojant ugdymo procesą progimnazijoje

Nuotolinio mokymo organizavimo darbo grupė

Nuotolinio mokymo(si) priemonių planas

Nuotolinio mokymo(si) tvarka



109 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien