Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

TAVO KARJERA YRA TAVO RANKOSE…

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokiniai turėtų ruoštis dar mokykloje. Jiems turi padėti mokytojai, grupių vadovai, švietimo pagalbos specialistai, mokyklos bibliotekininkai, ugdymo karjerai specialistai. Padedami jų, mokiniai turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdyti kompetencijas, padėsiančias motyvuotai ir atsakingai pasirinkti studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą konkurencingoje darbo rinkoje.


Projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“UGDYMO KARJERAI TIKSLAS – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

KARJEROS UGDYMO PASLAUGOS: 

UGDYMĄ KARJERAI PROGIMNAZIJOJE VYKDO KARJEROS SPECIALISTĖS:

Loreta Bergmanienė – 103 kab., el. p. bergmaniene@gmail.com (5–8 klasės)

Jūratė Lupeikienė – 223 kab., el. p. jurate.lupeikiene@yahoo.com (1–4 klasės)

Dėl individualių konsultacijų siūlome registruotis el. paštu arba per elektroninį dienyną (manodienynas.lt).


2022-06-03 7b anglų kalbos pamokos


Kokybiškų karjeros paslaugų tiekimas realioje ir virtualioje aplinkoje. Bendradarbiavimo sutartis su LMNŠCNAUDINGOS NUORODOS:11321 lankytojai aplankė iš viso 2 lankytojai aplankė šiandien