Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

TAVO KARJERA YRA TAVO RANKOSE…

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokiniai turėtų ruoštis dar mokykloje. Jiems turi padėti mokytojai, grupių vadovai, švietimo pagalbos specialistai, mokyklos bibliotekininkai, ugdymo karjerai specialistai. Padedami jų, mokiniai turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdyti kompetencijas, padėsiančias motyvuotai ir atsakingai pasirinkti studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą konkurencingoje darbo rinkoje.Projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“

Europos socialinio fondo agentūra kartu su projekto parneriais, tarp kurių yra ir Mažeikių rajono savivaldybė, įgyvendina projektą „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ Nr. 10-008-P-0001. Šio projekto tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Įgyvendinant projekto veiklas vystomas karjeros specialistų tinklas ir siekiama užtikrinti karjeros konsultavimo paslaugų teikimą mokiniams. Projekto metu įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys profesinio orientavimo paslaugas mokiniams bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo ar kitose švietimo įstaigose. Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs ne mažiau kaip  380 karjeros specialistų.
Projektą įgyvendinsime iki 2023 m. gruodžio 31 d.

Projektui skiriama 9 998 172,97 Eur iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšų.
#NextGenerationEU

UGDYMAS KARJERAI:

 PASKIRTIS
Padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

TIKSLAS
Sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir saviraišką), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, darbo aplinkos viduje, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi

UŽDAVINIAI
✔skatinti mokinius pažinti savo asmenines savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;
✔plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio, profesijų įvairovės ir kaitos supratimą;
✔ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;
✔skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;
✔ugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus bei priimti karjeros sprendimus.

KARJEROS PASLAUGOS APIMA:
✔ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
✔karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.
✔karjeros konsultavimą – kurio tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

DOKUMENTAI:

NAUDINGA INFORMACIJA MOKINIAMS, TĖVAMS, MOKYTOJAMS:

Mukis.lt – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ugdymo karjerai skyriaus internetinė svetainė, http://mukis.lt

KARJEROS UGDYMO PASLAUGOS: 

UGDYMĄ KARJERAI PROGIMNAZIJOJE VYKDO KARJEROS SPECIALISTĖS:

Loreta Bergmanienė – 103 kab., el. p. bergmaniene@gmail.com (5–8 klasės)

Jūratė Lupeikienė – 223 kab., el. p. jurate.lupeikiene@yahoo.com (1–4 klasės)

Dėl individualių konsultacijų siūlome registruotis el. paštu arba per elektroninį dienyną (manodienynas.lt).


Rugsėjo 8 dieną Kalnėnų progimnazijos mokiniai įsijungė į didžiausią Žemaitijos regione pilietiškumo pamoką „AŠ ESU VALSTYBĖ“. Senamiesčio parke vykęs diskusijų festivalis suteikė galimybę moksleiviams tapti diskusijų dalyviais, išsakyti savo nuomonę, išklausyti bendraamžių mintis, susipažinti su jaunimo organizacijų veikla, politinių partijų požiūriu į Lietuvos jaunimą, susitikti su Seimo nariais, savivaldybės atstovais, garsiais Lietuvos žmonėmis. Mūsų mokykloje pradinių klasių mokiniai taip pat dalyvavo projekto veiklose savo klasėse, kalbėjo apie Valstybę, Lietuvos ateitį, dalijosi savo ateities svajonėmis.

Karjeros konsultantės Jūratė Lupeikienė, Loreta Bergmanienė


EXPO PRIZAS – MENTORYSTĖ UAB „ESPEKA“

Birželio 8 d. progimnazijos 8a kl. mergaičių komanda: Darija Urbonaitė, Gabija Kontvainytė, Skaistė Juzumaitė, Goda Mockutė, Gabija Vilimaitė ir karjeros konsultantė Loreta Bergmanienė, lankėsi Mažeikių verslo centre, UAB „ESPEKA“. Mokomųjų mokinių bendrovių (MMB) regioninėje eXpo 2023 laimėtas prizas suteikė dviejų valandų mentorystės galimybę, tad pasinaudojome šios įmonės kvietimu. Direktorius Paulius Kesminas ir jo padėjėjas, buvęs mūsų mokyklos mokinys, Eligijus Girdenis pasakojo apie įmonės veiklą, internetinės reklamos galimybes verslo plėtojime, šiam darbui reikalingas kompetencijas, tobulėjimo galimybes. Buvo įdomu , daug motyvacijos merginoms siekti savo tikslo, nebijoti išbandyti save įvairiose srityse.


VIZITAS Į VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS MAŽEIKIŲ REGIONINĮ PADALINĮ

Gegužės 23 dieną 2c klasės (mokytoja Jūratė Lupeikienė) mokiniai lankėsi Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regioniniame padalinyje. Susitikimo metu sužinojome, jog moderniuose medelynuose darbuotojai augina miško sodmenis, atkuria ir įveisia naujus miškų plotus, rūpinasi miškų sanitarine ir priešgaisrine apsauga. Pažintiniai takai, stovyklavietės, poilsiavietės, apžvalgos aikštelės, atokvėpio vietos taip pat yra puoselėjamos miškų urėdijos darbuotojų.


 PROTMŪŠIS „KĄ ŽINAU APIE PROFESIJAS“

2023 m. gegužės 12 d. progimnazijos 8-kų komanda dalyvavo protmūšyje „Ką žinau apie profesijas“, kuris vyko Mažeikių politechnikos mokykloje. Renginį organizavo Telšių jaunimo užimtumo skyriaus specialistai. Moksleiviams teko atsakyti į daugybę klausimų apie profesijas, kurių jau nebėra, prisiminti apie dabartines ir ateityje galimai paklausias profesijas, žymių žmonių ir politikos veikėjų profesijas, darbo įgūdžius ir pan. Buvo nelengva, prizinės vietos neužėmėme, bet nepraradome geros nuotaikos ir pasiryžimo eiti pirmyn karjeros keliu.


ŽURNALAI „KUO BŪTI“, „KUR STOTI“

Gyvenimo kryptis – ateitis. Atrask save rinkdamasis profesiją! Naujausi žurnalai „Kuo būti“ ir „Kur stoti“ – jau bibliotekoje besidomintiems savo karjera, gyvenimo kelio pasirinkimu, mokymosi galimybėmis. Visais rūpimais klausimais jums padės progimnazijoje dirbantys karjeros konsultantai.


„EXPO 2023“ – I VIETA

Balandžio 28 d. Mažeikių kultūros centre vyko mokomųjų mokinių bendrovių regioninė mugė „EXPO 2023“. Mūsų mokyklos atstovės, 8a klasės mokinės: Darija Urbonaitė, Gabija Kontvainytė, Skaistė Juzumaitė, Goda Mockutė, Gabija Vilimaitė, kurdamos verslo projektą, savo išradingumu ir įdomiomis idėjomis sudomino ne tik kitas komandas, bet ir vertinimo komisiją. Už kruopštų ir įdomų darbą komandai skirta I vieta ir puikus prizas – 2 valandos mentorystės Mažeikių verslo centre „ESPEKA“. Tai ne tik naujos patirtys, savęs išbandymai, bet ir prasmingas žingsnelis karjeros kelyje.


PROFESIJŲ PASAULIS
Balandžio 20 dieną mūsų mokyklos aštuntokai buvo pakviesti į Mažeikių miškų urėdiją profesinio veiklinimo užsiėmimui. Esame dėkingi už labai gražų priėmimą, vaišes ir įdomų miškininko, girininko, eigulio profesijų pristatymą. Buvo naudinga ne tik išgirsti, bet ir paliesti, užsidėti, pasimatuoti darbo atributus.

Akcijos #SkaitmeninesSavaites transliacija „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“ – 2023 m. gegužės 4 d. 11 val.


„Šok į tėvų klumpes“ diena


Rytojaus specialistai ruošiami šiandien
2023-03-31 d. karjeros konsultantė Loreta Bergmanienė kartu su 8a kl. moksleivėmis Rusne, Gabija, Ugne, Darija ir Skaiste lankėsi Lietuvos ir parodų centre LITEXPO Vilniuje, kur vyko tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros mugė „Karjera ir studijos 2023“. Labai daug gerų įspūdžių, įdomių paskaitų, konsultacijų ir bendravimo akimirkų, besirenkantiems karjeros kelią mokiniams, dirbantiems karjeros konsultantams, mokytojams. Parsivežėme daug informacinės medžiagos, tad galime dalintis ja su visais besidominčiais savo karjeros planavimu.


Pasaulinė pinigų savaitė

Kovo 20–24 dienomis pradinių klasių mokiniai dalyvavo Pasaulinėje pinigų savaitėje. Lietuvos bankas yra šios Pasaulinės pinigų savaitės veiklas Lietuvoje koordinuojanti institucija.

Pasaulinės pinigų savaitės metu mokytojai įvairiomis veiklomis didino mokinių finansinį raštingumą. Mokiniai lankstė pinigines, piešė pinigų medžius bei praeities ir ateities pinigus,  žiūrėjo filmukus, stambino ir smulkino pinigus, lankėsi prekybos centruose, rengė aukcionus bei parodas, žaidė stalo žaidimus, kuriuose reikėjo atlikti skaičiavimus, lankėsi virtualiuose muziejuose.

#PinigųSavaitė, #LietuvosBankas, #PlanYourMoney


Susitikimas su krepšininkais

Kovo 15 dieną Kalnėnų progimnazijoje vyko susitikimas su Mažeikių krepšinio komanda „M Basket“. Įkvepiančia kalba kaip ugdant gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, gerąja patirtimi bei šauniais pasirodymais dalijosi profesionalūs krepšininkai: Simas Jasaitis, Artūras Jomantas, Mindaugas Motuzas, Jokūbas Rubinas. Vaikai liko sužavėti svečių dėmesiu jiems, dovanų laimėjimais bei autografų gausa.


2022-06-03 7b anglų kalbos pamokos


Kokybiškų karjeros paslaugų tiekimas realioje ir virtualioje aplinkoje. Bendradarbiavimo sutartis su LMNŠCNaudingos nuorodos:11721 lankytojai aplankė iš viso 3 lankytojai aplankė šiandien