Mažeikių Kalnėnų progimnazija

Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

TAVO KARJERA YRA TAVO RANKOSE…

Šiandien karjera suvokiama kaip visą gyvenimą trunkantis mokymosi, saviraiškos ir darbo kelias, o sėkminga karjera – tai dar ir gebėjimas derinti darbą, laisvalaikį, gyvenimą šeimoje ir jausti pasitenkinimą savo gyvenimo kelio pasirinkimu. Sėkmingam karjeros keliui mokiniai turėtų ruoštis dar mokykloje. Jiems turi padėti mokytojai, grupių vadovai, švietimo pagalbos specialistai, mokyklos bibliotekininkai, ugdymo karjerai specialistai. Padedami jų, mokiniai turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdyti kompetencijas, padėsiančias motyvuotai ir atsakingai pasirinkti studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą konkurencingoje darbo rinkoje.


Projektas „Karjeros specialistų tinklo vystymas“

Mažeikių rajono savivaldybė partnerio teisėmis dalyvauja ,,Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10-008-P-0001  „Karjeros specialistų tinklo vystymas“, vykdomame pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos plėtros programos pažangos priemonę Nr.12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“.

Projekto „Karjeros specialistų tinklo vystymas“ tikslas – užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą įvairaus amžiaus mokiniams bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose. Projekto metu bus įdarbinti karjeros specialistai, teikiantys ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Numatoma, kad 2023 m. pabaigoje švietimo įstaigose dirbs 380 karjeros specialistų.

Projekto trukmė – 2022 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 9 998 172,97 Eur

Veiklos vykdomos pagal Europos socialinio fondo agentūros ir Mažeikių rajono savivaldybės administracijos sudarytą Jungtinės veiklos sutartį. Karjeros pareigybės įsteigtos Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-285 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų karjeros specialistų pareigybių įsteigimo“.

Projekto įgyvendinimo metu siekiama užtikrinti profesinio orientavimo paslaugų teikimą bendrojo ugdymo mokyklose, todėl vykdomo projekto lėšomis karjeros specialistai įdarbinti Merkelio Račkausko, Gabijos, Sedos Vytauto Mačernio, Viekšnių, Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijose, Kalnėnų, Senamiesčio, Pavasario, „Ventos“ progimnazijose, Sodų pagrindinėje mokykloje. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos karjeros specialistas teiks paslaugas  „Žiburėlio“ pradinės mokyklos, Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio ir Užlieknės pagrindinių mokyklų mokiniams. „Vyturio“, Kazimiero Jagmino pradinių mokyklų ir darželio-mokyklos „Kregždutė“ mokiniams karjeros specialisto paslaugas teiks Sodų pagrindinės mokyklos karjeros specialistas.
#NextGenerationEU

UGDYMAS KARJERAI:

 PASKIRTIS
Padėti mokiniui sėkmingai planuoti savo karjerą. Kiekvienas mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.

TIKSLAS
Sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir saviraišką), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, darbo aplinkos viduje, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi

UŽDAVINIAI
✔skatinti mokinius pažinti savo asmenines savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;
✔plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio, profesijų įvairovės ir kaitos supratimą;
✔ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu;
✔skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;
✔ugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus bei priimti karjeros sprendimus.

KARJEROS PASLAUGOS APIMA:
✔ugdymą karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
✔karjeros informavimą – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.
✔karjeros konsultavimą – kurio tikslas – padėti konsultuojamajam pažinti save, suderinti savo norus ir ketinimus su darbo rinkos reikalavimais; formuluoti tikslus mokymosi, darbo ir kitose užimtumo srityse, numatyti adekvačius būdus jiems įgyvendinti.

DOKUMENTAI:

NAUDINGA INFORMACIJA MOKINIAMS, TĖVAMS, MOKYTOJAMS:

Mukis.lt – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro ugdymo karjerai skyriaus internetinė svetainė, http://mukis.lt

KARJEROS UGDYMO PASLAUGOS: 

UGDYMĄ KARJERAI PROGIMNAZIJOJE VYKDO KARJEROS SPECIALISTĖS:

Loreta Bergmanienė – 103 kab., el. p. bergmaniene@gmail.com (5–8 klasės)

Jūratė Lupeikienė – 223 kab., el. p. jurate.lupeikiene@yahoo.com (1–4 klasės)

Dėl individualių konsultacijų siūlome registruotis el. paštu arba per elektroninį dienyną (manodienynas.lt).Išvyka į Mažeikių rajono policijos komisariatą

Birželio 3 dieną 5e klasės mokiniai (klasės vadovė Daiva Misevičienė), norėdami susipažinti su policininko profesija, lankėsi Mažeikių rajono policijos komisariate. Čia juos pasitikęs Mažeikių rajono policijos bendruomenės pareigūnas R. Stonkus aprodė komisariato muziejų, sporto ir aktų sales, areštinę ir izoliatorių, papasakojo, kuo įdomus ir kuo pavojingas policininko darbas. Mokiniai susidomėjo specialiosiomis darbo priemonėmis (teleskopine lazda, antrankiais, neperšaunama liemene), apžiūrėjo avarijose sudaužytas transporto priemones.

Dėkojame pareigūnui R. Stonkui už įdomų policininko profesijos pristatymą.


Iniciatyva „Šok į tėvų klumpes“

Gegužės 13 d. 8a klasės mokiniai (klasės vadovė Rasa Tikniuvienė) apsilankė Mažeikių socialinių paslaugų tarnyboje, kurioje turėjo galimybę pažinti ir suprasti socialinių paslaugų darbuotojų darbą.


Protmūšis „Ką žinai apie profesijų pasaulį?“

Gegužės 10 dieną Mažeikių politechnikos mokykloje, pilnoje visų rajono mokyklų aštuntokų komandų, vyko Šiaulių regiono karjeros planavimo skyriaus organizuotas protmūšis 8 klasių moksleiviams „Ką žinai apie profesijų pasaulį?“. Mūsų mokyklos komanda iškovojo II vietą ir kupini gerų emocijų, naujų patirčių  sieks tolimesnių savo karjeros žingsnių įgyvendinimo.

Karjeros konsultantė Loreta Bergmanienė


Pažintis su virtuvės šefo ir picų kepėjo profesijomis

7b klasės (klasės vadovė Danutė Prokopčukienė) mokiniai dalyvavo profesinio veiklinimo veikloje „Šok į tėvų klumpes“. Šioje veikloje mokiniai susipažino su virtuvės šefo ir picų kepėjo profesijomis. Jie turėjo galimybę patys išbandyti picų kepimą, kuris yra viena iš šių profesijų sričių. Šis aktyvus dalyvavimas leido mokiniams įgyti praktinių įgūdžių ir patirties, o taip pat suteikė jiems įžvalgų apie profesinės rinkos galimybes.


Šiaulių TMC

Balandžio 12 d. 8kl. mokiniai dalyvavo atvirų durų dienoje Šiaulių TMC (technologijų mokymo centras) sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės skyriuje Mažeikiuose.

Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su mokymo centre vykdomomis individualios priežiūros, apskaitininko, mokytojo padėjėjo, siuvėjo, kosmetiko, masažuotojo mokymo programomis ir išbandyti patikusiais profesijas praktiškai. Ačiū už šiltą ir įdomų priėmimą.

Karjeros konsultantė Loreta Bergmanienė.


Mažeikių priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje

Balandžio 11 dieną 5d klasės mokiniai (klasės vadovė Gražina Drąsutienė) klasės valandėlės metu vyko į Mažeikių priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą.  Vyresnioji specialistė Jurgita Gurauskienė papasakojo vaikams apie ugniagesio profesiją, priminė saugaus elgesio su ugnimi taisykles, pamokė, kaip elgtis, jei patalpoje yra dūmų. Ugniagesys gelbėtojas Donatas Vaičiurgis parodė mokiniams gaisrinės patalpas, supažindino su rikiuotės taisyklėmis, parodė darbui reikalingą įrangą.  Vaikai turėjo galimybę pasėdėti ugniagesių automobilyje.

Po šitokios šaunios edukacijos keletas vaikų jau svajoja apie ugniagesio profesiją.


Gramofonų muziejus
Kovo mėnesį 3c klasės mokiniai  (mokytoja Jūratė Lupeikienė) lankėsi Mažeikių gramofonų muziejuje.
Buvo smagu pamatyti tiek daug gramofonų bei patefonų vienoje vietoje. Beje, ar žinote, kuo jie skiriasi? Muziejaus įkūrėjas Gedminas Stasiūnas  papasakojo apie visą muzikos istoriją, pademonstravo, kaip šie muzikos prietaisai veikia. O jie buvo kolekcionuojami net 38 metus!
Pasak gerb. Gedmino, Mažeikių gramofonų muziejuje turėtų apsilankyti kiekvienas muzikos mylėtojas.


Ugniagesybos sporto entuziastas susitiko su mokiniais

Mažeikių Kalnėnų progimnazijos 2b (klasės vadovė Vida Daugėnienė) ir 5e (klasės vadovė Daiva Misevičienė) klasių valandėlėse lankėsi Mažeikių OPGV vyr. ugniagesys gelbėtojas Rokas Lindenis. Ugniagesybos sportas nėra populiarus, todėl 2023 m. stipriausias Europos ir pasaulio ugniagesys siekia, kad apie šį daug ištvermės reikalaujantį sportą sužinotų kuo daugiau žmonių. Rokas Lindenis papasakojo, kaip vyksta turnyrai, kokios būna rungtys, kaip joms ruošiamasi, kokios savybės svarbiausios, kad būtum geriausias šioje srityje. Vaikai matavosi ugniagesio aprangą, domėjosi medaliais, tiesioginiu ugniagesio darbu.

Už susitikimo organizavimą dėkojame abiejų klasių tėvų komitetų pirmininkei Viktorijai Mačienei.


Išvyka į studijų mugę „Karjera ir studijos Lietuvoje 2024“

Labai laukta kelionė 2024 kovo 29 dieną į Vilniaus LITEXPO parodų centre vykusį renginį ,,Karjera ir studijos Lietuvoje 2024“   Kalnėnų progimnazijos  5–8 klasių moksleiviams paliko stiprų įspūdį. Čia  savo erdvėse mūsų laukė Lietuvos aukštosios mokyklos, kolegijos, profesinio mokymo įstaigos, mokymo centrai, valstybės tarnybos, krašto apsaugos savanorių pajėgos, pasienio tarnyba ir kitos organizacijos. Konferencijų centre moksleiviai klausėsi diskusijų, pranešimų apie karjeros ir studijų galimybes. Neprailgo diena susipažįstant su dar neatrastomis profesijomis, smagu buvo išbandyti save sudominusiose veiklose, pasikalbėti su studentais, rasti atsakymus į kylančius klausimus. Parvažiavome kupini rimtų, prasmingų planų kuriant savo ateitį, siekiant tapti produktyvaus, modernaus pasaulio dalimi.

Karjeros konsultantė Loreta Bergmanienė


ŠOK Į TĖVŲ KLUMPES

Kovo 19 d. 6b klasės mokiniai  lankėsi Kristupo Piekio mamos darbovietėje – Mažeikių rajono  policijos komisariate. Mokiniai susipažino su policininko profesijai reikalingomis asmeninėmis savybėmis, sužinojo, kokių kompetencijų reikia, norint būti puikiu policininku. Paskaitos metu buvo kalbama ir  apie asmens atsakomybes, teises bei pareigas. Dėkojame Aušrai Piekienei už bendradarbiavimą.


VILNIAUS KNYGŲ MUGĖ

LITEXPO vykusi didžioji Baltijos šalių literatūros šventė – Vilniaus knygų mugė, vienas ryškiausių kultūros įvykių Lietuvoje Šis skaitymą populiarinantis ir jį švenčiantis renginys kasmet į susitikimus su rašytojais, knygų pristatymus, diskusijas, koncertus, parodas, kūrybinius užsiėmimus ir kitas kultūrines veiklas sukviečia lankytojus iš visos Lietuvos.

Mūsų mokyklos moksleiviai gerų emocijų kupini 2024 vasario 23 dieną išvyko į minėtą renginį, ir dar puikesnėmis emocijomis, slėpdami nuovargį, grįžo į namus. Smagu buvo matyti spindinčias akis, autobuse vartant įsigytas knygas, klausytis dalijimosi įspūdžiais ir kelionės laiką trumpinančių dainų.


 „M Basket-DELAMODE”

2024-01-30 progimnazijoje lankėsi Mažeikių „M Basket-DELAMODE” komanda. Klubo vadovas Rolandas Jarutis su krepšininkais pasakojo apie sporto naudą žmogaus gyvenime, atsakinėjo į vaikų užduodamus klausimus. Vyko smagus, nuoširdus bendravimas. Dėkojame Mažeikių „M Basket-DELAMODE” komandai už prasmingą bendrystę.

Ugdymo karjerai specialistės Loreta Bergmanienė ir Jūratė Lupeikienė


Nuotolinė pamoka

2024 m. sausio 15 dieną progimnazijos 5–6 klasių mokiniai dalyvavo nuotolinėje pamokoje ,,Skaidri visuomenė – stipri valstybė“. Ją vedė ir savo žiniomis apie korupciją, jos rūšis, mažinimo priemones dalinosi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, specialioji agentė patarėja Rita Šikšnienė. Mokiniai turėjo galimybę pasitikrinti žinias, ,,pasimatuoti“ specialiojo agento profesiją.
Pamoką organizavo socialinės pedagogės Renata ir Daiva.


Susitikimas su Raudonojo kryžiaus atstove

Gruodžio 21 d. 7d klasės vadovės Jolantos Slančiauskienės iniciatyva į klasės valandėlę pakviesta Raudonojo kryžiaus organizacijos Mažeikių skyriaus atstovė, savanorė Edita Jankuvienė ragino mokinius susimąstyti apie Šv. Kalėdas, jų esmę, apie tai, jog šalia mūsų yra žmonių, kuriems trūksta paguodos žodžio ar tiesiog apkabinimo. Atstovė taip pat skatino prisijungti prie Raudonojo kryžiaus veiklos ir tapti organizacijos savanoriais.


Klasės valandėlė

6a klasės valandoje (mokytoja Snieguolė Vitkevičienė), skirtoje UK, lankėsi Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesys gelbėtojas Rokas Lindenis.
Rokas šiemet pelnė stipriausio Lietuvos ugniagesio gelbėtojo titulą ir iškovojo aukso medalį. Taip pat šiais metais JAV, Majamyje vykusiame 32-ajame Pasaulio stipriausiojo ugniagesio čempionate iškovojo du aukso medalius – kaip stipriausios pasaulyje Lietuvos rinktinės ugniagesys gelbėtojas ir kaip geriausios komandos kategorijoje.
Jis papasakojo mokiniams apie ugniagesio gelbėtojo darbą, ugniagesybos sportą, savo profesinius pasiekimus dalyvaujant Lietuvos ir pasaulio Stipriausiojo ugniagesio gelbėtojo varžybose.
Šeštokai stebėjo vaizdinę medžiagą apie varžybas, matavosi ugniagesio aprangą, atidžiai apžiūrėjo čempiono apdovanojimus – medalius ir monetas.
Užsiėmimo metu šeštokai prisiminė, kaip elgtis, kad būtų išvengta gaisro ir ką daryti, jam kilus, sužinojo apie gesintuvus, jų rūšis, būtinybę turėti namuose.


UGDYMAS KARJERAI (ugdymo karjerai specialistė J. Lupeikienė)
Gruodžio 8 d. 4a (mokytoja Z. Savickienė), 4b (mokytoja Z. Brazienė), 4c (mokytoja D. Tamošauskienė) klasių mokiniai drauge su direktoriaus pavaduotoja ugdymui B. Augustanavičiūte, chemijos mokytoja S. Vitkevičiene, pradinių klasių mokytoja, ugdymo karjerai specialiste   J. Lupeikiene vyko į AB „ORLEN Lietuva“. Susitikimo metu AB „ORLEN Lietuva“ darbuotojai supažindino su bendrovės istorija, papasakojo, kokių profesijų žmonės dirba šioje gamykloje. Vaikams buvo suteikta galimybė stebėti produktus per mikroskopą, pamatyti bei pauostyti tokias medžiagas kaip nafta, siera, benzinas, mazutas, dyzelinas, bitumas. Mokiniai nesikuklindami matavosi darbuotojų aprangą. Po išsamaus bendrovės veiklos supažindinimo, visi atvykusieji subruzdėjo į autobusą ir buvo pavėžinti po naftos perdirbimo produktų gamyklą bei savo akimis pamatė jos įrenginius.
Progimnazijos chemijos mokytoja S. Vitkevičienė džiaugėsi sutikusi buvusį mokinį, dabar AB „ORLEN Lietuva“ darbuotoją Vaidą Bondzinską, kuris ketverius metus lankė chemijos būrelį, dėl to  buvo įvykdyta daug tarptautinių bei respublikinių projektų.
Viso susitikimo metu jautėme šiltą atmosferą, nuoširdų bendravimą, dėmesį. Visi atvykusieji buvo pavaišinti užkandžiais bei išlydėti su dovanomis!
Nuoširdžiai ačiū AB „ORLEN Lietuva”  už suorganizuotą transportą, kuris visus saugiai nuvežė į naftos perdirbimo gamyklą bei laimingus parvežė į mokyklą!


UGNIAGESIO PROFESIJA

Gruodžio 6 dieną 3a klasėje (mokytoja Lina Čikeliovienė) svečiavosi pripažintas stipriausiu šių metų Lietuvos Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-osios komandos ugniagesys gelbėtojas Rokas Lindenis. Jis šiais metais pelnė stipriausio Europos ugniagesio gelbėtojo titulą ir iškovojo aukso medalį. Taip pat šiais metais Amerikoje, Majamyje vykusiame pasaulio stipriausio ugniagesio čempionate iškovojo du aukso medalius – kaip stipriausios pasaulio Lietuvos rinktinės ugniagesys gelbėtojas ir kaip geriausias komados kategorijoje.

Ugniagesys gelbėtojas mokiniams papasakojo apie savo nelengvą ir atsakingą darbą, kai tenka gesinti liepsnojančius pastatus, gelbėti į bėdą patekusius žmones ir gyvūnus.

Rokas Lindenis trečiokams paaiškino, kad ugniagesys turi būti stiprus ir todėl tenka nemažai sportuoti. Būdamas geros fizinės formos ugniagesys nusprendė išbandyti savo jėgas ir turimą profesinę patirtį ugniagesių gelbėtojų čempionate. Dabar kasmet Rokas dalyvauja organizuojamuose čempionatuose. Mokiniai stebėjo filmą apie vykstantį čempionatą, matavosi ugniagesio aprangą, žvangino čempiono medalius. Susitikimas trečiokams paliko nepakartojamą įspūdį.

Dėkojame savo klasės draugo Roko mamytei už suorganizuotą susitikimą.

[lines]

KONFERENCIJA VILNIUJE

2023 m. lapkričio 30,  gruodžio 1 dienomis Vilniuje vyko konferencija „#KryptisKarjera: įgūdžiai, atveriantys duris į sėkmę“, ją organizavo Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra ir Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Į šią konferenciją buvo pakviesta mūsų progimnazijos pradinių klasių mokytoja, ugdymo karjerai specialistė Jūratė Lupeikienė, kuri renginio metu dalijosi gerąja patirtimi, kaip pavyksta įtraukti mokinius į profesinį veiklinimą ir kodėl to reikia.


UGDYMAS KARJERAI

(1–4 klasių ugdymo karjerai specialistė J. Lupeikienė)

Lapkričio 7 dieną 2–4 klasių mokiniai susitiko su Mažeikių rajono policijos bendruomenės pareigūnais, kurie moksleiviams pasakojo apie saugios aplinkos kūrimą mokykloje bei namuose, priminė smurto ir vagysčių galimas pasekmes.


PAMOKA „AŠ ESU VALSTYBĖ“

Rugsėjo 8 dieną Kalnėnų progimnazijos mokiniai įsijungė į didžiausią Žemaitijos regione pilietiškumo pamoką „AŠ ESU VALSTYBĖ“. Senamiesčio parke vykęs diskusijų festivalis suteikė galimybę moksleiviams tapti diskusijų dalyviais, išsakyti savo nuomonę, išklausyti bendraamžių mintis, susipažinti su jaunimo organizacijų veikla, politinių partijų požiūriu į Lietuvos jaunimą, susitikti su Seimo nariais, savivaldybės atstovais, garsiais Lietuvos žmonėmis. Mūsų mokykloje pradinių klasių mokiniai taip pat dalyvavo projekto veiklose savo klasėse, kalbėjo apie Valstybę, Lietuvos ateitį, dalijosi savo ateities svajonėmis.

Karjeros konsultantės Jūratė Lupeikienė, Loreta Bergmanienė


EXPO PRIZAS – MENTORYSTĖ UAB „ESPEKA“

Birželio 8 d. progimnazijos 8a kl. mergaičių komanda: Darija Urbonaitė, Gabija Kontvainytė, Skaistė Juzumaitė, Goda Mockutė, Gabija Vilimaitė ir karjeros konsultantė Loreta Bergmanienė, lankėsi Mažeikių verslo centre, UAB „ESPEKA“. Mokomųjų mokinių bendrovių (MMB) regioninėje eXpo 2023 laimėtas prizas suteikė dviejų valandų mentorystės galimybę, tad pasinaudojome šios įmonės kvietimu. Direktorius Paulius Kesminas ir jo padėjėjas, buvęs mūsų mokyklos mokinys, Eligijus Girdenis pasakojo apie įmonės veiklą, internetinės reklamos galimybes verslo plėtojime, šiam darbui reikalingas kompetencijas, tobulėjimo galimybes. Buvo įdomu , daug motyvacijos merginoms siekti savo tikslo, nebijoti išbandyti save įvairiose srityse.


VIZITAS Į VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS MAŽEIKIŲ REGIONINĮ PADALINĮ

Gegužės 23 dieną 2c klasės (mokytoja Jūratė Lupeikienė) mokiniai lankėsi Valstybinių miškų urėdijos Mažeikių regioniniame padalinyje. Susitikimo metu sužinojome, jog moderniuose medelynuose darbuotojai augina miško sodmenis, atkuria ir įveisia naujus miškų plotus, rūpinasi miškų sanitarine ir priešgaisrine apsauga. Pažintiniai takai, stovyklavietės, poilsiavietės, apžvalgos aikštelės, atokvėpio vietos taip pat yra puoselėjamos miškų urėdijos darbuotojų.


 PROTMŪŠIS „KĄ ŽINAU APIE PROFESIJAS“

2023 m. gegužės 12 d. progimnazijos 8-kų komanda dalyvavo protmūšyje „Ką žinau apie profesijas“, kuris vyko Mažeikių politechnikos mokykloje. Renginį organizavo Telšių jaunimo užimtumo skyriaus specialistai. Moksleiviams teko atsakyti į daugybę klausimų apie profesijas, kurių jau nebėra, prisiminti apie dabartines ir ateityje galimai paklausias profesijas, žymių žmonių ir politikos veikėjų profesijas, darbo įgūdžius ir pan. Buvo nelengva, prizinės vietos neužėmėme, bet nepraradome geros nuotaikos ir pasiryžimo eiti pirmyn karjeros keliu.


ŽURNALAI „KUO BŪTI“, „KUR STOTI“

Gyvenimo kryptis – ateitis. Atrask save rinkdamasis profesiją! Naujausi žurnalai „Kuo būti“ ir „Kur stoti“ – jau bibliotekoje besidomintiems savo karjera, gyvenimo kelio pasirinkimu, mokymosi galimybėmis. Visais rūpimais klausimais jums padės progimnazijoje dirbantys karjeros konsultantai.


„EXPO 2023“ – I VIETA

Balandžio 28 d. Mažeikių kultūros centre vyko mokomųjų mokinių bendrovių regioninė mugė „EXPO 2023“. Mūsų mokyklos atstovės, 8a klasės mokinės: Darija Urbonaitė, Gabija Kontvainytė, Skaistė Juzumaitė, Goda Mockutė, Gabija Vilimaitė, kurdamos verslo projektą, savo išradingumu ir įdomiomis idėjomis sudomino ne tik kitas komandas, bet ir vertinimo komisiją. Už kruopštų ir įdomų darbą komandai skirta I vieta ir puikus prizas – 2 valandos mentorystės Mažeikių verslo centre „ESPEKA“. Tai ne tik naujos patirtys, savęs išbandymai, bet ir prasmingas žingsnelis karjeros kelyje.


PROFESIJŲ PASAULIS
Balandžio 20 dieną mūsų mokyklos aštuntokai buvo pakviesti į Mažeikių miškų urėdiją profesinio veiklinimo užsiėmimui. Esame dėkingi už labai gražų priėmimą, vaišes ir įdomų miškininko, girininko, eigulio profesijų pristatymą. Buvo naudinga ne tik išgirsti, bet ir paliesti, užsidėti, pasimatuoti darbo atributus.

Akcijos #SkaitmeninesSavaites transliacija „IT profesijos: kaip nepasiklysti pasirenkant?“ – 2023 m. gegužės 4 d. 11 val.


„Šok į tėvų klumpes“ diena


Rytojaus specialistai ruošiami šiandien
2023-03-31 d. karjeros konsultantė Loreta Bergmanienė kartu su 8a kl. moksleivėmis Rusne, Gabija, Ugne, Darija ir Skaiste lankėsi Lietuvos ir parodų centre LITEXPO Vilniuje, kur vyko tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros mugė „Karjera ir studijos 2023“. Labai daug gerų įspūdžių, įdomių paskaitų, konsultacijų ir bendravimo akimirkų, besirenkantiems karjeros kelią mokiniams, dirbantiems karjeros konsultantams, mokytojams. Parsivežėme daug informacinės medžiagos, tad galime dalintis ja su visais besidominčiais savo karjeros planavimu.


Pasaulinė pinigų savaitė

Kovo 20–24 dienomis pradinių klasių mokiniai dalyvavo Pasaulinėje pinigų savaitėje. Lietuvos bankas yra šios Pasaulinės pinigų savaitės veiklas Lietuvoje koordinuojanti institucija.

Pasaulinės pinigų savaitės metu mokytojai įvairiomis veiklomis didino mokinių finansinį raštingumą. Mokiniai lankstė pinigines, piešė pinigų medžius bei praeities ir ateities pinigus,  žiūrėjo filmukus, stambino ir smulkino pinigus, lankėsi prekybos centruose, rengė aukcionus bei parodas, žaidė stalo žaidimus, kuriuose reikėjo atlikti skaičiavimus, lankėsi virtualiuose muziejuose.

#PinigųSavaitė, #LietuvosBankas, #PlanYourMoney


Susitikimas su krepšininkais

Kovo 15 dieną Kalnėnų progimnazijoje vyko susitikimas su Mažeikių krepšinio komanda „M Basket“. Įkvepiančia kalba kaip ugdant gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus, gerąja patirtimi bei šauniais pasirodymais dalijosi profesionalūs krepšininkai: Simas Jasaitis, Artūras Jomantas, Mindaugas Motuzas, Jokūbas Rubinas. Vaikai liko sužavėti svečių dėmesiu jiems, dovanų laimėjimais bei autografų gausa.


Kokybiškų karjeros paslaugų tiekimas realioje ir virtualioje aplinkoje. Bendradarbiavimo sutartis su LMNŠCNaudingos nuorodos:12617 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien