Mažeikių Kalnėnų progimnazija

Misija, vizija, vertybės


Progimnazijos vertybės

Pagarba žmogui
Darnus santykis su gamta
Sveika, saugi ugdymo(si) aplinka
Pilietinis sąmoningumas

Misija

Ugdyti atsakingą asmenybę, siekiančią nuolatinės asmeninės pažangos.
 Kurti inovatyvią, modernią ir harmoningą mokymosi aplinką.

Vizija

Kalnėnų progimnazija – jauki, saugi, leidžianti asmenybei augti ir tobulėti ugdymo įstaiga.


12174 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien