Mažeikių Kalnėnų progimnazija

Veiklos kokybės įsivertinimas

2023 m. progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai

(apklausoje dalyvavo 3–8 kl. mokiniai)

Aukščiausi mokinių įverčiai (aukščiausias įvertinimas 4,0):

  1. „Aš priimu kitus žmones tokius, kokie jie yra“ (3,3).
  2. „Aš galiu pasakyti, kas man labiausiai sekasi“ (3,3).
  3. „Mes su mokytojais sutariame dėl taisyklių, kurios galios jų pamokose“ (3,3).
  4. „Mokyklos (klasės) erdves puošia mokinių darbai“ (3,2).
  5. „Mokytojai mane vertina įvairiais būdais: pažymiais, kaupiamaisiais įvertinimais, pagyrimais, komentarais raštu ar žodžiu“ (3,2).

Žemiausi mokinių įverčiai (aukščiausias įvertinimas 4,0):

  1. „Mano mokyklos pasiekimai yra žinomi mieste (rajone ar šalyje)“ (1,9).
  2. „Aš išsakau savo idėjas, pasiūlymus dėl mokyklos gyvenimo gerinimo“ (2,3).
  3. „Man patinka mokytis“ (2,3).
  4. „Aš žinau, kokia yra mokyklos ateities svajonė (vizija)“ (2,4).
  5. „Mes mokykloje kalbame apie tai, kokia mūsų mokykla galėtų (turėtų) būti ateityje“ (2,4).

Tobulinti pasirinkta

Pagal Veiklos kokybės įsivertinimo metodiką 2 srities „Ugdymas(is) ir mokinių patirtys“ 2.2.1. rodiklio „Mokymosi lūkesčiai ir mokinių skatinimas“ aspektas „Mokymosi džiaugsmas“.15453 lankytojai aplankė iš viso 3 lankytojai aplankė šiandien