Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

Įsivertinimas – procesas, kurio metu progimnazijoss bendruomenės nariai analizuoja veiklos kokybę.
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas yra sistemingas veiklos ir rezultatų naudingumo tyrimas, padedantys nustatyti kaip pasiekiami mokyklos strateginio plano, metinės veiklos programos tikslai ir kokius tikslus mokykla gali kelti į ateitį.2020 m. mokinių NŠA apklausos ataskaita

2020 m. tėvų NŠA apklausos ataskaita

2020 m. mokytojų NŠA apklausos ataskaita2019 m. mokinių apklausos rezultatai

2019 m. tėvų (globėjų) apklausos rezultataiMokyklos veiklos kokybės įsivertinimo komanda:
1. Jūratė Fridrikienė,
2. Dalia Šiaulienė,
3. Raminta Lupeikienė,
4. Liudmila Andrijauskienė,
5. Ginta Vaizgielienė,
6. Birutė Miltenienė