Veiklos kokybės įsivertinimas

2021 metų progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai (apklausoje dalyvavo 489 3–8 kl. mokiniai)


Aukščiausi mokinių įverčiai (aukščiausias įvertinimas 4,0):


  1. „Aš priimu kitus žmones tokius, kokie jie yra“ (3,6);
  2. „Aš suprantu mokyklos tvarką ir jos laikausi“ (3,5);
  3. „Mokytojai visuomet paaiškina, ką turime išmokti“ (3,5);
  4. „Mokytojai visuomet paaiškina, kaip atlikti užduotis“ (3,5);
  5. „Mokytojai mane vertina įvairiais būdais: pažymiais, kaupiamaisiais įvertinimais, pagyrimais, komentarais raštu ir žodžiu“ (3,5).

Žemiausi mokinių įverčiai (aukščiausias įvertinimas 4,0):


  1. „Mano mokyklos pasiekimai yra žinomi mieste (rajone ar šalyje)“ (2,1);
  2. „Aš išsakau savo idėjas, pasiūlymus dėl mokyklos gyvenimo gerinimo“ (2,3);
  3. „Aš su mokytojais planuoju, kaip mokysiuosi toliau“ (2,4);
  4. „Pamokose galiu pasirinkti įvairaus sunkumo užduotis“ (2,4);
  5. „Pamokų metu mes kartais išvykstame mokytis kitur: į muziejus, gamtą, kitas įstaigas ir pan.“ (2,4).14908 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien