Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

Įsivertinimas – procesas, kurio metu progimnazijoss bendruomenės nariai analizuoja veiklos kokybę.
Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas yra sistemingas veiklos ir rezultatų naudingumo tyrimas, padedantys nustatyti kaip pasiekiami mokyklos strateginio plano, metinės veiklos programos tikslai ir kokius tikslus mokykla gali kelti į ateitį.

2019 m. mokinių apklausos rezultatai

2019 m. tėvų (globėjų) apklausos rezultatai

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo komanda:
1. Jūratė Fridrikienė,
2. Dalia Šiaulienė,
3. Raminta Lupeikienė,
4. Liudmila Andrijauskienė,
5. Ginta Vaizgielienė,
6. Birutė MiltenienėĮsivertinimo ir pažangos ataskaita, 2017 m.

12734 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien