Administracija

Mokyklos direktorė Regina ArbatauskienėDir1
I vadybinė kvalifikacinė kategorija.
Viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Švietimo vadybos ekspertė.
Pedagoginis darbo stažas – 43 m.
Vadybinis darbo stažas –37 m.
Kab. Nr. 101; tel. Nr. (8 443) 20367;
el. paštas kalnenu@hotmail.com
el. paštas regina.kalnenai@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Adelė Staigvilienė

II vadybinė kvalifikacinė kategorija.
Istorijos vyresnioji mokytoja.
Pedagoginis stažas – 40 m.
Vadybinis stažas – 38 m.
Kab. Nr. 201; Tel. Nr. (8 443) 20368;
el. paštas adastaigviliene@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Langienė

II vadybinė kvalifikacinė kategorija.
Pradinių klasių vyresnioji mokytoja.
Pedagoginis stažas – 34 m.
Vadybinis stažas – 19 m.
Kab. Nr. 202; tel. Nr. (8 443) 20368
el. paštas vlangiene@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Steponavičienė

Pradinių klasių mokytoja metodininkė.
Pedagoginis stažas – 20 m.
Vadybinis stažas – 0 m.
Kab. Nr. 212;
el. paštas inga.step@gmail.com