Administracija

Mokyklos direktorė Regina ArbatauskienėDir1
I vadybinė kvalifikacinė kategorija.
Viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Švietimo vadybos ekspertė.
Pedagoginis darbo stažas – 43 m.
Vadybinis darbo stažas –37 m.
Kab. Nr. 101; tel. Nr. (8 443) 20367;
el. paštas kalnenu@hotmail.com
el. paštas regina.kalnenai@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Adelė Staigvilienė

II vadybinė kvalifikacinė kategorija.
Istorijos vyresnioji mokytoja.
Pedagoginis stažas – 40 m.
Vadybinis stažas – 38 m.
Kab. Nr. 201; Tel. Nr. (8 443) 20368;
el. paštas adastaigviliene@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Violeta Langienė

II vadybinė kvalifikacinė kategorija.
Pradinių klasių vyresnioji mokytoja.
Pedagoginis stažas – 34 m.
Vadybinis stažas – 19 m.
Kab. Nr. 202; tel. Nr. (8 443) 20368
el. paštas vlangiene@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Birutė Augustanavičiūtė

Švietimo vadybos magistras
Bendrojo lavinimo mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės išorės vertintoja
Švietimo konsultantė (veiklos kokybės įsivertinimo srityje)
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė
Pedagoginis stažas – 15 m.
Vadybinis stažas – 7 m.
Kab. Nr. 212
el. paštas a.birute@gmail.com
Ūkvedė
Stefa Milieškienė

Vadybinis stažas – 2 m.
Kab. Nr. 121
el. paštas stefamilieskiene@gmail.com