Mažeikių Kalnėnų progimnazija

Administracija

Progimnazijos direktorė
Regina Arbatauskienė
Dir1
Kab. Nr. 101; tel. Nr. (8 443) 20367;
el. paštas kalnenu@hotmail.com
el. paštas regina.kalnenai@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Jolanta Budrienė
Kab. Nr. 201; Tel. Nr. (8 443) 20368;
el. paštas jolbud@gmail.com
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Violeta Langienė

Kab. Nr. 202; tel. Nr. (8 443) 20368
el. paštas vlangiene@gmail.com
Ūkvedė
Stefa Milieškienė

Kab. Nr. 121
el. paštas stefamilieskiene@gmail.com

39660 lankytojai aplankė iš viso 2 lankytojai aplankė šiandien