Administracija

Progimnazijos vadovė
Regina Arbatauskienė
Dir1
Kab. Nr. 101; tel. Nr. (8 443) 20367;
el. paštas kalnenu@hotmail.com
el. paštas regina.kalnenai@gmail.com
Vadovo pavaduotoja ugdymui
Jolanta Budrienė
Kab. Nr. 201; Tel. Nr. (8 443) 20368;
el. paštas jolbud@gmail.com
Vadovo pavaduotoja ugdymui
Violeta Langienė

Kab. Nr. 202; tel. Nr. (8 443) 20368
el. paštas vlangiene@gmail.com
Vadovo pavaduotoja ugdymui
Birutė Augustanavičiūtė

Kab. Nr. 212
el. paštas a.birute@gmail.com
Ūkvedė
Stefa Milieškienė

Kab. Nr. 121
el. paštas stefamilieskiene@gmail.com

36704 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien