Mažeikių Kalnėnų progimnazija

Valgyk protingai

      Viešoji įstaiga „HUMANA PEOPLE TO PEOPLE BALTIC“ (toliau – HPPB) ir Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA) kviečia Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklas įgyvendinti projektines veiklas, stiprinančias technologijų (mitybos) ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrųjų programų įgyvendinimą mokyklose.

      Programos „Valgyk protingai“ organizatorius yra HPPB, NŠA – partneris. Įvertinusi ankstesniųjų metų socialinės partnerystės patirtį ir rezultatus, gautas pastabas bei rekomendacijas ir siekdama didesnio poveikio vaikų mitybos gerinimui, HPPB, bendradarbiaudama su NŠA, organizuoja socialinės partnerystės programą „Valgyk protingai“ 2020 m. 

Programos tikslas ir uždaviniai

      Programos tikslas – mokinių asmeninės kompetencijos (ypač nuostatos gyventi ir maitintis sveikai, tausoti maistą ir aplinką) ugdymas stiprinant technologijų (mitybos) ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrųjų programų įgyvendinimą Lietuvos mokyklose.

Uždaviniai:

      Programa įgyvendinama suteikiant HPPB finansinę partnerystės paramą  Lietuvos mokyklų iniciatyvoms, tikslingai orientuotoms į Programos tikslo ir uždavinių įgyvendinimą. Siekiant sustiprinti mokinių gebėjimus maisto gaminimo / saugojimo / vartojimo, sveikos mitybos ir aplinkos tausojimo srityse bei nuostatą tausoti ir dalintis, mokyklos projekto veiklose turi būti suplanuotos tarpusavyje susijusios mokyklą lankančių mokinių maisto gaminimo, sveikos / racionalios / subalansuotos mitybos įgūdžius bei aplinkos tausojimą ugdančios veiklos.

      Mūsų mokykla į projektą įsijungė nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., projekto pavadinimas  –  „Sveika mityba – sveikatos pagrindas“.  Projektą vykdo technologijų mokytojos metodininkės Tatjana Damulienė ir Aušra Gricienė. Projekto vadovė – mokytoja Tatjana Damulienė.

       6-ų ir 7-ų klasių mokiniams per pamokas kalbama apie sveiką maistą, mitybos įtaką žmogaus sveikatai, visavertę mitybą, maisto medžiagas. Siekiama, kad mokiniai įgytų ne tik teorines žinias, bet ir patys mokėtų gaminti sveiką maistą, serviruoti bei kultūringai elgtųsi prie stalo. Per pamokas nuolat primenama, kaip saugiai elgtis virtuvėje  su elektriniais prietaisais ir aštriais įrankiais. Vaikai dėvi specialiai nupirktas prijuostes ir kepuraites, gamindami maistą,  laikosi visų higienos reikalavimų.

      Mokiniai, dalyvaudami šiame projekte, jaučiasi laimingi, noriai gamina ir ragauja sveikus patiekalus, po truputį keičia savo mitybos įpročius.

      Mokytojos džiaugiasi, kad  iš projektui skirtų lėšų technologijų kabinetui nupirkta indų, elektrinių prietaisų ir šaldytuvas. Be to, iš vietinių ūkininkų perkama sezoninė produkcija skatina tiesioginį bendradarbiavimą.

    Projektas bus vykdomas visus mokslo metus, tad ir kitų klasių mokiniai ugdys sveikos mitybos įpročius.2022-02-01 Projekto „Valgyk protingai“ veiklosProgramos „Sveika mityba – sveikatos pagrindas“ tęstinis projektas „Valgyk protingai“Sveikas maistas – mūsų sveikataKnygą „Sveikatai palankūs užkandžiai“Rugsėjo, spalio mėn. Kalnėnų progimnazijoje projekte „Valgyk protingai“ startavo šeštų, septintų klasių mokiniai.2020-10-08 paskaita  8 klasių mokiniams „Sveika gyvensena – kelias į laisvę ir nepriklausomybę“

1416 lankytojai aplankė iš viso 2 lankytojai aplankė šiandien