2021 12 kovo

STEAM mokykla

Kalnėnų progimnazija siekia tapti STEAM tinklo mokykla. Vasario mėnesį sudaryta STEAM veiklų vykdymo progimnazijoje komanda, chemijos mokytoja Snieguolė Vitkevičienė paskirta projekto koordinatore.

Norėdami tapti STEAM tinklo nariais, sukūrėme savo STEAM mokyklos profilį STEAM mokyklos ženklo portale, susipažinome su kriterijais, kuriais apibūdinama STEAM mokykla, sužinojome, kodėl reikalinga STEAM mokyklos strategija.

Šiuo metu kuriame progimnazijos STEAM veiklų (veiksmų) planą, nagrinėjame kitų mokyklų pateiktus mokyklos patirties įrodymus ir atvejų analizes –  trumpus aprašymus apie mokykloje vykusias veiklas, kuriomis verta pasidalinti su STEAM mokyklos ženklo bendruomene.

STEAM mokykla – bendrojo ugdymo mokykla, įgyvendinanti platesnę ar gilesnę STEAM dalykų (gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, menų/dizaino, matematikos) programą, bendradarbiaujanti su verslu ar kitais būdais skatinanti mokinius pasirinkti su šiais dalykais susijusias profesijas, mokykla, kurios mokytojai nuolat tobulina kompetencijas, o ugdymo procese naudoja IKT ir kitas technologijas, aktyvaus ugdymo metodus.

STEAM santrumpa žymi:

  • gamtos mokslai (angl. – Science),
  • technologijos (angl. – Technology),
  • inžinerija (angl. – Engineering),
  • menas/dizainas (angl. – Art),
  • matematika (angl. – Mathematics).1–8 klasių praktinės–tiriamosios veiklos 2022–2023 m. m.5–8 klasių praktinės–tiriamosios veiklos 2021–2022 m. m.

1–4 klasių praktinės–tiriamosios veiklos 2021–2022 m. m.1–4 klasių praktinės–tiriamosios veiklos 2021 m.

5–8 klasių praktinės–tiriamosios veiklos 2021 m.1312 lankytojai aplankė iš viso 2 lankytojai aplankė šiandien