Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2023 8 gruodžio
Veiklos

UGDYMAS KARJERAI (ugdymo karjerai specialistė J. Lupeikienė)
Gruodžio 8 d. 4a (mokytoja Z. Savickienė), 4b (mokytoja Z. Brazienė), 4c (mokytoja D. Tamošauskienė) klasių mokiniai drauge su direktoriaus pavaduotoja ugdymui B. Augustanavičiūte, chemijos mokytoja S. Vitkevičiene, pradinių klasių mokytoja, ugdymo karjerai specialiste   J. Lupeikiene vyko į AB „ORLEN Lietuva“. Susitikimo metu AB „ORLEN Lietuva“ darbuotojai supažindino su bendrovės istorija, papasakojo, kokių profesijų žmonės dirba šioje gamykloje. Vaikams buvo suteikta galimybė stebėti produktus per mikroskopą, pamatyti bei pauostyti tokias medžiagas kaip nafta, siera, benzinas, mazutas, dyzelinas, bitumas. Mokiniai nesikuklindami matavosi darbuotojų aprangą. Po išsamaus bendrovės veiklos supažindinimo, visi atvykusieji subruzdėjo į autobusą ir buvo pavėžinti po naftos perdirbimo produktų gamyklą bei savo akimis pamatė jos įrenginius.
Progimnazijos chemijos mokytoja S. Vitkevičienė džiaugėsi sutikusi buvusį mokinį, dabar AB „ORLEN Lietuva“ darbuotoją Vaidą Bondzinską, kuris ketverius metus lankė chemijos būrelį, dėl to  buvo įvykdyta daug tarptautinių bei respublikinių projektų.
Viso susitikimo metu jautėme šiltą atmosferą, nuoširdų bendravimą, dėmesį. Visi atvykusieji buvo pavaišinti užkandžiais bei išlydėti su dovanomis!
Nuoširdžiai ačiū AB „ORLEN Lietuva”  už suorganizuotą transportą, kuris visus saugiai nuvežė į naftos perdirbimo gamyklą bei laimingus parvežė į mokyklą!

17 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien