Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2018 7 kovo
Veiklos

Kovo 7 dieną  mokykloje vyko tarptautinė konferencija ,,Aš čia gyva“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.

Konferencijoje dalyvavo svečiai  iš Latvijos Respublikos Kandavos pagrindinės mokyklos, Plungės, Telšių rajonų mokyklų, Mažeikių Pavasario  pagrindinės mokyklos. Renginyje dalyvavo Mažeikių    savivaldybės administracijos  Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus,  Švietimo skyriaus vyr. specialistės Daiva Radzienė, Ana Kelpšienė, Loreta Rubežienė, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos narės Laima Nagienė ir Lina Rimkienė, Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaras, Mažeikių Kalnėnų pagrindinės mokyklos kapelionas Klemensas Jaraminas, Seimo nario Kęstučio Bartkevičiaus padėjėjas Česlovas Čyžas. Į susirinkusiuosius kreipėsi mokyklos direktorė Regina Arbatauskienė, kuri pasidžiaugė gausiu būriu svečių, užsimezgusia draugyste  su Latvijos Respublikos Kandavos pagrindine mokykla.

Buvo perskaityta 11 pranešimų, pristatytos 2 meninės kompozicijos, parodytas sukurtas filmas ,,Istorija – ilgaamžių lūpomis“. Pranešimuose dominavo temos apie Nepriklausomybės akto signatarus – Joną Basanavičių, Stanislovą Narutavičių, mūsų kraštietį Mykolą Biržišką,  dvasininkų vaidmenį atkuriant Nepriklausomybę, tarpukario mokykloje dėstomus dalykus. Visus sužavėjo Plungės Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos kompozicija ,,Lietuvos laisvė kovų kryžkelėse“, mokiniai kompoziciją atliko žemaičių tarme.

Tokie įdomūs renginiai praplečia dalyvavusiųjų akiratį, ugdo komunikavimo, pažinimo, socialines,  iniciatyvumo bei kūrybingumo kompetencijas ir, žinoma, moko  jaunus žmones mylėti savo kraštą, gerbti praeitį ir ja didžiuotis.

29 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien