Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2022 27 gegužės

„Erasmus+“ projektas „Digitalisation in education“

Gegužės 25–27 d. Kalnėnų progimnazijoje įgyvendintas tarptautinės programos „Erasmus+“ projektas „Digitalisation in education“ (projekto vadovė mokytoja Olga Pileckienė). Jo metu mokykloje viešėjo GMS am Sonnenfeld mokyklos (Vokietija) komanda: direktorius, mokytojos ir mokiniai. Projekto veiklos nukreiptos į skaitmeninio švietimo galimybių pritaikymą įtraukiojo ugdymo kontekste. Dalyviai dvišalėse dirbtuvėse dalijosi patirtimi, skaitė pranešimus, progimnazijos mokytojai vedė pamokas, kuriose atskleidė IT technologijų panaudojimo ugdymo(si) procese galimybes (rodė mokinių gebėjimus naudotis įvairiais skaitmeniniais įrankiais, robotukais, demonstravo pamokos vadybos profesionalumą). Džiaugiamės veiksminga progimnazijos tinklaveika – kad projekto partneriams duris atvėrė Mažeikių lopšelis-darželis „Eglutė“, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija, Mažeikių Gabijos gimnazija ir Mažeikių politechnikos mokykla. Akivaizdu, kad bendrystė ir darna visiems kuria pridėtinę vertę.

48 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien