Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2019 21 kovo

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai, „Erasmus+“ programos lėšomis, kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis kūrinys atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.”


Kovo 11-14 dienomis trys Kalnėnų pagrindinės mokyklos mokytojos, dalyvaujančios ERASMUS + projekte „Europos dizainas – Europija 2020“, lankėsi Slovėnijoje, Koperyje, Gian Rinaldo Carli gimnazijoje. Čia projekto partneriai iš Lenkijos, Bulgarijos, Portugalijos, Belgijos ir Austrijos susirinko pasidalinti patirtimi, kaip sekasi vykdyti projektą, kas jau nuveikta; padiskutuoti, kaip galima pasiekti geresnės projekto vykdymo kokybės; pasitarti dėl ateities darbų ir juos suplanuoti.
Nusprendėme ypatingą dėmesį skirti projekto veiklos sklaidai ir pasiekimų įvertinimui. Kad pasiektume šiuos tikslus, patobulinome projekto vertinimo klausimyną ir aptarėme prevencinį planą galimiems rizikos faktoriams.
Artimiausiu laiku, gegužės mėnesį, projekto dalyviai – mokiniai ir mokytojai iš šešių šalių – lankysis mūsų mokykloje. Šiam susitikimui mokyklos bendruomenė jau ruošiasi.

89 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien