Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2020 5 spalio
Veiklos

      Knygos lavina sielą, kelia ir stiprina žmogų, žadina geriausius troškimus, ugdo protą ir sušildo širdį.                                                                                            (V. M. Tekerėjus)

Spalio 5 dieną Kalnėnų progimnazijoje lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos organizavo kultūrinę pažintinę dieną ,,Diena su knyga“. Ne paslaptis, kad vis mažiau mokinių,  skaitančių knygas. Tad šią dieną norėta suteikti vaikams žinių apie rašto, knygos istoriją, supažindinti su įdomiausiais faktais, skatinti rūpintis gimtąja kalba, ugdyti meilę lietuviškam žodžiui, lavinti kalbą, skaitymo įgūdžius, aktyvinti mąstymą, plėsti ir turtinti žodyną, mokyti bendravimo kultūros, skatinti atrasti  skaitymo malonumą, suvokti literatūrą kaip meną, lavinti estetinę pajautą, įžvelgti literatūros jungtis su kitais menais. Mokiniai žiūrėjo filmukus, nagrinėjo pateiktis, skaitė straipsnius ir savo atsineštas knygas, diskutavo bei patys kūrė savo svajonių knygą. Kiekvienos klasės ,,Svajonių knyga“ eksponuojama mokyklos bibliotekoje.

84 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien