STEAM 0–4 klasių veiklos 2021 m.

2021-04-19 Aplink mus daug daiktų. Kokie jie?
Balandžio mėnesio pirmoje pusėje 2c klasės mokiniai per matematikos ir lietuvių kalbos pamokas mokėsi sverti daiktus, susipažino su daiktų įvairove, jų atsiradimo istorija. Remdamiesi svarstyklių rodmenimis mokėsi pasakyti sveriamų daiktų masę gramais ir kilogramais. Atlikdami eksperimentą įsitikino, kad daiktus galima sverti įvairiomis svarstyklėmis. Nagrinėjo namuose turimas svarstykles nurodydami jų rūšį. Nuspėti daikto svorį buvo sunku. Lengviau buvo suvokti, kodėl reikalingos svarstyklės. Užduotį atlikti buvo smagu ir smalsu. Mokiniai rinko informaciją apie daiktų atsiradimą, mokėsi ją užrašyti, nupiešti daiktą, supažindino su ja klasės draugus. Tai suteikė daugiau žinių, įvairovės ir teigiamų emocijų.Mokytoja Rasa Daugėnienė