2020–2021 m.m.

2021-03-26 DRAUGIŠKA SEU OLIMPIADA „DRAMBLYS“
Kovo 22–26 dienomis 1a klasės mokiniai dalyvavo DRAUGIŠKOJE SEU OLIMPIADOJE „DRAMBLYS“. Olimpiados uždavinys – ugdyti(s) penkias pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą. Užsiėmimo metu mokiniai mokėsi kaip įvairiose situacijose valdyti savo emocijas, mintis bei elgesį, kaip užmegzti bei palaikyti draugiškus santykius. Šis gebėjimas padeda bendradarbiauti, išklausyti, konstruktyviai spręsti konfliktus, surasti ir priimti siūlomą pagalbą pačiam ir teikti ją kitiems. Mokiniai mokėsi pažinti problemą, priimti išmintingą sprendimą, numatant savo veiksmų pasekmes, prisiimant asmeninę, socialinę ir moralinę atsakomybę. Žaisdami žaidimą „Klasės šnipai“ mokiniai galėjo labiau pažinti savo klasės draugus. Ši olimpiada parodė, kaip svarbu pažinti save ir su šalia esančiais žmonėmis palaikyti šiltus ir artimus santykius.