Mažeikių Kalnėnų progimnazija

STEAM praktinės–tiriamosios veiklos 5–8 klasėse 2022–2023 m. m.

2022-09-08 Susitikimas su rašytoja I. Zarambaite

Rugsėjo 8 d. 8a klasės mokiniai su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Edita Jagminiene lankėsi Mažeikių rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Čia vyko rašytojos Ignės Zarambaitės ir jos skaitytojų mylimiausios knygos „Juodavandeniai“, laimėjusios 2021 „Metų knygos rinkimus“ ir Vaikų literatūros premiją, pristatymas bei kūrybinės dirbtuvės.

2022-09-22 Tarptautiniame Teatrų festivalyje

Rugsėjo 22 d. 1b, 2c, 2d, 3b, 4c ir 5b kl. mokiniai su mokytojomis dalyvavo Mažeikių kultūros centre vykusiame tarptautinio teatrų festivalio „Turiu svajonę“ spektaklyje vaikams „Trys auksiniai velnio plaukai“ pagal Brolių Grimų pasaką (režisieriai Sigita ir Romas Matuliai).
Nuoširdžiai dėkojame progimnazijos Tėvų komiteto pirmininkei Daivai Vitkauskienei už suteiktą galimybę!

2022-10-04 Pamokos kitaip

Spalio 4 d. 6a, 6b ir 6e klasėse vyko kultūros paso edukacijos „KOMANDOS FORMAVIMAS: kultūrinių, socialinių ir emocinių įgūdžių lavinimas“. Užsiėmimus vedė meno terapeutė Eglė Naimavičienė. Vaikai mokėsi pažinti save, bendraklasius, tinkamai bendrauti ir bendradarbiauti.
Ačiū klasių vadovėms Danutei Prokopčukienei, Juditai Galminienei ir Violetai Semčenkienei.

2022-10-20 Pamoka kitaip

Spalio 20 d. 3c klasės mokiniai su mokytoja Dalia Tamošauskiene sugužėjo į progimnazijos biblioteką. Bibliotekininkė Loreta Bergmanienė vedė edukaciją „Pelėda – mokslo ir išminties simbolis“. Mokiniai supažindinti su literatūros kūriniais apie šį mistinį paukštį. Skaidrėse pristatytos Lietuvoje gyvenančių pelėdų rūšys, ypatumai, klausytasi paukščių balsų, išmokta atskirti pelėdos balsą. Pasitelkus lietuvių tautosaką, atskleistos slėpiningos galios, mitai, legendos apie šį, manoma, paslaptingą, antgamtinių galių turintį paukštį. Veiklos pabaigoje visiems mokiniams įteiktos simbolinės dovanėlės – pelėdžiukai.
Labai ačiū bibliotekininkei už įdomų mokymą!

2022-10-23 Molekulės diena

Spalio 23-ąją chemikai, fizikai ir biologai švenčia Molekulės dieną. Ji minėta ir progimnazijoje. Chemijos mokytoja Snieguolė Vitkevičienė su Goda Grikštaite (8d kl.) ir Modestu Komisaraičiu (8d kl.) spalio 24 dieną aplankė 3c (mokytoja Dalia Tamošauskienė) ir 4a (mokytoja Dalia Senkuvienė) klases. Aštuntokai pradinukams organizavo STEAM veiklas – mokiniai, dirbdami grupėse, kūrė įvairių medžiagų molekulių modelius. Atliktos užduotys suteikė mokslinės informacijos apie medžiagų sandarą, privertė į aplinką pažvelgti kitomis akimis – juk viskas, ką liečiame ir ką matome, yra sudaryta iš molekulių.

2022-10-29 2c kl. projektas „Tylus augalų gyvenimas“

Spalio mėnesį 2c klasėje organizuotas integruotas STEAM projektas „Tylus augalų gyvenimas“. Vaikai rinko augalų sėklas, augino gėles, sodino tulpes bei narcizus. Viso projekto metu mokiniai klausėsi, stebėjo, lytėjo, uostė, ragavo. Atlikti individualūs bei grupiniai darbai antrokams sudarė galimybes išgyventi mokymosi džiaugsmą.

2022-11-10 „Pamokos kitaip“

Lapkričio 10 d. 5b kl. mokiniai su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Birute Augustanavičiūte, klasės vadove Jūrate Fridrikiene dalyvavo „Pamokose kitaip“. Mokiniams organizuota edukacinė išvyka į Marijos Pečkauskaitės (Šatrijos Raganos) memorialinį muziejų Židikuose. Penktokai klasėje ir muziejuje pažino Šatrijos Raganos asmenybę taikydami „ŽNS“ (žinau, noriu sužinoti, sužinojau) metodą, tyrinėdami autentiškus eksponatus, klausydami muziejininkės Erikos ir mokytojų pasakojimų, aplankydami kleboniją, rašytojos ir jos artimųjų amžinojo poilsio vietas.

2022-11-17 Projektas „Švara virtuvėje“

II aukšte, ant stiklo sienos, eksponuojamas 8-tų klasių mokinių (technologijų mokytoja Tatjana Damulienė) integruotas technologijų ir GMP projektas „Švara virtuvėje“. Mokiniai tyrinėjo chemines ir natūralias valymo priemones, jų poveikį aplinkai.
Ačiū mokiniams ir mokytojai už dėmesį aplinkai!

2022-11-17 „Kaip aš matau pasaulį“

7-tų klasių mokiniai (dailės mokytoja Raminta Lupeikienė) III aukšte, ant stiklo sienos, eksponuoja kūrybinius dailės projektus „Kaip aš matau pasaulį“.
Dėkojame mokiniams ir mokytojai už iniciatyvą!

2022-11-18 „Emocijų kultūra“

Lapkričio 18 dieną Kalnėnų progimnazijos aštuntokai dalyvavo Kultūros paso edukacijoje „Emocijų kultūra“, kurią vedė lektorė Laura Vencė. Praktinės užduotys padėjo aiškiai įvardinti svarbiausias vertybes, geriau pažinti savo ir draugų jausmus, kurti pozityvią emocijų kultūrą klasėje ir už jos ribų. Paaugliams buvo įdomu sužinoti, kokius teigiamus jų bruožus labiausiai vertina bendraklasiai, kas iš bendraamžių renkasi tas pačias vertybes.

2022-11-21 Iš šaulių gyvenimo

Lapkričio 18–19 d. Kalnėnų progimnazijos technologijų mokytojas Stasys Pauliukas organizavau Žemaitijos 8 rinktinės jaunųjų šaulių stovyklą Mažeikių politechnikos mokykloje, kurioje dalyvavo ir Kalnėnų progimnazijos jaunieji šauliai. Stovykla skirta Lietuvos kariuomenės dienai paminėti. Tinklinio rungtyje Kalnėnų šaulių komanda iškovojo II vietą, rankų lenkime Gytė Ruginytė – III vietą, smiginio rungtyje III vietą laimėjo Ugnė Freimontaitė.
Džiaugiamės jaunųjų šaulių pasiekimais, sveikiname mokytoją Stasį!

2022-11-21 Vaiko teisių Konvencijos dienai – Protmūšis

Lapkričio 20 d. minima Vaiko teisių konvencijos diena. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM pasiūlė šią dieną paminėti turiningai, sumaniai ir linksmai. Visų šalies mokyklų penktokai buvo kviečiami pasitikrinti žinias apie savo turimas teises ir sužaisti Vaiko teisių konvencijos protmūšį.
Šiame protmūšio žaidime dalyvavo ir Kalnėnų progimnazijos penktokai (5a kl. (vadovė Snieguolė Vitkevičienė), 5b kl. (vadovė Jūratė Fridrikienė), kurie prieš tai perskaitė JT Vaiko teisių konvencijos dokumentą ir susipažino su jame pateikta informacija. Protmūšio žaidimo dalyviams, sprendžiant užduotis, prireikė ne tik žinių, bet ir skvarbaus proto, greitos reakcijos, geros nuotaikos!

2022-11-21 Pamoka apie finansinį raštingumą

Šiuolaikinėje visuomenėje finansinis raštingumas yra viena iš svarbiausių prioritetinių krypčių. Lapkričio 21 d. 3c klasėje (mokytoja Dalia Tamošauskienė) lankėsi Deivydo Vilčinskio mama, SEB banko atstovė, Edita Vilčinskienė. Ji mokinius supažindino su pinigų atsiradimo istorija, kaip juos taupyti, kokios egzistuoja profesijos. Vaikai sužinojo, kad turėdami finansinių žinių, ateityje gebės planuoti savo finansus, protingai skolintis ar skolinti.
Dėkojame mamytei Editai už mums skirtą laiką!

2022-11-22 „English is fun“

5b kl. mokiniai su anglų kalbos mokytoja Daiva Valante dalyvavo smagioje anglų kalbos popietėje Mažeikių „Ventos“ progimnazijoje. Tai buvo puiki galimybė pasitikrinti anglų kalbos žinias ir pasisemti gerų įspūdžių.

2022-11-22 Pamoka kitaip

Lapkričio 22 d. 3c klasės mokiniai (mokytoja Dalia Tamošauskienė) lankėsi knygyne „Pegasas“. Mokiniai sužinojo, kaip atrenkamos ir užsakomos knygos, kokia yra mažiausia ir didžiausia knyga, mokėsi įdomiai pristatyti knygą. Patys padarė išvadą, kuo skiriasi biblioteka ir knygynas. Pažintis su knygynu mokiniams buvo naudinga – vaikai įgijo naujų žinių apie knygas, knygyną.

STEAM - 1c klasė-2

1c kl. mokiniai kartu su mokytoja Nida Gudavičiene pasaulio pažinimo pamokoje ieškojo atsakymų į įvairius klausimus: Kokie medžiai auga mokyklos kieme? Kaip įsiminti medžių pavadinimus?
Lengviausia tai padaryti išėjus į kiemą. Taip ir padarėme!
Kiekvienas mokinys turėjo užduotį – rasti tą medį, kurio pavadinimas parašytas turimoje kortelėje. Mokyklos kieme radome 8 skirtingų rūšių medžius. Pamoka buvo įdomi, judri, žaisminga ir labai naudinga, nes per patyriminį mokymąsi rezultatai visada geresni.
Žinių įtvirtinimui per rudens atostogas mokiniai su tėvelių pagalba paruošė projektinius-kūrybinius darbus „Kokius medžius aš mačiau ir apžiūrėjau per rudens atostogas“. Visiems buvo labai įdomu ir naudinga pasiklausyti pristatymų ir sužinoti, kokius medžius (ir ne tik medžius, bet ir krūmus, žoles) tyrinėjo klasės draugai.

2022-11-30 Apie finansinį raštingumą 2c

Lapkričio 30 d. 2c klasės mokiniai (mokytoja Jūratė Lupeikienė) dalyvavo nuotolinėje edukacinėje pamokėlėje „Pinigai. Nuo kriauklelių iki kortelių“. Moksleiviai susipažino su pinigų istorija nuo tų laikų, kai pinigai dar buvo prekės, iki tikrų metalinių monetų, popierinių banknotų ir net kredito kortelių. Išklausę edukaciją, mokiniai gebėjo atsakyti į klausimus: Kas galėjo būti pinigai senovėje? Kaip atrodė pirmieji lietuviški pinigai? Kaip pinigėliai gaminami šiandien ir kam jie reikalingi? Taip pat, derėdamiesi improvizuotame turguje, galėjo įsigyti vertingų Pinigų muziejaus „prekių“. Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos banko Pinigų muziejaus darbuotojui Tomui Grėliui už labai įdomią ir įtraukiančią pamoką.

2022-11-30 „Kamišibai“

Mokiniai tikrai žino, kas yra teatras. O kas yra teatro dėžutė „Kamišibai“?...
Lapkričio pabaigoje 3a klasės (mokytoja Zita Savickienė) ir 3c klasės (mokytoja Dalia Tamošauskienė) mokiniai lankėsi Mažeikių r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje. Edukatorės Ingrida ir Aušra pristatė teatro dėžutę. Sužinota, jog teatro dėžutė „Kamišibai“, kilusi iš Japonijos, ji nedidelė, statoma ant stalo, žiūrovų akių lygyje. Į dėžutę sudedamos kartoninės kortelės, kurių vienoje pusėje yra paveikslėlis, o kitoje – pasakojamas tekstas. Edukatorė, naudodamasi teatro dėžute „Kamišibai“, pasekė mokiniams pasaką „Raudonkepuraitė“. Pasaka visiems puikiai pažįstama, tačiau jos pabaigą trečiokai turėjo improvizuoti – sukurti patys – ir pristatyti bendraklasiams. Buvo labai įdomu!

2022-12-02 Žalioji zona – 1b

1b kl. (mokytoja Vida Daugėnienė) aplankė Mažeikių Gabijos gimnazijoje esančią žaliąją zoną. Ši erdvė išskirtinė, primena žiemos sodą: daug įvairiausių augalų, gyvūnų, poilsio zonos mokiniams.
Kviečiame ir Jus pamatyti bent dalelę to, ką išvydome mes!

2022-12-09 Pažintinė išvyka – 6c

6c kl. mokiniai su klasės vadove Daiva Valante aplankė Šiaulius. Miesto viešosios bibliotekos Komiksų centre domėjosi komiksų žanrų įvairovę skirtingose šalyse, jų istorija, pirmaisiais komiksais, kūrė savus siužetinius piešinius ir išbandė profesionalią piešimo įrangą.
Šiaulių istorijos muziejuje moksleiviai supažindinti su įvairių laikotarpių keramikos tradicijomis. Taikydami virvelinę techniką jaunuoliai lipdė molinius puodus.
Angelų muziejuje mokiniai supažindinti su šv. Kalėdų tradicijomis Lietuvoje, advento papročiais, eglutės puošimo tendencijomis nuo seniausių laikų iki šių dienų. Pasinaudodami įgytomis žiniomis ir pateiktomis medžiagomis, mokiniai pasigamino eglutės žaisliuką – angeliuką.
„Rūtos“ šokolado muziejuje šeštokai sužinojo šokolado atsiradimo istoriją, pasigamino savo šokoladinius saldainius.
Itin turininga ir įsimintina diena!

2022-12-12 Išmanusis kalėdinis žaisliukas

Trečiąją gruodžio savaitę 5a kl. mokiniai matematikos pamokose tyrinėjo kubą: braižė jo išklotinę, kirpo, spalvino, dekoravo ir sukūrė Kalėdų eglutės žaisliuką. Vienoje kubo sienoje penktokai rado QR kodą. Nuskanavę jį telefonu, vaikai perskaitė matematinį palinkėjimą, kurį patys šiek tiek anksčiau ir sukūrė.
Dėkoju mokiniams už nuoširdų darbą ir linkiu jaukaus bei gražaus šv. Kūčių ir šv. Kalėdų laukimo!
Matematikos mokytoja Ligita Dargienė

2022-12-16 Edukacija „Kūčiukai – tradicija ir patobulinimai“

EDUKACIJA „KŪČIUKAI – TRADICIJA IR PATOBULINIMAI“

Gruodžio 16 d. 4a klasės mokiniai (mokytoja Dalia Senkuvienė) ir 3c klasės mokiniai (mokytoja Dalia Tamošauskienė) vyko į Klaipėdos r. Radailius, kur vyko edukacija „Kūčiukai – tradicija ir patobulinimai“. Ši edukacija yra nuostabus potyris vaikams pažinti kūčiuką, ar kitaip vadinamą kleckučiais, prėskučiais, galkutėmis, kalėdukais, buldikais, pulkeliais, kukuliais, paršeliukais, šližikais. Vaikai susipažino su kūčiukų istorija, kodėl jie yra tokie svarbūs ir kodėl mes apie juos šnekame. Vėliau, po gražios įžangos, vaikai patys gamino skaniausius tradicinius kūčiukus, kepė ir valgė su aguonpieniu ir kisieliumi, ir dar įsidėjo lauktuvėms. Užsiėmimo metu buvo skatinama ir pagalba draugui – kam nesiseka, padėti ir kartu pasiekti norimą rezultatą. Edukacija kiekvieno vaiko širdelėje padėjo sukurti kalėdinę nuotaiką, o bendras susėdimas prie stalo priminė apie artėjančias gražiausias metų šventes.

2022-12-20 Bibliotekoje

Gruodžio mėnesį progimnazijos bibliotekoje mokiniams vyko edukaciniai užsiėmimai, kurių metu bibliotekininkė Loreta Bergmanienė supažindino vaikus su Lietuvoje švenčiamomis žiemos šventėmis, jų tradicijomis ir papročiais, Kalėdų eglutės atsiradimo istorija. Mokiniai su didžiuliu susidomėjimu klausėsi apie lietuviškąjį Kalėdą ir visų laukiamą Kalėdų Senelį, kuris gyvena Laplandijoje. Užsiėmimuose atliktomis užduotimis-darbeliais mokiniai papuošė progimnazijos biblioteką.

2022-12-20 „Praeities liudytojai“

Gruodžio mėnesį 2c kl. mokiniai (mokytoja Jūratė Lupeikienė) gvildeno temą „Praeities liudytojai“. Pamokų metu vyko pažintis su senoviniais daiktais, kuriuos pristatė antroko Nedo mama Kristina Čiutienė. Vaikai apžiūrėjo ir tyrinėjo senovinę daugybos lentelę, kultuvę, kočėlą, trintuvę, rokandėlę.
Kultūros paso nuotolinėje edukacijoje „Daiktai iš praeities“ mokiniai susipažino su XIX–XX a. kaimo žmonių buities aplinka, apyvokos daiktais, darbo įrankiais, rakandais. Daiktai iš praeities turi savo istoriją, vardus / pavadinimus. Juos išlukštenome per smulkiosios tautosakos atstoves mįsles. Gruodį plėtota STEAM veikla mokiniams praturtino lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo veiklas.

2022-12-21 Babos pasakojimai

Prieš prasidedant atostogoms 5b klasės mokiniai ir klasės vadovė Jūratė Fridrikienė į svečius pakvietė Saulės Pumpinaitės (5b kl.) babą.
Baba ypatinga. Žino tiek visokių įdomybių, papročių, moka tiek įvairiausių smagių žaidimų. Ji savo charizma visus užbūrė.
Baba, ačiū, kad esate ir dalinatės savo žinojimu, išmintimi!

2022-12-21 Integruota etikos ir tikybos pamoka

Gruodžio 20 d. mokytojos Dalia Tamošauskienė ir Gražina Drąsutienė vedė integruotą etikos ir tikybos pamoką 3c klasėje. Laukdami šventų Kalėdų mokiniai pasigamino žvakutes, į kurias sudėjo savo mintis, norus ir linkėjimus. Juk kiekvienas iš mūsų esame maža švieselė bendruomenėje, klasėje, šeimoje.
Vaikams žvakučių gaminimas suteikė daug džiaugsmo, jie įdėjo daug kruopštumo, meilės ir savo rankų šilumos. Šventų Kalėdų rytą vaikai savo namuose uždegė žvakutes, kurios pripildė namus tikros šilumos ir ramybės.
Dėkojame mokytojoms už vertybinių nuostatų ugdymą.

2022-12-22 Įsimintina diena

Gruodžio 22-oji 4c klasės mokiniams (mokytoja Rasa Daugėnienė) buvo pilna įspūdžių. Diena, prasidėjusi dovanėlių pasikeitimu, suteikė daug teigiamų emocijų. Visa klasė dalyvavo Mažeikių muziejuje vykusioje edukacijoje „Kai nebuvo elektros“. Sužinota, kaip seniau gyventa be elektros, iš ko gamintos žvakės, net mokytasi žvakių liejimo amato. Šventinę dieną vainikavo tėvelių staigmena – žaidimai „Tiggolino“ laisvalaikio ir pramogų parke.
Dėkojame tėveliams, edukatorei ir mokytojai Rasai už įsimintiną dieną!

2022-12-22 Gruodžio jaukumas

Prieš atostogas, gruodžio 22-ąją, 2c kl. mokiniai (mokytoja Jūratė Lupeikienė) svečiavosi pas dailės ir technologijų mokytoją Tatjaną Damulienę. Mokytoja papasakojo apie tradicinį lietuvių Kūčių vakarienės stalą, 12 patiekalų. Pokalbio metu vaikai nenuobodžiavo, nes, atsinešę savo darbo įrankius, kibo į sausainių gaminimą. Prie puodelio arbatos, skanaujant iškeptus sausainius, mokiniai dalijosi mintimis apie žiemos šventes ir jų stebuklus.
Ir iš tiesų, visas gruodžio mėnuo antrokams buvo kupinas šilto jausmo: mokiniai įžiebė 4 advento žvakes, atliko temines užduotėles, dekoravo kalėdines kojines, kepė sausainius, keitėsi dovanomis, aplankė Mažeikių miesto eglę.

2023-01-09 VU Šiaulių akademijos STEAM centre

Mažeikių Kalnėnų progimnazijos gamtos mokslų metodinė grupė (Snieguolės Vitkevičienė, Jūratė Fridrikienė, Rimantas Petrulis) sausio 9 d. dalyvavo Mažeikių švietimo centro organizuotoje edukacinėje išvykoje į VU Šiaulių akademijos STEAM centrą. Jame atlikome tiriamuosius darbus, susipažinome su nauja eksperimentų metodologija ir integravimo galimybėmis biologijos, chemijos, fizikos pamokose. Domėjomės galimybe atvežti progimnazijos mokinius į šį centrą. Susipažinome su naujomis priemonėmis ir galimybėmis paįvairinti gamtos mokslų pamokas. Smagus buvo bendrystės jausmas su visais rajono kolegomis. Tiriamoji veikla, diskusijos, mokėjimas mokytis suteikė pažinimo džiaugsmą, kuriuo galėsime dalintis su savo mokiniais.

2023-01-27 Antrasis daiktų gyvenimas

Kalnėnų progimnazijos technologijų mokytojų Jadvygos Martinkienės ir Stasio Pauliuko paraginti mokiniai, naudodami antrines žaliavas, pagamino Renesanso stiliaus aukso spalvos rėmus. Jiems surasta tinkama vieta – II aukšto koridoriaus stiklinė siena, ant kurios nuolat eksponuojami kūrybiniai mokinių darbai. Nesunku įsivaizduoti, kad šie įspūdingo dydžio rėmai būsimai parodai suteiks išskirtinumo ir solidumo.
Dėkojame technologijų mokytojams ir mokiniams už mokyklos erdvių gražinimą.

« 3 »
4575 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien