Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2023 7 balandžio
100 dešimtukų klubas

2022–2023 m. m. 100 dešimtukų klubas

Mokslas – tai nenuilstamas ilgaamžis minties siekis susisteminti visus pažintinius pasaulio reiškinius (A. Einšteinas). Džiugu, kad mūsų progimnazijos mokinys Mikas Sladkevičius (5a kl.) pirmasis iš penktokų surinko 💯 dešimtukų. Jis – įvairių olimpiadų, konkursų aktyvus dalyvis ir prizininkas, gebantis suderinti mokymąsi ir pomėgius, kryptingai ir ryžtingai siekiantis savo tikslų. Mikai, džiaugiamės ir didžiuojamės Tavimi!73 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien