2021-11-16 Patyriminė veikla dailės pamokose „Medžio lapas“