STEAM praktinės–tiriamosios veiklos 5–8 klasėse 2021 m.

Birželio 3 d. – patyriminio ugdymo diena. Fizikos pamokose 8b, 8c ir 8d klasių mokiniai vykdė STEAM veiklas – bandymais įrodinėjo atmosferos slėgio egzistavimą. Tikrino, ar galima atsigerti išdūrus šiaudelyje skylutę, aiškinosi, kada ir kodėl neišbėga vanduo iš apverstos stiklinės, stebėjo, kaip pakyla vandens lygis inde, kai jame sumažinamas slėgis, be rankų išlaikė stiklinę prie burnos kaip vaikystėje. Tik dabar jau galėjo paaiškinti visus šiuos reiškinius. Pasirodo, dėl visko „kaltas“ atmosferos slėgis. Mokytoja Ilona Stripeikytė