STEAM praktinės–tiriamosios veiklos 5–8 klasėse 2021 m.

Birželio 1-3 dienomis septintokai fizikos pamokose nagrinėjo kūnų įelektrinimą. Žinias įtvirtino atlikdami įelektrinimo bandymus. Iš keturių pasiūlytų tyrimų rinkosi vieną, iškėlė hipotezę, atliko bandymą, fotografavo, darė išvadas. Mokytoja Ilona Stripeikytė