STEAM praktinės–tiriamosios veiklos 5–8 klasėse 2021 m.

Nagrinėdami temą „Evoliucijos įrodymai“ 6–7 klasių mokiniai atliko tyrimą „Iš ko susidarė gintaras?“. Šiuo bandymu mokiniai pagrindė hipotezę, kad gintaro fosilija susidarė iš pušų sakų. Išnagrinėję pušų sakų ir gintaro savybes, pastebėjo, kad, deginant gintarą, išsiskiria pušų sakų kvapas. Tai įrodo bendrą jų kilmę. Mokytoja Jūratė Fridrikienė