STEAM praktinės–tiriamosios veiklos 5–8 klasėse 2021 m.

2021-04-27 dieną Kalnėnų progimnazijos STEAM mokytojų komanda dalyvavo virtualioje metodinėje valandoje „STEAM – integruotas ugdymas“, kurios metu gerąja patirtimi dalijosi Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktorė A. Šverienė ir mokytojai. Susitikimo metu buvo pristatytos įdomiausios veiklos, nuveiktų darbų rezultatai, projektinių tiriamųjų dienų akimirkos, inovatyvių metodų taikymas ugdymo procese. Pedagogai bendravo, bendradarbiavo, diskutavo aktualiomis temomis, keitėsi vertingomis idėjomis ir skleidė pedagoginę patirtį. ,,Geriausia daugyba yra dalyba – atiduodami praturtėjame patys“. (A. Toliatas)