STEAM praktinės–tiriamosios veiklos 5–8 klasėse 2021 m.

Progimnazijos 4–8 klasių mokiniai kūrė STEAM ženklus: piešė, aplikavo, naudojo grafinį dizainą, kompiuterines programas. Sukurta virš 90 darbų, iš kurių balsavimui atrinkta 17 originaliausių STEAM ženklų.Mokyklos ženklą 2021m. balandžio 12–16 d. balsuodama rinko visa progimnazijos bendruomenė: mokiniai, mokytojai, tėvai. Daugiausiai balsų surinko 7d klasės mokinės Darijos Petrikaitės sukurtas STEAM ženklas. Ženklą puikiai įvertino dailės bei IT mokytojos. Pagyrimo nusipelnė ranka piešti ženklai. Puikiai įvertinti 8d kl. mokinės U. Liaugminaitės, 6b – E. Mikulskytės, 6d – K. Grigutytės ir 4a – G. Stepanenko darbai. STEAM užsiėmimai yra linksmi, įdomūs, o rezultatai pasiekiami pačių mokinių rankomis.Įvyko puiki STEAM projekto supažindinimo sklaida ir šaunus trijų savaičių kūrybinis darbas – projektas.