STEAM praktinės–tiriamosios veiklos 5–8 klasėse 2021 m.

2021-04-14 dieną Kalnėnų progimnazijos STEAM mokytojų komanda virtualiai susitiko su Šiaulių Salduvės progimnazijos mokytojais. Susitikimo metu Salduvės progimnazijos STEAM komanda pristatė metinį veiklų planą, dalijosi nuveiktų darbų rezultatais, projektinių dienų akimirkomis. Kalnėnų progimnazijos STEAM koordinatorė S. Vitkevičienė pademonstravo 17 STEAM ženklų, iš kurių vienas gali tapti pagrindiniu progimnazijos ženklu. Bendradarbiavimo iniciatyvos tarp mokyklų visada skatina pedagogus dalintis tuo, kas sukaupta, išbandyta praktiniame darbe, mokytis vieniems iš kitų, taikyti kolegų pasiūlytas idėjas savo pamokose. Seniai pastebėta, kad keitimasis gerąja patirtimi – patikimas kelias į profesionalumą, o dalijimasis patirtimi brandina ir augina žmogų. Dėkojame Šiaulių Salduvės progimnazijos STEAM mokytojams už bendravimą ir bendradarbiavimą ir tikime, kad bendrystė turi prasmę ir gali tapti ilgalaike tradicija.