STEAM praktinės–tiriamosios veiklos 5–8 klasėse 2021 m.

2021-04-08 dieną Kalnėnų progimnazijos STEAM mokytojų komanda dalyvavo virtualioje metodinėje dienoje „STEAM – integruotas ugdymas“, kurios programą ruošė Šiaulių rajono Kuršėnų S. Anglickio progimnazijos mokytojų STEAM grupė. Susitikime pranešimus pristatė Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos, Palangos V. Jurgučio progimnazijos, Mažeikių Kalnėnų progimnazijos ir Kuršėnų S. Anglickio progimnazijos mokytojų STEAM grupės. Mažeikių Kalnėnų progimnazijos chemijos mokytoja S. Vitkevičienė pademonstravo 17 kuriamų STEAM ženklų ir dailės mokytojos R. Lupeikienės 5-ų kl. mokinių kūrybinių darbų parodą „Kelias į lietuvybę ir laisvę“. STEAM mokytojai dalijosi nuveiktų darbų rezultatais, projektinių tiriamųjų dienų akimirkomis, inovatyvių metodų taikymu ugdymo procese. Pedagogai bendravo, bendradarbiavo, diskutavo aktualiomis temomis, keitėsi vertingomis idėjomis ir skleidė pedagoginę patirtį. Dėkojame Šiaulių rajono Kuršėnų S. Anglickio progimnazijos STEAM mokytojams už pakvietimą dalyvauti metodinėje dienoje „STEAM – integruotas ugdymas“. Juk mokinių mokymosi sėkmė priklauso nuo visų organizacijos narių sutelktų pastangų padėti kurti, eksperimentuoti ir bendradarbiauti.