STEAM praktinės–tiriamosios veiklos 5–8 klasėse 2021 m.

Gamtos ir žmogaus pamokose 6a ir 6b klasių mokiniai susipažino su rūdijimu. Šis bandymas padėjo mokiniams suprasti, kad metalas rūdija tada, kai aplinkoje yra oro (deguonies) ir vandens. Vaikai mokėsi apibūdinti rūdijimą, kaip geležies cheminį kitimą.