STEAM praktinės–tiriamosios veiklos 5–8 klasėse 2021 m.

2021-06-03 Meteorologinė aikštelė

Visą gegužės mėnesį šeštos klasės mokiniai per geografijos pamoką kūrė savo meteorologinę aikštelę. Kiekvienas mokinys turėjo pasigaminti priemonę, kurios pagalba stebėjo meteorologinius duomenis: kritulius, debesuotumą, temperatūrą, vėjo kryptį. Gautus duomenis žymėjo gamtos kalendoriuje – mokėsi skaičiuoti vidutinę dienos, paros, mėnesio temperatūrą, apskaičiavo kritulių kiekį, debesuotų dienų skaičių, išsiaiškino, kokios krypties vėjų daugiausia pūtė gegužės mėnesį. Atlikdami tiriamąjį darbą „Meterologinė aikštelė“ mokiniai išsiaiškino, kaip meteorologai dirba meteorologinėse aikštelėse ir kaip gaunami meteorologiniai duomenys.
Mokytoja Diana Baranovienė

2021-06-03 Mokomės pasakyti laiką

5c klasės mokiniai pamokos temai „Mokomės pasakyti laiką“ pasigamino laikrodžius ir juos naudojo parodyti nurodytą laiką.
Mokytoja Raimonda Stonkuvienė

2021-06-03 Patyriminio ugdymo diena Kalnėnų progimnazijoje

2021 m. birželio 3 d. Kalnėnų progimnazijoje vyko patyriminio ugdymo diena integruojant STEAM veiklas. 5–8 klasių mokiniai savo kūrybines idėjas galėjo įgyvendinti atlikdami įvairių mokomųjų dalykų projektines, patyrimines, eksperimentines ir menines veiklas, turimas teorines žinias pritaikyti praktiškai bei integruoti STEAM. Pasirinkimas buvo didelis.

Gamtos mokslų pamokose mokiniai domėjosi, kaip sudarytos medžiagos, sutinkamos kasdieniame gyvenime, konstravo šių medžiagų atomų ir molekulių modelius iš pasirinktų priemonių: lego kaladėlių, plastelino, popieriaus ar IT programų pagalba, atliko įdomiuosius bandymus: gamino „Burbuliuojančią lavos lempą”, fotografavo ir filmavo jos veikimą, stebėjo paslaptingą vandens pabėgimą, atliko įelektrinimo ir atmosferos slėgio įrodymo bandymus, tyrė savo gyvenamosios vietos biologinę įvairovę. Mokinių laukė ir 6 LEGO kaladėlių iššūkis.

Technologijų pamokose mokiniai susipažino su kalvyste, metalo plastika: kaip metalas kalamas, lenkiamas, sukamas, tempiamas. Prisiminė pagrindines etiketo taisykles, stalo serviravimo elementus, kūrė augalų kompozicijas ir ornamentus iš maisto produktų.

Dailės pamokose buvo diskutuojama, ką jaučia to paties amžiaus vaikas, tapęs žiauraus įvykio įkaitu? Piešdami ar konstruodami traukinio vagoną vaizdavo emocijas, išgyvenimus, lūkesčius ar viltis.

Tiksliųjų mokslų pamokose buvo ieškoma penkių paieškos „gudrumų“ Google sistemoje ir tyrinėjami gauti rezultatai, mokiniams buvo pasiūlyta kieme, gamtoje rasti ir nufotografuoti lygiagrečias tieses perkirstas kirstine.

Lietuvių, anglų ir rusų kalbų pamokose mokiniai fotografavo pasirinktą debesų fragmentą, rinkosi augalą ar gyvūną, jį fotografavo ir kūrė dalykinį ir meninį aprašymą, prisiminė mokyklos taisykles jas vertė į anglų kalbą ir apipavidalino, kūrė dialogus, kaip išsiųsti siuntinį, gamino popierinius laikrodžius, mokėsi pasakyti ir laikrodyje nustatyti nurodytą laiką, mokiniai pristatė savo mėgstamiausią labdaros organizaciją, kurioje norėtų savanoriauti.
Mokiniams buvo pasiūlyta virtualiai pakeliauti po Lietuvą ir parašyti 8–10 sakinių apie pasirinkto Lietuvos miesto įžymias vietas, sudaryti kelionių žemėlapį, jame pažymėti vietas, kurios minimos skaitytame interviu.

Socialinių mokslų pamokose mokiniai domėjosi tautų įvairove pasaulyje ir Lietuvoje, sudarė lenteles, kūrė žemėlapius, rinko medžiagą apie pasirinktą baroko statinį Europoje, naudodamiesi IT, kūrė pasirinkto statinio pristatymą–informacinį lankstinuką, naudodamiesi zeoob.com. Iš namuose randamų medžiagų kūrė Lietuvos simbolius – vėliavą, herbą, Vytį, Gediminaičių stulpus, fotografavo, dalinosi su bendraklasiais. Naudodamiesi IT, mokėsi dirbti su canva.com tinklapiu, buvo mokomi istoriją suderinti su grafiniu dizainu ir kūrė plakatus apie pasirinktą dievybę.
Tikybos pamokose iš gamtinės medžiagos kūrė bažnyčios ženklus, simbolius. Etikos pamokose iš antrinių žaliavų kūrė įvairius darbelius „Antrines žaliavas paverskime kūriniais ir saugokime gamtą“.

Mokiniai, dalyvaudami patyriminio ugdymo dienos veiklose, ne tik įgijo naujų dalykinių žinių, patobulino savo asmenines ir bendrąsias kompetencijas, bet ir prisilietė prie įvairių profesijų: mokslininko, ekologo, konstruktoriaus, fotografo, dailininko, IT specialisto, virtuvės šefo, kalvio.
STEAM diena – tai galimybė mokiniams ir mokytojams pasitelkti kūrybiškas idėjas ir meistriškumą, pakilti iš kasdieninių pamokų į idėjomis mirgantį patyriminį pasaulį. Taip kuriama atvira naujoms idėjoms ir patirtims mokykla.

STEAM koordinatorė chemijos mokytoja Snieguolė Vitkevičienė

2021-06-03 Atmosferos slėgio įrodymo bandymai

Birželio 3 d. – patyriminio ugdymo diena. Fizikos pamokose 8b, 8c ir 8d klasių mokiniai vykdė STEAM veiklas – bandymais įrodinėjo atmosferos slėgio egzistavimą. Tikrino, ar galima atsigerti išdūrus šiaudelyje skylutę, aiškinosi, kada ir kodėl neišbėga vanduo iš apverstos stiklinės, stebėjo, kaip pakyla vandens lygis inde, kai jame sumažinamas slėgis, be rankų išlaikė stiklinę prie burnos kaip vaikystėje. Tik dabar jau galėjo paaiškinti visus šiuos reiškinius. Pasirodo, dėl visko „kaltas“ atmosferos slėgis.

Mokytoja Ilona Stripeikytė

2021-06-03 Kūnų įelektrinimo bandymai

Birželio 1-3 dienomis septintokai fizikos pamokose nagrinėjo kūnų įelektrinimą. Žinias įtvirtino atlikdami įelektrinimo bandymus. Iš keturių pasiūlytų tyrimų rinkosi vieną, iškėlė hipotezę, atliko bandymą, fotografavo, darė išvadas.
Mokytoja Ilona Stripeikytė

2021-05-14 Stačiakampio ir kvadrato perimetro ir ploto skaičiavimas

5c ir 5d klasės mokiniai matematikos pamokoje iš turimų medžiagų ant stalo padarė stačiakampį ir kvadratą. Pamokoje išsiaiškinę, kaip apskaičiuojamas perimetras ir plotas, mokiniai išmatavo gautų figūrų kraštines ir apskaičiavo ne tik perimetrą ir plotą visos figūros, bet ir vienos figūrėlės plotą.
Mokytoja Judita Galminienė

2021-05-13 Tiesioginio proporcingumo taikymas šeštų klasių matematikos pamokose

Gegužės mėnesį šeštokai per matematikos pamokas mokėsi pastebėti tiesioginį proporcingumą mus supančioje aplinkoje. Apskaičiuodami įvairius dydžius, mokiniai savo žinias panaudojo virtuvėje. Pasirinkę norimą receptą, perskaičiavo, kiek reikės produktų patiekalo gamybai savo šeimai, apskaičiavo vienos porcijos kainą. Mokiniai pagamino patiekalą ir pavaišino šeimos narius.
Mokytojos Judita Galminienė ir Ginta Vaizgielienė

2021-05-11 Kietųjų kūnų slėgis

Visą savaitę aštuntokai atlikinėjo tyrimą, kaip kietųjų kūnų slėgis priklauso nuo veikiančios jėgos ir atramos ploto. Vieni tikrino, ar balionas sprogs, padėjus jį ant vieno ar ant daug smeigtukų. Kiti bandė pjauti peilio ašmenimis bei bukąja jo puse. Treti tiesiog išbandė smeigtuko poveikį pirštams. Po daugumos bandymų prieita prie bendros išvados – kuo mažesnis atramos plotas, tuo, veikiant tokio pat dydžio jėga, sukeliamas didesnis slėgis.
Mokytoja Ilona Stripeikytė

2021-05-03 Cukraus kiekis mūsų šeimos vartojamuose maisto produktuose

Balandžio 26 d. ir gegužės 03 d. 8a klasės mokiniai analizavo informaciją apie cukrų ir jo poveikį sveikatai. Iškėlė problemą: cukrus išbalansuoja cukraus ir insulino lygį kraujyje ir skatina organizmą kaupti riebalus, todėl būtent cukrus skatina nutukimą ir gali tapti antrojo tipo cukrinio diabeto bei kitų negalavimų priežastimi. Atliko STEAM tiriamąją veiklą „Cukraus kiekis mūsų šeimos vartojamuose maisto produktuose“. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti, ar mūsų šeimos maisto produktuose daug cukraus. Rasti, kokiais tos pačios grupės maisto produktais, turinčiais mažesnį cukraus kiekį, juos pakeisti.
Tyrinėjo namuose esančių maisto produktų etiketes ir jas analizavo, ieškojo problemos (kuo pakeisti daug cukraus turinčius maisto produktus) sprendimų. Darė išvadas, norėdami paneigti arba patvirtinti hipotezę: mano šeima vartoja per daug cukraus turinčių maisto produktų. Įsivertino, reflektavo savo tiriamąją veiklą.
Mokytoja Aušra Gricienė

2021-04-30 Iš ko susidarė gintaras?

Nagrinėdami temą „Evoliucijos įrodymai“ 6–7 klasių mokiniai atliko tyrimą „Iš ko susidarė gintaras?“. Šiuo bandymu mokiniai pagrindė hipotezę, kad gintaro fosilija susidarė iš pušų sakų. Išnagrinėję pušų sakų ir gintaro savybes, pastebėjo, kad, deginant gintarą, išsiskiria pušų sakų kvapas. Tai įrodo bendrą jų kilmę.

Mokytoja Jūratė Fridrikienė

2021-04-22 Kamuoliuko greičio nustatymas

Nagrinėdami temą apie greitį, 5b klasės mokiniai per gamtos ir žmogaus pamoką atliko praktikos darbą „Kamuoliuko greičio nustatymas“. Nustatė riedančio kamuoliuko kelią centimetrais, riedėjimo laiką sekundėmis ir, pritaikę greičio formulę, apskaičiavo kamuoliuko greitį.

Mokytoja Jūratė Fridrikienė

2021-04-27 Kalnėnų progimnazija STEAM kelyje. Susitikimas su Mosėdžio gimnazijos mokytojais.

2021-04-27 dieną Kalnėnų progimnazijos STEAM mokytojų komanda dalyvavo virtualioje metodinėje valandoje „STEAM – integruotas ugdymas“, kurios metu gerąja patirtimi dalijosi Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktorė A. Šverienė ir mokytojai. Susitikimo metu buvo pristatytos įdomiausios veiklos, nuveiktų darbų rezultatai, projektinių tiriamųjų dienų akimirkos, inovatyvių metodų taikymas ugdymo procese. Pedagogai bendravo, bendradarbiavo, diskutavo aktualiomis temomis, keitėsi vertingomis idėjomis ir skleidė pedagoginę patirtį. ,,Geriausia daugyba yra dalyba – atiduodami praturtėjame patys“. (A. Toliatas)

2021-04-20 Pavasaris literatūroje ir gamtoje

Per literatūros pamokas 6b klasės mokiniai skaitė, mokėsi atmintinai ir analizavo K. Donelaičio „Metų“ ir A. Baranausko „Anykščių šilelio“ ištraukas. Kilo idėja fotografuoti atbundančią Mažeikių miesto ir jo apylinkių gamtą bei fotografijoms pritaikyti šių autorių kūrinių eilutes.
Pavasaris nedžiugino šiluma, gamta iš žiemos miego neskubėjo keltis, tad ir nuotraukose mažai spalvų, užfiksuoti patys pirmieji medžių ar krūmų pumpurai bei gėlių žiedai. Dažniausiai cituotos pirmosios K. Donelaičio „Pavasario linksmybių“ eilutės: „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą/ Ir žiemos šaltos triūsus pargriaudama juokės.“ Ir išties – juk dažnas, pirmuosius pavasario ženklus pamatęs, prisimena būtent šias lietuvių literatūros klasiko eilutes.
Mokytoja Daiva Misevičienė

2021-04-16 Kalnėnų progimnazijos STEAM ženklo rinkimų rezultatai

Progimnazijos 4–8 klasių mokiniai kūrė STEAM ženklus: piešė, aplikavo, naudojo grafinį dizainą, kompiuterines programas. Sukurta virš 90 darbų, iš kurių balsavimui atrinkta 17 originaliausių STEAM ženklų.
Mokyklos ženklą 2021m. balandžio 12–16 d. balsuodama rinko visa progimnazijos bendruomenė: mokiniai, mokytojai, tėvai. Daugiausiai balsų surinko 7d klasės mokinės Darijos Petrikaitės sukurtas STEAM ženklas. Ženklą puikiai įvertino dailės bei IT mokytojos. Pagyrimo nusipelnė ranka piešti ženklai. Puikiai įvertinti 8d kl. mokinės U. Liaugminaitės, 6b – E. Mikulskytės, 6d – K. Grigutytės ir 4a – G. Stepanenko darbai. STEAM užsiėmimai yra linksmi, įdomūs, o rezultatai pasiekiami pačių mokinių rankomis.
Įvyko puiki STEAM projekto supažindinimo sklaida ir šaunus trijų savaičių kūrybinis darbas – projektas.

2021-04-15 Paukščiai ir žvėrys A. Baranausko poemoje ,,Anykščių šilelis“

Per literatūros pamokas 6c klasės mokiniai skaitė ir nagrinėjo lietuvių poeto A. Baranausko poemos ,,Anykščių šilelis“ ištraukas. Poetas šiuo kūriniu įrodė, kad lietuvių kalba nėra prastesnė už kitas kalbas, atskleidė Anykščių šilelio gamtos grožį. Mokiniai, skaitydami tekstą, išrinko paukščių ir gyvūnų pavadinimus, sukūrė pateiktis, kuriose įkėlė gyvūnų bei paukščių nuotraukas, juos apibūdino, citavo tekstą.
Mokytoja Liudmila Andrijauskienė

2021-04-14 Susitikimas su Šiaulių Salduvės progimnazijos mokytojais

2021-04-14 dieną Kalnėnų progimnazijos STEAM mokytojų komanda virtualiai susitiko su Šiaulių Salduvės progimnazijos mokytojais. Susitikimo metu Salduvės progimnazijos STEAM komanda pristatė metinį veiklų planą, dalijosi nuveiktų darbų rezultatais, projektinių dienų akimirkomis. Kalnėnų progimnazijos STEAM koordinatorė S. Vitkevičienė pademonstravo 17 STEAM ženklų, iš kurių vienas gali tapti pagrindiniu progimnazijos ženklu. Bendradarbiavimo iniciatyvos tarp mokyklų visada skatina pedagogus dalintis tuo, kas sukaupta, išbandyta praktiniame darbe, mokytis vieniems iš kitų, taikyti kolegų pasiūlytas idėjas savo pamokose. Seniai pastebėta, kad keitimasis gerąja patirtimi – patikimas kelias į profesionalumą, o dalijimasis patirtimi brandina ir augina žmogų. Dėkojame Šiaulių Salduvės progimnazijos STEAM mokytojams už bendravimą ir bendradarbiavimą ir tikime, kad bendrystė turi prasmę ir gali tapti ilgalaike tradicija.

2021-04-02 Eksperimentas „Pripūsk balioną be oro“

Penktokai, aiškindamiesi medžiagų būsenas gamtos ir žmogaus pamokose, diskutavo, kokiais būdais įmanoma pripūsti balioną. Mokiniai siūlė patį paprasčiausią būdą – kad balionas išsipūstų, reikia jį pripildyti oru pučiant burna. Jį išbandę rezultatą pasiekė ne visi, kai kuriems balionas susprogo.
Remiantis video pamokėlės STEAMuko eksperimentai medžiaga, mokiniai sužinojo apie dar vieną baliono pripūtimo būdą. Patys atliko eksperimentą: pripildė butelį maistinio acto, o balioną – valgomosios sodos. Tuomet balioną užmovė ant butelio ir stebėjo, kas vyko. Valgomajai sodai subyrėjus į butelį su actu įvyko cheminė reakcija, kurios metu išsiskyrusios anglies dioksido dujos išpūtė balioną.
Eksperimentas pavyko ir suteikė daug emocijų. Penktokai sužinojo, jog balioną galima pripildyti ne tik oru, bet ir dujomis.
Mokytoja Snieguolė Vitkevičienė

2021-04-08 Metodinė diena „STEAM – integruotas ugdymas“

2021-04-08 dieną Kalnėnų progimnazijos STEAM mokytojų komanda dalyvavo virtualioje metodinėje dienoje „STEAM – integruotas ugdymas“, kurios programą ruošė Šiaulių rajono Kuršėnų S. Anglickio progimnazijos mokytojų STEAM grupė. Susitikime pranešimus pristatė Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokyklos, Palangos V. Jurgučio progimnazijos, Mažeikių Kalnėnų progimnazijos ir Kuršėnų S. Anglickio progimnazijos mokytojų STEAM grupės. Mažeikių Kalnėnų progimnazijos chemijos mokytoja S. Vitkevičienė pademonstravo 17 kuriamų STEAM ženklų ir dailės mokytojos R. Lupeikienės 5-ų kl. mokinių kūrybinių darbų parodą „Kelias į lietuvybę ir laisvę“. STEAM mokytojai dalijosi nuveiktų darbų rezultatais, projektinių tiriamųjų dienų akimirkomis, inovatyvių metodų taikymu ugdymo procese. Pedagogai bendravo, bendradarbiavo, diskutavo aktualiomis temomis, keitėsi vertingomis idėjomis ir skleidė pedagoginę patirtį. Dėkojame Šiaulių rajono Kuršėnų S. Anglickio progimnazijos STEAM mokytojams už pakvietimą dalyvauti metodinėje dienoje „STEAM – integruotas ugdymas“. Juk mokinių mokymosi sėkmė priklauso nuo visų organizacijos narių sutelktų pastangų padėti kurti, eksperimentuoti ir bendradarbiauti.

2021-04-02 Antspaudo gamyba

Balandžio mėnesio pirmoje pusėje penktokai per matematikos pamokas mokėsi daryti antspaudus iš daržovių. Su peiliuku atsipjovę morkos ar bulvės riekelę, pažymėjo patikusio rašto ašis (t. y. padalino riekelę į norimą skaičių dalių). Išpjovę viduriuką, toliau pjaustė raštą. Bandomuosius antspaudus išdėstę norima tvarka, mokiniai gavo daug įvairių ornamentų.
Mokytoja Judita Galminienė

2021-04-02 Patiekalų ir jų receptų pristatymas

Nuo kovo 24 dienos iki balandžio 2 dienos 7c ir 7b klasių mokiniai gamino mėgstamus patiekalus, fotografavo, pateikė receptus ir aprašė gaminimo procesą anglų kalba. Mokiniai išmoko vartoti specifinius angliškus žodžius, kurie reikalingi gaminant valgius, kurti Power Point pateiktis, prisegant balso įrašą, bei išsaugoti savo projektą video mp4 formatu.
Mokytojos Olga Pileckienė, Danutė Prokopčukienė, Vlada Jaroščukienė.

2021-03-31 Respublikinė gamtos mokslų konferencija „Stebiu. Kuriu. Analizuoju“

Respublikinė gamtos mokslų konferencija „Stebiu. Kuriu. Analizuoju“
Kovo 31 d. trys Kalnėnų progimnazijos mokiniai dalyvavo respublikinėje tiriamojoje – praktinėje gamtos mokslų konferencijoje „STEBIU. KURIU. ANALIZUOJU“, kurią nuotoliniu būdu organizavo Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija.
8c klasės mokinės Aiva Momgaudytė ir Deimantė Stripeikaitė pristatė tiriamąjį – praktinį darbą „Guminukų pokyčiai, juos veikiant skirtingais tirpalais” (mokines ruošė chemijos mokytoja Snieguolė Vitkevičienė).
7c klasės mokinys Rokas Juodpusis pristatė fizikos tiriamąjį – praktinį darbą „Molekulių traukos jėgų vandens tirpalų paviršiuje palyginimas“ (mokinį ruošė fizikos mokytoja Ilona Stripeikytė).
Konferencijoje dalyvavo 39 Lietuvos mokyklos, pristatyti 72 tiriamieji darbai. Darbas vyko grupėse, mokiniai pristatė savo atliktus darbus, išklausė 15 patyriminės STEAM veiklos pranešimų, pasidalijo eksperimentinio darbo patirtimi.

2021-03-25 Maisto gaminimo būdai

Anglų kalbos pamokose, 7 klasių mokiniai, mokydamiesi maisto produktų ir maisto gaminimo būdų leksikos, namuose gamino patiekalus, aprašė jų sudėtį bei paruošimo eigą.
Mokytoja Raimonda Stonkuvienė

2021-03-25 Masės centro radimas

2021-03-25 aštuntokai per fizikos pamokas nagrinėjo masės (sunkio) centro sąvoką, stebėjo pavyzdžius, kaip jį galima rasti. Po to patys ieškojo netaisyklingos formos figūros masės centro. Radę jį, praktiškai tyrė pusiausvyrą, aiškinosi, kur turi būti masės centras, kad kūnas išlaikytų pusiausvyrą.

2021-03-23 Rūdijimas

Gamtos ir žmogaus pamokose 6a ir 6b klasių mokiniai susipažino su rūdijimu. Šis bandymas padėjo mokiniams suprasti, kad metalas rūdija tada, kai aplinkoje yra oro (deguonies) ir vandens. Vaikai mokėsi apibūdinti rūdijimą, kaip geležies cheminį kitimą.

2021-03-22 Kovo 22-oji – Pasaulinė vandens diena

Kovo 22-oji – Pasaulinė vandens diena
Žemėje vanduo yra judėjimo simbolis: jis amžinai teka, nesustodamas ir nepavargdamas. Minėdami Pasaulinę vandens dieną 5, 6 ir 8 klasių mokiniai chemijos bei gamtos ir žmogaus pamokose diskutavo, kam žmogui reikalingas vanduo, rinko įdomius faktus apie vandenį, nagrinėjo vandens telkinių teršimą ir apsaugą, atliko eksperimentus su vandeniu „Minitornadas stiklainyje“, „Tornadas butelyje“ ir stebėjo, kaip besisukančio vandens centre susidaro sūkurys, kuris driekiasi stipria srove žemyn, sudarydamas piltuvėlį.

Ką tai reiškia H2O? Ogi tai tiesiog vanduo.
Reikalingas jis labai, myli jį visi vaikai.
Juk pliuškentis taip smagu, dar malšinti troškuliui.
Gamtai irgi reik vandens, juk ir medis negyvens.
Nei gėlė, nei pomidoras, nei žmogus ir netgi voras.
Martynas, 5d
Chemijos mokytoja Snieguolė

2021-03-22 Viktorina „ŽEMĖS PASLAPTYS“

Į viktorinos klausimus atsakinėjo 1–8 klasių mokiniai, žaisdami sužinojo įdomių faktų apie gamtos paslaptis. Viktorina skirta Žemės dienai paminėti. Kahoot viktorinos autoriai Jaunųjų gamtininkų būrelio vaikai.

2021-03-22 Mums rūpi Žemės likimas

Kovo 22 dieną Kalnėnų progimnazijos 1–8 kl. mokiniams vyko nuotolinė netradicinė pamoka „Mums rūpi Žemės likimas“, skirta Žemės dienos renginiams. Pamokos svečias – Mažeikių rajono meras Vidmantas Macevičius. Pamoką vedė 8a kl. mokinės Ramunė Dulinskytė, Norgailė Zubavičiūtė, 4d kl. mokinys Jokūbas Bumbliauskas ir biologijos mokytoja Jūratė Fridrikienė.
Žemės dieną minėti kovo 20 dieną, per pavasario lygiadienį, nutarta 1971 metais Jungtinių Tautų iniciatyva. Lietuva šios dienos minėjimą įteisino 1992 metais. Žemės dienos renginiai yra skirti Žemei pagerbti, saugiai ir sveikai aplinkai kurti, aplinkos apsaugos problemoms aptarti, aplinkai draugiškiems darbams plėtoti. Ši diena – puiki proga pagalvoti apie mūsų vienintelę planetą Žemę, ką mes darysime, kaip gyvensime, kad ją išsaugotume.
Kalnėnų progimnazijos mokiniai svečiui pateikė klausimų apie šiukšlių rūšiavimą, atsinaujinančius elektros energijos šaltinius, vėjo jėgaines, naujas galimybes rūšiuojant atliekas. Pamokos pabaigoje Mažeikių rajono meras Vidmantas Macevičius prisiminė savo mokyklą, linkėjo mokiniams aktyviai prisidėti prie naujų tvarių idėjų. Pamokos svečią sveikino ir už dalyvavimą dėkojo Kalnėnų progimnazijos direktorė Regina Arbatauskienė.
„Kuo daugiau mes pažįstame gamtos dėsnius, tuo labiau mums neįtikėtini jos stebuklai.“ Čarlsas Darvinas

2021-03-19 Anglų kalbos pamoka kitaip

Kovo 19 d. anglų kalbos mokytojos Daiva Valantė ir Olga Pileckienė 8d klasės mokiniams vedė integruotą patyriminio mokymo (-si) anglų kalbos pamoką: "No Pain, no Gain" („Nespaudęs norago, nekąsi pyrago”). Tai buvo temos „Ryžtas“ baigiamoji pamoka. Mokiniai jau buvo susipažinę su dviejų riedlentininkų patirtimis: Deivas riedlente pravažiavo Australiją, o Džekas – Ameriką. Abiejų riedlentininkų tikslas – pagalba skurstantiems žmonėms, labdaringa veikla. Pamokos svečias – Camino Lituano dalyvė Zita Gedutienė – papasakojo įkvepiančią istoriją apie savęs tobulinimo kelią. Ji pasidalino patirtimi, kokius iššūkius patyrė piligriminėje kelionėje pėsčiomis per Lietuvą – patirtas žaizdas, abejones ir ryžtą tęsti kelionę, nepaisant skausmo ir kitų išbandymų.
Pamoka buvo interaktyvi, vyko nuotoliniu būdu Zoom ir Nearpod platformose. Mokiniai susipažino su ryžto apibūdinimu, išklausė Zitos Gedutienės pasakojimą, skaitė tekstus. Peržiūrėję vaizdo įrašus, pasakojančius neįgalių žmonių istorijas, atlikę diferencijuotas užduotis, pateikė savo pavyzdžių, kur ši asmenybės savybė gali pasireikšti, diskutavo apie ryžto svarbą sėkmingam gyvenimui ir savirealizacijai. Atlikdami įvairias užduotis, mokiniai dirbo individualiai ir grupėse, padarė išvadas ir įsivertino pasiekimus.
Pamoką stebėjo progimnazijos direktorė R. Arbatauskienė, pavaduotoja ugdymui A. Staigvilienė, Račkausko gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė V. Petkevičienė.

2021-03-18 Ką pasakoja seni daiktai?

2021m. kovo 1–18 dienomis dailės pamokose (integruojant Steam, istoriją, sportą, GMP, tvarumą) penktų klasių mokiniai tyrinėjo savo namuose surastus senus daiktus, jų formas ir domėjosi kuo jie vertingi. Vėliau ieškodami kūrybinių idėjų savo aplinkoje bandė kurti naujas formas iš nebereikalingų daiktų, rastų savo artimoje aplinkoje. Tokie seni ir žmogui nebereikalingi daiktai labai tiko kūrybai. Mokiniai pabandė pažvelgti į juos kitaip ir sukonstruoti iš jų erdvinį daiktą ar kompoziciją. Penktokai turėjo pagalvoti kaip sujungs atskiras komponentų dalis, pagyvins jas norimomis spalvomis. Taip pat turėjo atsakingai parinkti kūrinio pavadinimą, kuris atspindėtų pagrindinę mintį. Darbo pabaigoje labai svarbi dalis buvo sukurtą kūrinėlį tvarkingai nufotografuoti, paruošti jam foninę aplinką, užrašyti metriką.
Darbeliai paruošti virtualiai parodai „ Naujai atgimę“, kuri skirta lietuvybei ir žemės dienos renginiams paminėti.
Dailės mokytoja Raminta Lupeikienė

2021-03-16 Tremtis

8-tų klasių mokiniai skaitė kūrinius apie tremtį: Dalios Grinkevičiūtės „Lietuviai prie Laptevų jūros“, Rūtos Šepetys „Tarp pilkų debesų“; žiūrėjo meninio filmo tuo pačiu pavadinimu ištrauką, dokumentinį filmą „Laisvės kryžkelės. 1941-ieji:tremtis vaikų akimis“, konkrečių faktų ieškojo google paieškos sistemoje. Individualiai ir grupelėse pildė lentelę, ją pristatė ir apibendrino. Taip pat parašė šių pamokų ciklo refleksiją.

« 2 »
4197 lankytojai aplankė iš viso 2 lankytojai aplankė šiandien