STEAM praktinės–tiriamosios veiklos 5–8 klasėse 2021–2022 m. m.

Birželio 3 d. 7b kl. Kalnėnų progimnazijos mokiniai (anglų kalbos mokytoja Daiva Valantė) turėjo galimybę patirti, ką reiškia būti mokytoju. Jie, dalyvaujant mokytojoms, Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos 4b kl. (anglų kalbos mokytojos Regina Stonienė, Renata Klemenienė) mokiniams vedė anglų kalbos pamoką. Džiugu, kad mokiniai įvertino sudarytas sąlygas ugdytis karjeros kompetenciją, būtiną sėkmingam mokymosi krypties, profesinės veiklos pasirinkimui.
1751 lankytojai aplankė iš viso 26 lankytojai aplankė šiandien