STEAM praktinės–tiriamosios veiklos 5–8 klasėse 2021–2022 m. m.

Gegužės 12 d. 5c kl. Mokiniams klasės vadovė daiva valantė organizavo netradicinę klasės valandėlę. Ji skirta kūrybingumo ir socialumo kompetencijų ugdymui, vyko ir klasėje, ir progimnazijos kieme.