Mažeikių Kalnėnų progimnazija


STEAM praktinės–tiriamosios veiklos 5–8 klasėse 2021–2022 m. m.

Gruodžio 9 d. Mažeikių M. Račkausko gimnazijos STEAM laboratorijoje ir fizikos kabinete progimnazijos 8c kl. mokiniams organizuota netradicinė fizikos pamoka. Ją vedė gimnazijos fizikos mokytojos Vilma Riaukienė, Vitalija Plonienė, Rasa Puplauskienė. Progimnazistai pasirinko vieną iš trijų tiriamųjų darbų ir jį atliko. M. Račkausko gimnazijos Mokinių Tarybos atstovai pristatė savo institucijos tradicijas, ugdymo(si) aplinkas. Progimnazistai – būsimieji gimnazistai – džiaugėsi įgyta praktika. Progimnazistus lydėjo chemijos mokytoja Snieguolė Vitkevičienė, fizikos mokytojas Rimantas Petrulis ir direktorės pavaduotoja ugdymui Adelė Staigvilienė.
3240 lankytojai aplankė iš viso 40 lankytojai aplankė šiandien