Mažeikių Kalnėnų progimnazija


STEAM praktinės–tiriamosios veiklos 0–4 klasėse 2021 m.

2021-03-08 Teminė savaitė. Sėklų karalystėje. Priešmokyklinio ugdymo grupė

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti, kokių sąlygų reikia, kad sudygtų sėklos.
Atlikdami bandymą su pupelėmis ir saulėgrąžomis, norėjome išsiaiškinti, kurios sėklos sudygs greičiausiai – laikomos sausai, drėgnai ar vandenyje? Sausai laikomoms sėklos nepasikeitė.
Vandenyje laikomos pupelės sudygo, bet daigas nesivystė, o sėklos laikui bėgant supuvo, nes buvo per daug drėgmės. Pupelės ir saulėgrąžos, kurioms pakako drėgmės ir šilumos, sudygo ir daigeliai augo.
Atlikdami tyrimą „Šiltnamis namie“, išsiaiškinome, kad greičiausiai sudygo sėklos, augintos saulėtoje, šiltoje vietoje po plėvele.
Tyrimo išvada: kad sėklos sudygtų, reikia trijų paprastų dalykų: oro, vandens ir šilumos.
Mokytoja Zina Brazienė

2021-03-08 Sveikas maistas – sveikas kūnas.

Kovo 8–9 dienomis 2 a klasės mokiniai vykdė projektinę veiklą „Sveikas maistas – sveikas kūnas“. Mityba – viena iš pagrindinių gyvensenos veiksnių, turinčių įtakos vaiko sveikatai. Sveika mityba lemia harmoningą vaiko augimą, jo fizinę ir protinę brandą, sugebėjimą dirbti, mokytis. Pasaulio pažinimo pamokoje mokiniai analizavo „Sveikos mitybos piramidę“, mitybos įpročių formavimą. Matematikos pamokoje atliko tyrimą ir išsiaiškino, kokias daržoves, kokius pieno produktus mėgsta klasės mokiniai. Stulpeline diagrama pateikė duomenis, išvadas, pristatė „Sveiko maisto vaivorykštę“.
Dalia Senkuvienė

2021-03-24 Teminė savaitė. Pasaulio pažinimas. Kam reikalinga saulė.

1 c klasė
Tyrimo tikslas: išsiaiškinti, kam reikalinga saulė.
Tyrimo eiga: vienu metu į du atskirus vazonėlius pasodinti svogūnai. Svogūnas nr. 1 pasodintas į atvirą vazonėlį. Svogūnas nr. 2 pasodintas ir vazonėlis uždengtas gaubtu.
Keletą savaičių stebimi abu augalai, pildomas stebėjimo lapas.
Tyrimo išvados :
1. Be saulės nebūtų gyvybės.
2. Greičiau išdygo tas augalas, kuris gavo saulės šviesos ir šilumos.
3. Kai trūksta šviesos, augalas ištįsta, lapai būna blyškūs.
Mokytoja Dalia Tamošauskienė

2021-03-25 Mažieji menininkai „Velykų belaukiant…“ Margučių marginimas geometrinėmis figūromis.

Užsiėmimo metu mokiniai sužinojo, kad margučių raštai sudaromi iš praeityje buvusių prasmingų geometrinių ženklų ir simbolių: komponuojami taškeliai, brūkšneliai, trikampėliai, apskritimai, kvadratėliai, rombeliai. Sužinojo, ką reiškia margučių spalvos: žalia simbolizuoja pavasarį, augmeniją, geltona – derlių, raudona – gyvybę, juoda – žemę.
Mokytoja Nida Gudavičienė

2021-03-30 Pasaulio pažinimas. Kuriame žemyne yra tik viena valstybė?

4c klasės mokiniai pasaulio pažinimo pamokose susipažino su Australijos žemynu, su jo gyventojais, gyvūnais ir augalais. Sužinojo, kuo verčiasi ten gyvenantys žmonės ir kaip ten gyvenantys pramogauja. Piešė Australijos žemyną, pažymėjo dykumas ir žmonių apgyvendintas vietas. Sužinojo, kas yra aborigenai.
Mokytoja Regina Jazdauskienė

2021-04-19 Aplink mus daug daiktų. Kokie jie?

Balandžio mėnesio pirmoje pusėje 2c klasės mokiniai per matematikos ir lietuvių kalbos pamokas mokėsi sverti daiktus, susipažino su daiktų įvairove, jų atsiradimo istorija. Remdamiesi svarstyklių rodmenimis mokėsi pasakyti sveriamų daiktų masę gramais ir kilogramais. Atlikdami eksperimentą įsitikino, kad daiktus galima sverti įvairiomis svarstyklėmis. Nagrinėjo namuose turimas svarstykles nurodydami jų rūšį. Nuspėti daikto svorį buvo sunku. Lengviau buvo suvokti, kodėl reikalingos svarstyklės. Užduotį atlikti buvo smagu ir smalsu.
Mokiniai rinko informaciją apie daiktų atsiradimą, mokėsi ją užrašyti, nupiešti daiktą, supažindino su ja klasės draugus. Tai suteikė daugiau žinių, įvairovės ir teigiamų emocijų.
Mokytoja Rasa Daugėnienė

2021-04-21 Gyvasis pasaulis

Balandžio  21 d. 1a klasės mokiniai, vaikščiodami po mokyklos teritoriją aiškinosi, kas yra sukurta žmogaus, o kas – gamtos. Mokiniai apžiūrėjo ant medžio žievės, akmens augančias samanas – gamtos kūrinius, pasidžiaugė suoleliais, šaškių lentomis, inkilėliu paukščiams – žmogaus rankų sukurtais darbais.
Mokytoja Zita Savickienė

2021-04-26 Su kuo tau siejasi žodis Afrika? Pasaulio pažinimas, dailė, matematika.

4a klasė

Balandžio paskutinę savaitę 4a klasės mokiniai savo veiklas skyrė Afrikos žemyno pažinimui. Klasės valandėlės metu konstravo Arikoje gyvenančių gyvūnų figūrėles. Per dailės pamoką piešė Afrikoje gyvenančius gyvūnus. Piešinius panaudojo per matematikos pamoką, kur, atlikdami grupinį darbą, kūrė linksmas užduotis. Pasaulio pažinimo pamokoje žinias įtvirtino Kahoot užduočių viktorinoje.
Ši integracinė veikla suteikė mokiniams daug teigiamų emocijų, skatino smalsumą.
Mokytoja Lina Čikeliovienė

2021-04-27 Integruota lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamoka „Kaip užaugo pupa“

Balandžio 27 d. 1a klasės mokiniai integruotoje lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo pamokoje ne tik skaitė pasaką „Pupa“, bet ir sužinojo daug įdomios informacijos apie šį ankštinį augalą, patys savo anksčiau dekoruotuose indeliuose sodino pupą. Ir kokį džiaugsmą mokiniai patyrė, kai po dešimties dienų jų sodintos pupos išdygo.
Mokiniai toliau stebės pupos augimą – matuos, skaičiuos, darys išvadas.

Mokytoja Zita Savickienė

2021-04-28 Giminės medis. Pasaulio pažinimas.

1b klasė

Balandžio 28 d. 1b klasės mokiniai pasaulio pažinimo pamokoje sužinojo, koks medis vadinamas giminės medžiu, kas tą medį užaugina. Kartu su tėveliais sudarė savo giminės medį ir supažindino su juo klasės draugus.
Mokytoja Birutė Savickienė

2021-05-03 Pasaulio pažinimas ir matematika. Kas gerai jaučiasi vandenyje.

2b klasė

Per pasaulio pažinimo pamoką , naudodamiesi vadovėlio ir papildoma informacine medžiaga, mokiniai atpažino ir įvardijo vandens gyvūnus – žuvis, vėžiagyvius. Mokiniai gebėjo nurodyti minėtų vandens gyvūnų kūno dalis, išvaizdos panašumus ir ypatybes.
Matematikos pamokoje mokiniai sužinojo ir, atlikę matavimus, įsitikino, koks turi būti sugautų žuvų ilgis, kad jas galėtų pasiimti žvejys.
Pamokoje mokiniai braižė dvi stulpelines diagramas, kurios parodė, kokias žuvis mokiniai pažįsta ir kurias žuvis klasės mokiniai mėgsta skanauti.
Pamokoje mokiniai atliko bandymą „Žuvys stiklainyje“. Į stiklainyje esantį vandens , sodos ir acto mišinį buvo įbertas žiupsnelis razinų. Razinų judėjimas (šokis) sukūrė judančių žuvyčių iliuziją, kuri sukėlė mokiniams teigiamų, su pamokos tema, susietų emocijų.
Mokytoja Dalia Šiaulienė

2021-05-06 Pasaulio pažinimas. Kuo norėčiau tapti.

1a klasė.

Gegužės 6 dieną 1a klasės mokiniai per pasaulio pažinimo pamoką susipažino su profesijomis. Piešė, kuo norėtų būti užaugę, po to sudarė klasės profesijų diagramą. Daugiausia mokinių norėtų būti policininkais.
Mokytoja Zita Savickiene

2021-05-07 Matematika. Technologijos. Roboto kūrimas.

4b klasė

Gegužės pirmąją savaitę 4b klasės mokiniai per integruotą matematikos-technologijų pamoką, pasiskirstę į grupeles, kūrė robotus, panaudodami jogurtų indelius bei Lego detales. Ugdytiniai dirbo susikaupę, skaičiavo, kiek kubelių panaudojo Roboto kūrimui ir kiek jų liko. Iš Lego detalių konstravo katiną, pilį. Mokiniai džiaugėsi sukurtais darbais bei pasiektu rezultatu.
Mokytoja Larisa Rimiškienė

2021-05-10 Pasaulio pažinimas. Kas gerai jaučiasi vandenyje?

2c klasė

Pasaulio pažinimo pamokos tikslas buvo rasti kuo daugiau informacijos apie žuvis. Mokiniai atsinešė žuvų nuotraukų, kaip su šeima buvo žvejyboje ar žvejojo jų tėveliai, jas aptarė.
Pamokoje sužinojo, kuo žuvys skiriasi nuo kitų gyvūnų, kodėl gerai jaučiasi vandenyje, kokias pagrindines kūno dalis turi. Atpažino 4-5 žuvis. Vėliau atliko kūrybinį darbelį, sukurdami žuvį, ir patyrė daug teigiamų emocijų.
Mokytoja Rasa Daugėnienė

2021-05-11 Kūrybinės dirbtuvėlės „Akvariumas“

2c klasė

Užsiėmimo metu mokiniai gilino žinias apie žuvis, išmoktas pasaulio pažinimo pamokoje. Sužinojo, kodėl žuvis augina ir akvariumuose, susipažino su jų rūšimis. Piešdami ir aplikuodami sukūrė akvariumą.
Mokytoja Rasa Daugėnienė

2650 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien