Priešmokyklinio ugdymo grupė


             Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais (iki gruodžio 31 dienos) sukanka 6 metai. Ugdymas grupėje vykdomas atsižvelgiant į vaikų poreikius įgyti naujos patirties ir pasirengti mokytis mokykloje. Mokykla vaikams garantuoja saugius, turiningus, džiugius, motyvuotus bendravimui, pažinimui, kūrybai priešmokyklinius metus. Per šiuos metus  sudaromos sąlygos vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi. Ugdymo procesas organizuojamas taikant „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą”, kurioje aprašytos vaikų pažinimo, sveikatos, meninė, komunikavimo, socialinė kompetencijos ir numatytos šių kompetencijų ugdymo gairės.  Grupėje vykdomas ankstyvasis anglų kalbos ugdymas. Priešmokyklinio ugdymo grupėje su vaikais kūrybingai dirba mokytoja Zina Brazienė.Internetas

Priešmokyklinio ugdymo grupės moksleiviai jau paruošė išsiųsti piešinius konkursui „Internetas“. Šį konkursą organizuoja Nacionalinė švietimo agentūra, projekto „Saugesnis internetas: draugiskasinternetas.lt III“  vykdytojas Lietuvoje. Konkurso tikslas – atskleisti moksleivių įsivaizdavimą kas yra internetas, kokias emocijas jis kelia, su kuo asocijuojasi.
Mažeikių Kalnėnų progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniai ugdosi saugų bendravimą internete!Lapkričio 3–6 dienomis Kalnėnų progimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai ugdymosi temos „Tarp žvakelių ir žvaigžgždelių“  metu susipažino su molio ir vaško savybėmis. Lipdė molio dubenėlį, kuris virto nuostabia žvakide. Atliko bandymus su liepsna, mokėsi saugiai užgesinti liepsnelę.  Pakartojo ir įtvirtino saugaus elgesio su ugnimi taisykles.2021 m. vasario mėn.

Mažeikių Kalnėnų progimnazijos projekto „Sveikata visus metus 2021“

Priešmokyklinukų vasario mėnesio iššūkis: „Šiandien esu labai turtingas, nes esu sveikas“