Priešmokyklinio ugdymo grupė


             Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais (iki gruodžio 31 dienos) sukanka 6 metai. Ugdymas grupėje vykdomas atsižvelgiant į vaikų poreikius įgyti naujos patirties ir pasirengti mokytis mokykloje. Mokykla vaikams garantuoja saugius, turiningus, džiugius, motyvuotus bendravimui, pažinimui, kūrybai priešmokyklinius metus. Per šiuos metus  sudaromos sąlygos vaiko socializacijai, fizinių, psichinių ir dvasinių galių harmoningam skleidimuisi. Ugdymo procesas organizuojamas taikant „Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą”, kurioje aprašytos vaikų pažinimo, sveikatos, meninė, komunikavimo, socialinė kompetencijos ir numatytos šių kompetencijų ugdymo gairės.  Grupėje vykdomas ankstyvasis anglų kalbos ugdymas. Priešmokyklinio ugdymo grupėje su vaikais kūrybingai dirba mokytoja Jurgita Vaitkienė.


Eksperimentas „Skęsta – neskęsta“

Kalėdinis rytmetys

Mokomės eismo taisyklių

Mūsų tyrinėjimai

Pieno produktų nustatymas

Spaudžiame sultys

Spektaklyje „Sniego karalienė“

Žvakių liejimas10287 lankytojai aplankė iš viso 2 lankytojai aplankė šiandien