Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2023 11 balandžio
Informacija

Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa

2023-04-05 Mažeikių Kalnėnų progimnazijos mokytojai dalyvavo ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimas švietimo įstaigoje“ I modulio edukacinėje išvykoje „Šiuolaikinės ugdymo praktikos kiekvieno mokinio asmeninei ūgčiai: Kauno rajono Vytauto Didžiojo universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos geroji patirtis“. Pedagogai lankėsi Akademijos (miestelis 7 km nuo Kauno) VDU Ugnės Karvelis gimnazijoje. Tai antra pagal dydį Kauno rajono gimnazija (1087 mokiniai, 128 darbuotojai), ieškanti galimybių dar labiau plėstis.

Gimnazijos administracija ir mokytojai nuoširdžiai dalinosi savo sukaupta patirtimi, įgyta bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu, dalyvaujant projektuose, integruojant gamtos mokslų disciplinas, gražinant gimnazijos erdves. Gimnazija turi Erasmus projekto akreditaciją iki 2037 metų, o tai palengvina galimybę dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Per pastaruosius dvejus metus mokytojai stažavosi 18 šalių (net Amerikoje!). Sužinojome apie Fulbright mokytojų mainų programą, GIS technologijų taikymo galimybes, personalizuoto ugdymosi strategiją „Augu“. Lankėmės gamtos mokslų laboratorijoje, technologijų ir informacinių technologijų kabinetuose, grožėjomis vaikų suprojektuotais ir 3D spausdintuvais atspausdintais medaliais ir kalėdiniais žaislais, Menų erdve, kurioje šiuo metu eksponuojami Antano Obcarsko darbai.

Bet didžiausią įspūdį paliko Ugnės Karvelis gimnazijos mokytojų atvirumas, noras dalintis savo patirtimi ir direktoriaus Rolando Kučiausko šmaikštumas. Džiaugiamės, kad mūsų progimnazijos direktorė Regina Arbatauskienė suorganizavo šią įsimintiną edukacinę išvyką.75 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien