Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2022 19 balandžio
Informacija

Balandžio 12-osios vakarą vyko progimnazijos vienos iš savivaldos institucijų – Tėvų komiteto (pirmininkė Daiva Vitkauskienė) – tradicinis susirinkimas. Jame aptarti progimnazijai aktualūs klausimai, tėvų rūpesčiai, pristatytos veiklos, naujai įkurtos ugdymo(si) aplinkos. Ačiū už skirtą laiką!

33 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien