Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2020 31 sausio

Tarptautinis projektas ,,Draugystės pynė“

2019 m. lapkričio 12 – gruodžio 31 dienomis Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras bei Klaipėdos miesto mokyklų logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis būrelis kvietė ugdymo įstaigas dalyvauti Tarptautiniame projekte ,,Draugystės pynė“.
Pirmą kartą jame dalyvavo ir Mažeikių Kalnėnų progimnazijos 4–8 klasių 21 mokinys (tarp jų ir turintys SUP). Įvairia technika mokiniai kūrė mandalas, o sukurtų darbų fotografijos buvo išsiųstos projekto organizatoriams. Mokinius ruošė specialioji pedagogė S. Adomavičienė, psichologė D. Gerikienė, mokytojos J. Galminienė ir J. Fridrikienė.

2020 m. sausio 30 dieną projekto dalyviai apdovanoti organizatorių atsiųstais padėkos raštais. Juos įteikė Kalnėnų progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir VGK pirmininkė A. Staigvilienė.

58 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien