Mažeikių Kalnėnų progimnazija


2019 9 spalio

Spalio 9 dieną Kalnėnų progimnazijoje lankėsi Vygandas Pikčiūnas – lektorius, psichologinių seminarų vedėjas. Paskaitos buvo skirtos visai mokyklos bendruomenei – mokytojams, 7–8 klasių mokiniams, tėvams. Mokiniams  kalbėta apie atsakomybę, užimtumą, gebėjimus ir galimybes mokykloje.

Kalnėnų progimnazijos ir Merkelio Račkausko mokytojams buvo kalbama apie atminties lavinimą, minties galią, atsiribojimą nuo neigiamos aplinkos, laimės pojūčio stiprinimą. Susirinkusieji mokėsi nuimti stresą, susipažino su siekių įgyvendinimo metodika, mokėsi kelti gyvenimo prioritetus, susikoncentruoti, kontroliuoti  save ir dar daug kitų su laime ir prasminga veikla susijusių dalykų. Paskaitos metu buvo  atliekami praktiniai  užsiėmimai,   mokoma,  kaip sukurti bendravimo atmosferą, kaip elgtis jau patyrus stresinę būseną ar pyktį,  kaip išlaikyti pusiausvyrą.

7–8 klasių mokinių tėvams paskaitoje V. Pikčiūnas patarė, kaip  geriau pažinti, suprasti vaiką, ieškoti būdų, kaip ugdyti jo kompetencijas pagal prigimtines galias, charakterio savybes,  patirtį, ugdymosi poreikius siekiant mokymosi  pažangos. Paskaitose vyravo pozityvi  nuotaika,  darbinė  energija ir nusiteikimas naujiems pasiekimams.

145 lankytojai aplankė iš viso 1 lankytojai aplankė šiandien